Amazon Go

en butik utan kassor och streckkoder, öppnad av Amazon i januari 2018 i Seattle. Kunderna tar vad de vill ha och går ut. Ett system med kameror och sensorer registrerar vad varje kund tar (och eventuellt lägger tillbaka). Kunderna måste ha en särskild app, och de betalar med ett kontokort som är registrerat i appen. – Se Amazons webbsidor.

[handel] [22 januari 2018]

fulfillment

– när det gäller e-handel: expediering, effektuering: fulfillment of an order – expediering av en beställning. Det innebär att göra allt som behövs för att den beställda varan ska kunna överlämnas till kunden. – Fulfillment har flera andra betydelser som: fullbordan, förverkligande, infriande, tillfredsställande, uppfyllelse. – Stavning: Fulfillment är den amerikanska stavningen, brittisk stavning är fulfilment; motsvarande verb stavas to fulfill respektive to fulfil.

[handel] [ändrad 17 december 2019]

återkreditering

(chargeback eller charge-back) – det att ett belopp som har dragits från ett kontokort sätts in igen på samma kontokort. Det kan göras till exempel efter att en köpare har returnerat en vara som har betalats med kontokort, eller efter något slags fel eller bedrägeri. Återkreditering är ett förfarande som görs av de inblandade bankerna och / eller kreditkortsföretagen. 

[betalningar] [handel] [20 december 2017]

Singles’ day

(Guanggun Jie) – ursprungligen kinesisk festdag som har blivit en dag för e‑shopping. 2017 uppgick försäljningen på Singles’ day till över 25 mil­jarder dollar, vilket troligen är världsrekord för en enda dag. Singles’ day firas den 11/11 varje år – de fyra ettorna står för single. Som namnet antyder är dagen till för att ensamstående ska fira sig själva och varandra. Singles’ day har firats sedan 1993, första gången på universitetet i Nanjing. Företag i andra länder har mer eller mindre framgångsrikt tagit upp traditionen. – Jämför med Cyber Monday.

[e-handel] [årsdagar] [14 november 2017]

distributör

  1. – mellanhand i försäljningskedjan, grossist: köper produkter från tillverkaren (eller från en annan distributör) och säljer dem vidare till återförsälj­are;
  2. – även: återförsäljare.

– På engelska: distributor.

[företagstyper] [handel] [ändrad 24 april 2017]

retail

försäljning direkt till konsument; detaljhandel eller återförsäljning; även: distribution. Den som säljer direkt till konsument kallas för detaljist, återförsäljare eller distributör. I uttrycket ”parti och minut” står ”minut” för detaljhandel (annars är den betydelsen av ”minut” för­åld­rad och obegriplig för de flesta). – Observera att förklaringarna ”för­sälj­ning i butik” eller ”över disk” inte alltid stäm­mer. Postorder till kon­sum­ent är också detaljhandel (retail). – Den som säljer till detaljhandeln kallas för grossist, wholesale (distributor).

[handel] [språktips] [24 april 2017]

OpenBazaar

ett nätverk för köp och försäljning direkt mellan privatpersoner och med betalning i bitcoin. – OpenBazaar är konstruerat för att fungera utan centrala servrar för att det ska vara svårt för myndigheter att över­vaka. Varje användare, både köpare och säljare, måste ladda ner programmet OpenBazaar för att delta. Genom programmet kan man ta del av utbudet av produkter, ungefär som i Blocket eller eBay, beställa och betala. Man kan vara anonym (mer exakt: man kan vara pseudonym). – Open­Bazaar skapades 2014 av amerikanen Brian Hoffman (länk) som en förgrening av ett liknande program, Darkmarket, men med det uttalade målet att bli mer rumsrent. Det finns ingen kon­troll över vad som säljs och köps på OpenBazaar, men deltagarna uppmanas att följa lagen och använda sunt förnuft. – Version 2 av OpenBazaar togs i bruk i maj 2017 och använder nätverket Tor för ospårbar kommunikation. – Läs mer på openbazaar.org.

[e-handel] [ändrad 15 april 2017]

after market

sekundärmarknad – marknaden för tillbehör, reservdelar, förbrukningsmaterial och tjänster till en vara som redan är såld. Primärmarknaden är marknaden för den redan sålda varan. – Jämför med after sales.