SD-kort

Secure Digital Card – varumärke för ett slags datalagringskort i frimärksformat med skydd mot otillåten kopiering av upphovsrättsligt skyddat material. – SD‑kort har flashminne med lagringskapacitet från åtta megabyte till en terabyte eller mer. – SD‑kort tillverkas och levereras av många företag i enlighet med specifikationer från samarbetsorganisationen SD Card Association (sdcard.org). Standarden för SD‑kort lanserades 1999. Sedan dess har det kommit flera generationer. Det finns tre fysiska format och fem ”familjer”. – Mer i Wikipedia.

[förkortningar på S] [kort] [lagringsmedier] [ändrad 30 november 2019]

procurement card

p-card – ett slags inköpskort för elektronisk handel. Används som ett företagskontokort, men varje enskild anställd kan bara handla för ett begränsat belopp.

[betalningar] [kort] [ändrad 10 september 2020]

payroll card

lönekort – uttagsautomatkort för direkt löneinsättning och uttag. Används i USA för anställda som saknar bankkonto. Ersätter lönecheck, eftersom hanteringen är billigare för arbetsgivaren.

[betalningar] [kort] [ändrad 12 juni 2020]

mini-SIM

ursprunglig beteckning på frimärksstora SIM-kort. – Mini‑SIM var från mitten av 1990-talet den vanliga storleken på SIM‑kort. De allra första SIM‑korten var stora som kontokort, därav beteckningen mini på efterföljaren.

[kort] [sim] [ändrad 19 februari 2018]