eaches and inners

om lager: inners är de enskilda förpackningarna som var för sig säljs till konsument, till exempel tuber med tand­kräm. Eaches är kartongerna som innehåller flera inners.

[handel] [logistik] [ändrad 1 maj 2020]

caveat emptor

i brittisk och amerikansk juridik: köparens risk – principen att den som köper en fastighet (eller något annat) har granskningsplikt, och inte kan begära att köpet ska gå till­baka om hon i efterhand upptäcker fel och brister (såvida inte säljaren av­siktligt har dolt fel). – Uttrycket är latin och betyder köparen måste se sig för. Motsatsen heter caveat venditor – säljarens risk.

[handel] [juridik] [ändrad 5 maj 2020]

B2C

business-to-consumer – elektronisk handel mellan företag och kon­su­ment. – När webb­­handeln inte går så bra uttyds B2C också som ”back to college”.

[förkortningar på B] [handel] [n2n-uttryck] [ändrad 21 november 2019]

C2C

förkortning för bland annat:

  1. – company-to-company – ungefär samma som B2B, business-to-business;
  2. – computer-to-computer – jämför med A2A, application-to-application, och M2M, machine-to-machine;
  3. – consumer-to-consumer, alltså inter­net­tjänster som Blocket och eBay där privat­­personer handlar med var­andra.

– För­kort­ningen C2C kan ha flera andra be­ty­delser.

[förkortningar på C] [n2n-uttryck] [ändrad 8 juni 2020]

.

Authors united

900 amerikanska författare som i augusti 2014 skrev på ett upprop mot Amazon. De hävdade att Amazon, som är världens största bokförsäljare, avsiktligt missgynnar bokförlag som inte rättar sig efter Amazons krav, och därmed också missgynnar de författare som kommer ut på de förlagen. Ett sådant förlag är amerikanska Hachette (länk). Uppropet publicerades i en hel­sides­annons i New York Times (se länk). – Amazon svarade med ett annat upprop, Readers united (länk).

[bokutgivning] [handel] [kampanjer] [ändrad 24 april 2017]

ticket

  1. arbetsorder, serviceorder, ärende – dokument om arbetsuppgift med information om vad som ska göras, vem som är uppdragsgivare och utrymme för beskrivning av vad som har gjorts och när det blev klart. Kan vara ett formulär på papper eller ett datoriserat dokument;
  2. nummer – ett nummer som slumpas fram av en server och skickas krypterat till en klient för att användas som intyg på att klienten har rätt att utföra en viss operation. Används i säkerhetssystemet Kerberos;
  3. – om inloggning: se biljett;
  4. – vanlig betydelse: biljett, som i m‑ticket;
  5. kvitto – det belopp som en kund handlar för vid ett köptillfälle. Ordet ticket i den betydelsen används ofta i e‑handel. ”The average ticket” – den genomsnittliga köpesumman.

[drift] [företag och ekonomi] [inloggning] [support] [ändrad 24 mars 2021]

långa svansen

Lång svans: låg nivå men lång varaktighet.

(the long tail) – i ekonomi: försäljning på låg nivå under lång tid, vilket samman­lagt kan ge hög försäljning. Förutsättningen är att kost­naderna för lager, distri­bu­tion och marknads­föring är låga. – Uttrycket kom på modet 2004 när tid­skriften Wireds chefredak­tör Chris Anderson skrev om det i en artikel (länk). (Men det var inte Anderson som hittade på uttrycket ”den långa svansen” – se Paretoprincipen.) Chris Anderson gav därefter ut en bok med samma namn (2006) och sedan också The longer long tail (2009). Se också longtail.com (vilande sedan 2009, troligen stängd). – Chris Anderson hävdar att internet har gjort det lönsamt att sälja enligt den långa svansens princip. Exempel på det är postorderföretaget Amazon och auktionssajten eBay. Kostnaderna för marknadsföring och för­sälj­ning av varor har, ansåg Ander­son, sjunkit så mycket att man kan tjäna pengar på hyllvärmare. – Läs också om drakkung, potenslag, svart svan och Zipfs lag.

[handel] [ändrad 1 november 2018]

demon customer

förlustkund – kund som företaget förlorar pengar på. Det kan vara någon som enbart köper rea­varor (som företaget säljer till under­pris i för­hoppning om att kunderna också ska köpa andra varor till fullt pris), eller en postorder­kund som beställer hem massor med kläder, provar dem hemma och sedan returnerar det mesta.

[handel] [ändrad 10 november 2018]