biohackning

(biohacking) – förändring av kroppen med metoder inspirerade av hack­a­res arbetssätt. (Se hackning.) – Biohacking kan gälla hälsa, sinnes­för­mågor eller sam­man­kopp­ling av män­ni­sko­kroppen med elektronik. Bio­hack­a­re kan ope­re­ra in implantat i kroppen för trådlös anslutning till yttre elektronisk ut­rust­ning eller till nätverk. Alternativt kan de placera elek­tron­isk ut­rust­ning direkt på kroppen, till exempel för att på­verka hjärnan. De kan ex­pe­ri­ment­era med genteknik eller med kost och kosttillskott. – Se till ex­em­pel biohacking.se.

[experimentell teknik] [hackare] [hälsa] [ändrad 21 april 2017]

Cloud hopper

världsomfattande attack mot it-leverantörer. Den blev känd i april 2017, men tros ha pågått i mindre skala sedan 2014. Bakom attacken tros en grupp kinesiska hackare stå, känd som APT10. Attacken har i synnerhet riktats mot företag som tillhandahåller it‑tjänster åt andra företag. – Se pressmeddelande från MSB.

[attacker] [hackare] [5 april 2017]

certified ethical hacker

(CEH) – examensbevis för personer med bevisade kunskaper i penetrering av it‑säkerhetssystem. Examensbeviset är en merit för den som söker anställning eller uppdrag som testare av it‑säkerhet. Se denna länk. – CEH-examen utfärdas av International council of of electronic commerce consultants, EC‑Council (länk). EC‑Council har också en annan utbildning, Certified network defense architect (CNDA), som bara ges till anställda vid amerikanska federala myndigheter. – Jämför med white hat hacker och samuraj.

[hackare] [utbildningar]

Guccifer

signatur för den rumänska hackaren Marcel Lazăr Lehel. Han blev känd 2013 då han gjorde dataintrång hos flera högt uppsatta personer i USA och spred informationen som han kom över. Lehel saknar djupare kunskaper om it och arbetade med mycket enkel utrustning. Han är dömd till fängelsestraff i både Rumänien och USA – Guccifer är en sammandragning av varumärket Gucci och Lucifer. – Se också Guccifer 2.0.

[hackare] [signaturer]

Guccifer 2.0

pseudonym för en hackare eller hackargrupp som 2016 gjorde data­intrång i det amerikanska Demo­krat­iska partiets it‑system. Dokument från dataintrånget publicerades sedan av Wikileaks och i tidningen The Hill (thehill.com). I oktober 2016 kom Guccifer 2.0 också över en lista över donatorer till Clinton Foun­da­tion, som stöder presidentkandidaten Hillary Clinton. – Vem eller vilka som döljer sig bakom pseudo­nymen är okänt. Det har spekulerats i att det är rysk underrättelsetjänst, men det har inte belagts. – Namnet: Uppkallat efter Guccifer, en rumänsk hackare.

Strider

hackar-grupp med inriktning på it‑system av betydelse för nationell säkerhet. De främsta målen tycks vara Belgien, Kina, Ryssland och Sverige. Gruppen använder ett skadligt program vid namn Remsec för sina attacker. Remsec kan bland annat öppna bakdörrar till angripna datorer och logga tangent­tryck­ningar. Det är svårt att upptäcka, eftersom de skadliga programmen körs i den angripna datorns arbetsminne och aldrig lagras på hårddisken. Strider tycks ha varit aktivt sedan 2011, men blev känt först sommaren 2016. – Namnet Sauron (från Sagan om ringen) förekommer i källkoden till Remsec. Det har lett till att avslöjarna har börjat kalla attackerna för ”Saurons öga”. – Namnet Strider är också från Sagan om ringen. I den svenska översättningen heter han Vidstige, även känd som Aragorn. – Läs mer i denna rapport från Symantec.