geléskrollning

dallrande effekt på bildskärm vid skrollning. – Vid geléskrollning ser bilden ut som om den var projicerad på gelé. Orsaken är att bilderna uppdateras linje för linje, och om detta sker med en liten fördröjning uppstår geléeffekten. – Geléskrollning observerades i september 2021 på generation sex av Apples iPad Mini. – På engelska: jelly scrolling.

[bildskärmar] [29 september 2021]

VESA

en standard för montering av tv och bildskärmar på vägg eller stativ. – Kort sagt en specifikation av var skruvhålen ska sitta på bildskärmens eller tv:ns baksida och på hållaren (the VESA mount). – VESA står för Video electronics standards association, den organisation (vesa.org) som har fastställt standarden. Standarden kallas också för VESA mounting interface standard, MIS. – VESA‑standarden är också känd som FDMI, Flat display mounting interface. – Se VESA:s webbsidor.

[förkortningar på V] [hårdvara] [27 juli 2021]

flexi disc

tunn grammofonskiva gjord av böjlig vinyl. – I början av 1980-talet användes flexi discs för datorspel: skivorna spelades på en vanlig analog skivspelare, kopplad till en hemdator. Skivorna distribuerades som bilagor till tidningar, något som man länge hade gjort med likadana skivor med musik. Sinclair ZX Spectrum och några andra hemdatorer kunde spela upp spel från flexi discs. – Den första flexi discen med data kom 1978. Den kallades för ”floppy ROM och kunde läsas av en Apple II. – Användningen av flexi discs för data upphörde i mitten av 1980-talet. – Stavas också flexidisc. – Även kassettband har används för datalagring. – Mer i artikel i The Guardian.

[it-historia] [lagringsmedier] [14 juli 2021]

rätt att reparera

(right to repair) – skyldighet för tillverkare att låta andra än deras egna reparatörer reparera skadade produkter. – Rätten att reparera innebär att reparationer får inte vara ett monopol för tillverkarna; tillverkare ska tillhandahålla reservdelar och instruktionsmaterial under produkternas livstid. Detta måste vägas mot riskerna med att inkompetenta personer försöker göra reparationer. – EU:s resolution ”En mer hållbar marknad” (länk) innehåller skrivningar om rätten att reparera, och i juli 2021 gav USA:s president Joe Biden instruktioner till FTC att förbjuda reparationsmonopol. – Se artikel i PC för alla.

[juridik] [hårdvara] [support] [11 juli 2021]

färgkalibrering

inställning av de färger som visas på bildskärm, skrivs ut på skrivare eller trycks. Färgkalibrering har två syften:

  1. – färgerna ska överensstämma med en standard för färger – en färgrymd. En färgton som är definierad i en färgrymd ska se likadan ut på alla färgkalibrerade bildskärmar;
  2. – färgerna som visas på bildskärm ska vara samma som på utskrifter eller i tryck.

– Läs också om vitbalansering och kalibrering. – På engelska: color calibration, colour calibration.

[bildskärmar] [färg] [skrivare] [tryckning] [7 juli 2021]

vCPU

virtual central processing unit – virtuell CPU – del av processors kapacitet som en virtuell maskin har tilldelats. – För den virtuella maskinen är det som om den disponerade en egen materiell processor, men i själva verket kan det vara flera virtuella maskiner som delar på samma processor. När man planerar it‑system med virtuella maskiner är det viktigt att beräkna behovet av vCPU-kapacitet och att anpassa antalet materiella processorer efter det.

[förkortningar på V] [processorer] [virtualisering] [18 mars 2021]