after sales

eller aftersalesservice efter försäljning. Alltså sådant som reklamationer, returer, garantier, reservdelar och re­pa­ra­tioner. I sammansättningar blir det efterförsäljning, till exempel efterförsäljningsansvarig. – Jämför med after market.

inventory grabber

lagerlänsare – en bot som går in på webbutiker och köper upp nya eller efterfrågade varor i stora mängder. Syftet brukar vara att sedan sälja varorna till högre pris genom andra kanaler. Det försvårar också för den länsade webbutiken att sälja till andra kunder.

plånboksandel

(share of wallet) – den andel av en persons eller ett företags inköp som görs hos ett visst företag. Ofta jämför man bara utgifterna för likartade produkter: hur mycket du köper för hos Shell jämförs med hur mycket du köper för hos OKQ8 med flera. – Uttrycket används ibland också för hur mycket av försäljningspriset som går till de olika leden i försäljningskedjan: tillverkare, distributör, detaljhandel.

[företag och ekonomi] [ändrad 27 maj 2020]

O2O

förkortning för online to offline. – O2O syftar på affärsmodellen där kunden beställer och betalar genom internet, men hämtar den beställda varan i en butik eller annan lokal. (Posten räknas inte.) Det kan göras genom sam­arbete mellan det säljande företaget och det som lämnar ut varan. Det kan också göras genom att ett företag som ursprungligen har sålt genom post­order skaffar sig egna försäljnings- eller utlämningsställen. – Se också BOPIS.

[förkortningar på O] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 16 maj 2020]

Treasure truck

Amazons lastbil som dagligen levererar varor i Seattle‑området. – Varje dag kör lastbilen till en serie platser där kunder kan hämta förbeställda varor. Utbudet är en enda produkt per dag. Produkten säljs till extra lågt pris och måste beställas på förhand. — Turerna med Treasure Truck började i februari 2016 och ses som en del av Amazons satsning på försäljning över disk och i butiker. – Se Amazons webbsidor.

[handel] [ändrad 11 december 2019]

styckköp

köp av enstaka tidningsartikel eller annat som annars skulle ha ingått i något som säljs som en samling, till exempel en tidning. – På engelska: per item purchase.

[handel] [ändrad 15 oktober 2018]

snipe

”snyta”, ”sno åt sig” – lägga ett vinnande bud i sista minuten på en auktion på eBbay eller liknande – ”jag trodde jag skulle få den, men någon snöt den (sniped it) mitt framför näsan på mig”.

[e-handel] [jargong] [ändrad 7 november 2019]