dialogruta

litet fönster för utbyte av information mellan datorn och användaren. I enklaste form innehåller dialogrutan bara en upplysning (”Batteriet börjar ta slut”, ”Du har meddelanden”) som användaren kvitterar genom att trycka på en knapp märkt ”OK” eller liknande. I andra fall kräver dialogrutan ett val av användaren. Ett vanligt exempel är när man stänger ett dokument som man inte har sparat först. Då brukar det komma en dialogruta som frågar om man vill stänga dokumentet utan att spara. Dialogrutan innehåller då ofta tre knappar med alternativen ”Stäng utan att spara”, ”Spara som” och ”Avbryt”. – Ofta fungerar dialogrutor så att man måste kvittera dem, eller besvara frågan, innan man kan göra något annat. – På engelska: dialog box. – Jämför med prompt.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 29 juli 2020]

Sutherland, Ivan

Ivan Sutherland, sedd från sidan, ritar figurer på en ålderdomlig bildskärm med en ljuspenna.
Ivan Sutherland (med den första paddan).

(1938) – en amerikansk uppfinnare som 1963 demonstrerade det första datorprogrammet med grafiskt an­vändar­gräns­snitt, Sketch­pad. Det var också början till CAD. – Med Sketch­pad kunde man rita geometriska figurer direkt på en bildskärm med en ljuspenna. Pro­grammet kunde rätta till figurerna så att sidor på kvadrater blev lika långa, och de räta vinklarna verkligen blev räta, även om användaren ritade slarvigt. Det var ett inter­aktivt pro­gram på en tid då datorprogram annars kördes som batch­körningar. Man kunde också kopiera och återanvända figurerna på ett sätt som före­grep objektorientering. – Sketchpad (som också kallades för Robot Draftsman) var Suther­lands doktorsavhandling (kan laddas ner som pdf-fil här). – Sutherland var inspirerad av Vannevar Bush† och inspirerade i sin tur Douglas Engel­bart†. – 1968 konstruerade Sutherland och hans student Bob Sproull (se Wikipedia) det första systemet för virtuell verklighet (fast det kallades inte så), se här. – Sutherland hade på 1970- och 1980‑talen egna före­tag som Sun† köpte 1990. De blev grunden för Suns forsknings­­labb. – Suther­­land belönades 1994 med EFF:s Pioneer Award (se länk), 1988 med Turing­priset (se länk) och 1998 med von Neumann-medaljen. – Alan Kay visar upp Sketch­­pad i en video här.

[grafiskt användargränssnitt] [it-historia] [mjukvara] [personer] [ändrad 31 maj 2017]

X Window System

kallas ofta X-Windows – en fönsterhanterare för Unix och andra system. – X Window System innehåller de grundläggande funktionerna i ett grafiskt användargränssnitt, det vill säga att det för­med­lar användarens inmatningar, klick och mus­rörelser till operativ­systemet och till de aktiva pro­grammen. Det ger däremot inte det grafiska användargränssnittet ett specifikt utseende: det får skötas av ope­ra­tiv­systemet. – X Window System utvecklades på 1980‑talet för att bli en fönsterhanterare som var oberoende av specifika operativsystem. Det användes inte bara på Unix, utan kunde också användas på OS/2† och VAX†. Det har också portats till Windows. – De flesta grafiska an­vändar­gräns­snitt för Linux bygger numera på X Window System. – Version 11 av X Window System är känd som X11. Den följde tidigare med i Apples Mac OS X (numera macOS) för att man skulle kunna köra program som inte var an­passade till Apples eget grafik­system, Quartz. I stället för X11 finns nu XQuartz som ett ut­fö­rande av X Window System för macOS. – X Window System sköts numera av X.Org Foundation (x.org). – Läs också om Mir.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 23 januari 2018]

ink

  1. – ”bläck” – allmän beteckning på tekniker för hantering av text, bilder och gester som är skrivna på pekskärm med elek­tro­nisk penna eller med finger;
  2. – se inkML;
  3. – ett avvecklat program från Apple för igen­känning av handskriven text som har skrivits direkt på pekskärm med elektronisk penna eller finger. Användaren kunde skriva handskriven text eller rita ovanpå ett dokument som visades på bildskärmen, och detta blev sedan en del av dokumentet. Ink följde med Mac OS X (numera macOS) i versionen Leopard. Det kunde användas i program för ritplattor. – Ink, även känt som Inkwell, var en vidareutveckling av ett liknande program i den nerlagda handdatorn Newton† (MessagePad). – Se Apples webbsidor (borttaget);
  4. – se E Ink.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [pek] [xml] [ändrad 21 februari 2018]

rapid prototyping

snabb tillverkning av materiella, tredimensionella modeller och prototyper från ritningar som gjorts i dator (CAD). För rapid prototyping används så kallade 3d‑skrivare. Det finns många tekniker för rapid prototyping, avsedda för olika material (papper, plast, trä, metall). – När samma teknik används för att ta fram föremål i plast eller metall som är avsedda för praktisk användning talar man om direct digital manufacturing (DDM). – Se också rapid fab.

[3d] [industriell it] [produktutveckling] [ändrad 18 augusti 2019]

Graffiti

det system för att skriva med penna direkt på bildskärmen som användes i Palms† hand­datorer. – Graf­fiti förut­satte att an­vändaren lärde sig att skriva alla tecken på ett enhetligt och ibland för­enklat sätt (A skrevs till exempel som ∧.) Det utvecklades för Palm OS† enligt re­sone­manget att det är lättare att lära människor att skriva så att en dator förstår än att lära datorn för­stå hur olika män­niskor skriver. Det var en re­aktion mot de mindre lyckade försöken med själv­inlärande teckenigenkänning i hand­datorer som Apples Newton†. Graffitis enkel­het bidrog till Palms fram­gång. – 2003 tvingades Palm att byta ut Graf­fiti mot ett annat, liknande system, Graffiti 2. Det berodde på att Palm förlorade en rätte­gång mot Xerox, som be­skyllde Palm för att ha stulit idén till Graffiti. Graffiti 2 skilde sig från Graffiti i ett antal detaljer.

[grafiskt användargränssnitt] [språkteknik] [ändrad 12 februari 2018]