double data rate

(DDR, ofta i sammansättningen DDR SDRAM) – en teknik som, åtminstone i teorin, får minneskretsar att mata ut data i högre takt än processorns klockfrekvens. Detta sker genom att kretsen matar ut två bit varje gång systemklockan tickar, en bit på klockcykelns vågtopp och en bit på vågdalen. Äldre tekniker matade bara ut en bit per klockcykel. Double data rate lanserades 1998. Sedan dess har tillkommit quad data rate och octal data rate. – Beteckningen DDR har använts för ett antal generationer av minneskretsar, från DDR kom DDR2, därefter DDR3, DDR4, DDR5 och DDR6. – Läs mer i Wikipedia och på standardiseringsorganisationen JEDEC:s webbsidor: länk.

[minnen] [ändrad 5 december 2019]

synchronous dynamic random access memory

synkront DRAM, SDRAM. – En allmän beteckning på minneschipp som matar ut data i en takt som är synkroniserad med systemklockan. Man anger därför vanligen hastigheten hos SDRAM i megahertz, inte i nanosekunder som med andra typer av minnen.

[minnen] [ändrad 8 juni 2018]

 

mod chips

modification chips – chipp som kan monteras på spelkonsolers kretskort och som gör det möjligt att spela andra spel än de som speldatortillverkaren erbjuder. (Till exempel japanska versioner av spel som inte finns i amerikansk version och piratkopierade spel.) Mod chips anses olagliga i USA.

[processorer] [spel] [ändrad 3 december 2019]

customer-owned tooling

(COT) – beställarägda verktyg – princip för tillverkning av chipp på beställning: beställaren ansvarar för tillverkningen, till exempel chippens layout, i minsta detalj. Tillverkningsföretaget tillhandahåller lokaler och utrustning, men beställaren levererar alla de filer som behövs för tillverkningen. Principen används mer och mer sedan början av 2000-talet.

[innovation och produktion] [processorer] [ändrad 3 december 2019]

multiprocessorchipp

två eller flera processorer på samma chipp. Ger bättre prestanda än vanliga multiprocessorkonstruktioner med separata chipp. – På engelska: chip multiprocessing eller CMP.

[processorer] [ändrad 3 december 2019]

krets

(circuit) – elektroniska komponenter som är sammankopplade för att fylla en funktion, till exempel att lösa matematiska problem, bearbeta data eller koppla telefonsamtal. Se också integrerad krets. – Orden krets, processor och chipp används ofta som om de var utbytbara, men de beskriver olika aspekter av samma sak. Processorn är en del av datorn med en bestämd funktion, och kretsen är den konkreta konstruktion som realiseras i form av halv­ledar­kompo­nenter och ledare, utformade för att fylla den önskade funktionen. Den materiella produkten – en fyrkantig bit med många små ben – är ett chipp.

[processorer] [ändrad 20 december 2019]