dataremanens

spår av raderade data på en hårddisk (eller annat lagringsmedium). – Även om innehållet har raderats eller skrivits över brukar det gå att rekonstruera innehållet på en hårddisk med speciella metoder. Det krävs därför särskilda åtgärder, till exempel upprepad överskrivning med ettor och nollor, för att göra det som har raderats från en hårddisk helt oläsbart (se shred). Även en fil som har skrivits över med en annan fil kan avläsas helt eller delvis. – Notera att vanlig ”radering” av en fil på en disk egentligen inte är radering alls. Det innebär bara att filen stryks ur filkatalogen och det utrymme på hårddisken där den finns betraktas som ledigt (se Scratch). Filens innehåll (ettor och nollor) ligger ändå kvar tills det skrivs över av en annan fil, och det kan avläsas av ett program som bortser från filkatalogen. – På engelska: data remanence.

[data] [it-säkerhet] [lagringsmedier] [ändrad 3 oktober 2018]

redundans

överskott i både positiv och negativ bemärkelse; mer än vad som behövs; övertydlighet:

  1. – i datorutrustning: dubbel eller fler­faldig uppsättning av viktiga komponenter för att utrustningen ska fungera även om något går sönder;
  2. – om databaser: samma uppgifter på fler än ett ställe, vilket kan leda till mot­sägelser om uppgifterna inte rättas och ändras samtidigt – se normalisering;
  3. – om datalagring: avsiktligt över­skott av data för att man ska kunna upptäcka fel med automatiska rutiner och återskapa förlorade data – se RAID och RAIN samt georedundans;
  4. – språkligt och informationsteoretiskt: upp­repning av information, vilket är nöd­vändigt i all kommunikation för att man ska kunna rekonstruera delar som har fallit bort. Motsatsen kallas för entropi. – Jäm­för med pleonasm och tautologi.

[databaser] [datalagring] [it-system] [språk] [ändrad 9 september 2020]

Kryders lag

(Kryder’s law)”Lagringskapaciteten i magnetiska minnen fördubblas varje år.” – Upp­kallad efter Mark Kryder, tidigare teknisk direktör på Seagate. Lagen beskrevs första gången 2005 i en artikel i Scientific American, klicka här (långsam länk). – Jäm­för med Moores lag.

[lagar] [lagringsmedier] [ändrad 29 januari 2019]

jukebox

  1. – maskin som hämtar, läser in och ställer tillbaka arkiverad information på band eller optisk disk. Används för information som ska sparas, men som inte behöver vara ögonblickligen tillgänglig (arkiv). En jukebox kan hantera flera tusen diskar. Den innehåller en databas som talar om vilka filer som de olika diskarna innehåller. Det brukar ta fem till tio sekunder att komma åt en fil i en jukebox. – Jukeboxar har blivit mindre vanligare i takt med att vanliga hårddiskar har blivit billigare och fått mer utrymme. Men jukeboxar används fortfarande, inte minst för säkerhetskopior;
  2. – program som hanterar stora digitala låtsamlingar kan också kallas för jukeboxar.

– Ursprunglig betydelse av jukebox är en maskin som spelar en eller flera utvalda låtar från en samling grammofonskivor om man lägger in en slant. Ordet juke i juke box anspelar på juke joint, ett enklare musikställe. Det är troligen ordet jook – bråkig, högljudd, från kreolspråket gullah (se Wikipedia) som har blivit juke.

