pad

engelska för platta, block, platt­form – används främst i beteck­ningar på relativt små och enkla pro­dukter. Enk­lare ord­behand­lare eller editorer har ibland namn på pad (=litet an­­teck­nings­­block), till exempel Wordpad, Notepad. – Ordet pad (=platta) används också om hand­hållna datorer, i synnerhet lite större hand­datorer. Lenovo har Think­pad och Ideapad som varu­märken (över­tagna från IBM) för bär­bara datorer. – Key­pad betyder knapp­sats. – Pad, padding kan också betyda stopp­ning, kudde, dyna, binda (menstrual pad) eller lya (bachelor pad). Lily pad – näck­ros­blad. – Mindre, hand­­hållna apparater kan i stället ha namn på pod.

[datorer] [hårdvara] [ord på -pad] [språktips] [ändrad 15 juni 2017]

master boot record

(MBR)gemensam startsektor – på en partitionerad hårddisk: in­for­ma­tion som datorn behöver för att starta ett operativsystem (se bootstrap) från hårddisken. En gemensam startsektor är på 512 byte och finns på hårddiskens första sektor (sektor 0). Startsektorn består av tre delar:

  1. – hårddiskens unika id‑nummer;
  2. – information om hur hårddisken är uppdelad i partitioner – partitionstabellen;
  3. – instruktioner för start av operativsystem (bootstrapping).

[lagringsmedier] [ändrad 11 maj 2012]

typeahead

  1. – typeahead find – se autoförslag och inkrementell sökning;
  2. textbuffring – det att en dator sparar användarens tangent­tryckningar när den inte hinner bearbeta dem omedelbart. Det som händer då är att användaren trycker på tangenterna, men inga tecken kommer upp på bildskärmen. Vanligtvis kommer då efter några sekunder alla skrivna tecken upp på en gång (inklusive de repetitioner som användaren har gjort för att ingen­ting händer).

[språkteknik] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 8 maj 2012]

CD

  1. – compact disc – digital optisk disk, från början avsedd för musik. Det var den första optiska disken som fick stor spridning, och den kom före DVD. Standarden för CD presenterades 1979. CD används för musik, data och fotografier, men på grund av begränsat utrymme inte för filmer. – CD som används för datalagring kallas för CD‑ROM, men oftast räcker det med att kalla dem för bara CD. – Undvik att skriva CD‑skiva, skriv bara till exempel ”en CD”. För stavningen (disc eller disk), se disk. – Se också vad Datatermgruppen skriver: länk. – För CD som man för eget bruk kan lagra data eller musik på (”bränna”), se CD‑R, CD‑RW, CD+R och CD+RW;
  2. collision detection – se kollision;
  3. continuous delivery – se kontinuerlig leverans.

[cd] [förkortningar på C] [nätverk] [optiska diskar] [ändrad 2 juni 2020]

datorlåda

den term som Datatermgruppen (se denna länk) rekommenderar för centralenhetenden del av en stationär persondator (alltså inte en bärbar dator) som innehåller processorn, arbetsminnet och hårddisken / SSD:n (till skillnad från bildskärm, tangentbord och mus). Ofta räcker det med att kalla det för ”datorn”. Om man menar en tom låda med plats för en dators komponenter kallas den för chassi eller apparatlåda. Centralenheten kallas ibland oegentligt för CPU:n.

[hårdvara] [persondatorer] [ändrad 14 september 2020]