Lillebror

beteckning på barn och ungdomar som begår intrång i andras privatliv med användning av digital utrustning. De kan göra smyginspelningar av video eller ljud, eller komma åt privat information genom dataintrång. Integritetskränkningen försvåras av att det privata materialet kan spridas genom internet och därmed bli allmänt tillgängligt. Det börjar bli nästan omöjligt att värja sig mot sådana intrång eftersom utrustning för ljud- och videoinspelningar har krympt så att den kan gömmas nästan överallt. Det går också för hackare att koppla in sig på kameran och mikrofonen i offrets dator. – Uttrycket Lillebror anspelar på Storebror (Big Brother) i George Orwells roman 1984. I stället för Storebror ser dig (Big Brother is watching) säger man Lillebror ser dig (Little Brother is watching). – Benämningen Lillebror eller Little brother används ibland också om hackare som avslöjar hemlig information från företag och myndigheter. – Läs också om Big Mother, hämndporr och skriptknattar.

[övervakning] [ändrad 10 augusti 2019]

APT28

en grupp hackare och cyberspioner som anses vara knuten till ryska staten. Gruppen är känd sedan mitten av 2010-talet. Den sägs ha begått dataintrång, spridit skadeprogram, spridit falska nyheter och förtal (se trollfabrik) samt publicerat falska webbsidor. (Mer i Wikipedia.) Tolv personer som påstås vara knutna till APT28 åtalades 2018 i USA för inblandning i 2016 års presidentval (se artikel i Wired). I augusti 2018 uppgav forskare på Microsoft att APT28 hade publicerat falska webbplatser för kända amerikanska organisationer, varav flera var knutna till USA:s senat (se pressmeddelande). – APT28 är också känd som Fancy Bear och under flera andra namn, men det är inte känt vad den kallar sig själv. – Se också APT.

[it-säkerhet] [hackare] [21 augusti 2018]

McKinnon, Gary

(1966) – skotsk hackare och systemadministratör som 2002 beskylldes för allvarliga sabotage mot USA:s krigsmakt. Själv påstod han att han avslöjade krigsmaktens dåliga it‑säkerhet. Han sade sig också ha letat efter hemlighållen information om UFO:n, utomjordingar och så kallad fri energi. Enligt USA hade McKinnon bland annat gjort flera tusen av krigsmaktens datorer oanvändbara och förhindrat leveranser av ammunition. Han häktades i sin frånvaro i USA hösten 2002, men fick vara på fri fot i Storbritannien. Polisen i Storbritannien beslagtog dock hans dator. Efter omfattande juridiska förhandlingar om utlämning till USA stoppade Storbritanniens dåvarande inrikesminister Theresa May (senare premiärminister) utlämningen med hänvisning till McKinnons hälsa och självmordsrisk. Han uppgavs ha Aspergers syndrom och vara svårt deprimerad. – Se intervju i The Guardian. – McKinnon startade 2014 företaget Small SEO (smallseo.co.uk) som hjälper småföretag med sökmotoroptimering.

[hackare] [personer] [rättsfall] [3 augusti 2018]

hhhh

  1. – utrymme (fält) för att ange antal timmar. hhhh:mm:ss – antal timmar, minuter och sekunder (varaktighet, inte tidpunkt);
  2. – i textmeddelanden: suck… – även uttryck för förvåning; på arabiska kan hhhh stå för skratt (alltså hahahaha; man sätter inte ut vokaler i arabiska;
  3. Happy hopeless hacker house, se hhhh.org.

[förkortningar på H] [hackare] [nätspråk] [tid] [8 februari 2018]

Dragonfly

  1. – Dragonfly 2.0hackar-grupp som påstås ha skaffat sig åtkomst till styrsys­temen för el­kraft­nät i USA och Europa. Gruppen skulle därför när som helst kunna stänga av elkraftförsörjningen helt eller delvis i de berörda länderna, men detta har hittills inte skett (november 2017). Detta enligt en rapport från Symantec, publicerad i september 2017‚
  2. – om Google: se Project Dragonfly.

[censur] [elektricitet] [hackare] [samhällsskydd] [sökmotorer] [ändrad 16 oktober 2018]

biohackning

(biohacking) – förändring av kroppen med metoder inspirerade av hack­a­res arbetssätt. (Se hackning.) – Biohacking kan gälla hälsa, sinnes­för­mågor eller sam­man­kopp­ling av män­ni­sko­kroppen med elektronik. Bio­hack­a­re kan ope­re­ra in implantat i kroppen för trådlös anslutning till yttre elektronisk ut­rust­ning eller till nätverk. Alternativt kan de placera elek­tron­isk ut­rust­ning direkt på kroppen, till exempel för att på­verka hjärnan. De kan ex­pe­ri­ment­era med genteknik eller med kost och kosttillskott. – Se till ex­em­pel biohacking.se.

[experimentell teknik] [hackare] [hälsa] [ändrad 21 april 2017]

Cloud hopper

en världsomfattande attack mot it‑leverantörer. Den blev känd i april 2017, men tros ha pågått i mindre skala sedan 2014. En grupp kinesiska hackare, känd som APT10, tros stå bakom attacken. Attacken har i synnerhet riktats mot företag som tillhandahåller it‑tjänster åt andra företag. – Se rapport från MSB. – I juni 2017 utpekade FRA en ”statlig aktör” som källa till Cloud hopper. (Namnet skrivs ibland Cloudhopper.)

[attacker] [hackare] [ändrad 26 juni 2019]