[datalagring] [musik] [ändrad 6 november 2019]

ögonblicksbild

(snapshot) – i datorteknik: förteckning över vad som fanns i en databas, ett filsystem eller datalagringssystem vid ett visst ögonblick. – Själva innehållet i filerna eller databaserna kopieras inte när man tar en ögonblicksbild. Det som kopieras är filernas namn och plats. Det går alltså inte att återställa förstörda data direkt från en ögonblicksbild, men ögonblicksbilden kan vara en värdefull hjälp. – Skillnaden mot backup är att en backup kopierar allt – eller, om det är en inkrementell backup, allt som har ändrats sedan förra backupen – så att det kan återställas om data försvinner eller blir skadade. Problemet är att en backup tar tid, åtminstone i större system, och det kan leda till inkonsistens. Ett exempel är om det först görs en backup på mappen A. Kort därefter flyttar någon filen X från mappen B till just mappen A – och först efter det tas backup på mappen B. Då finns filen X fortfarande i systemet, men den finns varken i backupen av mappen A eller av mappen B. Men om man tar en ögonblicksbild, som knappt tar någon tid alls, vet man däremot var filen X finns (eller fanns). – Ögonblicksbilder kallas ibland för virtuella kopior, eftersom de inte är kopior, men de kan användas i kombination med backupprogram för att återskapa systemets exakta tillstånd vid en viss tidpunkt. Ögon­blicks­bilder är alltså inte ett alternativ till backup, men ett i många fall nödvändigt komplement. – Se Wiki­pedia, särskilt hänvisningarna. – Jämför med processbild.

[backup] [datalagring] [ändrad 10 december 2018]

iSCSI

(internet SCSI) – teknik för dataöverföring mellan datalagringsenheter och servrar i datornät med internetteknik (IP). Skrivs ofta iSCSI. – Iscsi kan användas i lokala nätverk, i stadsnät och globalt på internet. Det kan beskrivas som SCSI-gränssnittet anpassat till internet. (Vanlig scsi är avsett för anslutning av tillbehör och fungerar bara ”i huset”.) iSCSI har utvecklats av internets tekniska ledningsgrupp IETF och presenterades 2001. – iSCSIär långsammare än tekniker som fibre channel, men prak­tiskt, eftersom det kan köras utan ändringar direkt på internet. – Se Wikipedia.

[datalagring] [förkortningar på I] [nätverk] [ändrad 6 april 2017]

Fibre channel

teknik för snabb dataöverföring mellan datalagringssystem och servrar. Fibre channel kan köras i optisk fiber (därav namnet) eller i kopparkabel, och fungerar på avstånd på upp till tio kilometer. Det introducerades 1988 som ett snabbare alternativ till SCSI. (Se också Ficon.) – Fibre channel är i första hand avsett för dataöverföring mellan servrar och större datalagringssystem, medan ATA och dess efterföljare är avsedda för anslutning av hårddisk direkt till persondator. – Läs mer på branschorganisationen FCIA:s webbplats fibrechannel.org.

[datalagring] [optisk dataöverföring] [sammankoppling] [ändrad 6 mars 2018]

Dropbox

en tjänst för lagring av filer på internet. Användarna kan lagra och hämta filer från vilken dator som helst samt ge andra användare tillgång till filer. De kan också synkronisera filer som finns både på Dropbox och en dator (eller mobiltelefon eller surfplatta). Dropbox är gratis för en begränsad volym data. Mot avgift får man lagra mer. – Se dropbox.com. – Det finns flera liknande tjänster, till exempel Apples iCloud och Microsofts OneDrive.

[datalagring] [webbtjänster] [ändrad 12 november 2018]

bit

  1. – etta eller nolla – den minsta enheten i binärt kodad information. – När man talar om mängder av data heter det en bit, flera bit – ”60 gigabit per sekund”. Talar man om en­staka ettor och nollor kan man kalla dem för bitar, som i 32-bitars­system. – Om du för­kortar, skriv kbit för kilo­bit, Mbit för mega­bit och så vidare. (Mer under B (byte). – Åtta bit (eller bitar) blir en byte, uttalas ”bajt”. – Ordet: Bit lär vara en förkort­ning för binary digit. Ordet bit myntades 1946 av den fram­­stående sta­tisti­kern John Tukey (1915—2000, se länk);
  2. – se .bit.

[data] [datalagring] [domäner] [personlig integritet] [ändrad 10 november 2019]