Sun modular datacenter

Project Blackbox – ett komplett datacenter från Sun†, numera Oracle, i en container, färdigt att ta i drift. Hade först Blackbox som arbetsnamn. Hela datacentret skulle vara lika enkelt att ta i drift som en per­son­dator. Contain­ern innehöll servrar, elektrisk anslutning och kylning och behövde bara anslutas till elnätet och internet. – Dokumentation (från 2011) finns på Oracles webbsidor.

[it-system] [hårdvara] [ändrad 23 maj 2017]

förstaskärm

tv-skärm eller annan bildskärm som man tittar på samtidigt som man använder en andraskärm. Andraskärmen kan vara en smart mobil, en surfplatta eller en bärbar dator. Första­skärmen visar ett tv‑program som tittaren ser på, samtidigt som tittaren kommenterar eller söker efter extrainforma­tion på andra­skärmen. – På engelska: first screen.

[bildskärmar] [it-liv] [ändrad 30 juni 2018]

Arm

Arm Limited – en engelsk utvecklare av processorer, speci­ali­serad på strömsnåla processorer för smarta mobiler, bärbara datorer och annan bärbar utrustning. Arm köptes i juli 2016 av japanska Softbank. – Arm grundades 1990 som ett sam­­arbete mellan Acorn Computers och Apple. Namnet var först en förkortning som stod för Acorn RISC machine, sedan för Advanced RISC machine. Det är numera en pseudoförkortning som skrivs Arm. – Arm tillverkar inte processorer, utan låter andra till­verkare använda Arms konstruktioner mot licens­av­gift. (Det är alltså inget konstigt med att AMD tillverkar Arm‑processorer.) Arm utvecklade bland annat i sam­arbete med Digital† pro­cessorn Strong­­arm, som senare över­läts till Intel. Snapdragon från Qual­comm är en vidareutveck­ling av en Arm‑konstruk­tion, och även Apples pro­cessorer A4 med efter­­följare bygger på Arms arkitektur. – I början av 2010‑talet blev Arm en ledande konkurrent till Intel när det gäller processorer till mobiltelefoner och surfplattor, och i mitten av 2010‑talet var Arms arkitektur den mest spridda i världen. Microsoft har an­­passat Windows för Arm‑processorer, se Windows RT. – I oktober 2012 presenterade Arm en 64‑bitars processor (se ord­­längd), vilket tydde på att Arm ville komma in på mark­na­den för servrar. 2015 släppte Arm ett operativ­system för inbyggda system, se Mbed. – Japanska Softbank (softbank.jp) köpte Arm i juli 2016 för 32 miljarder dollar. – Läs mer på arm.com.

[företag] [processorer] [pseudoförkortningar] [ändrad 11 januari 2020]

Mirasol

en nerlagd strömsnål bildskärm från det amerikanska företaget Qual­comm (länk). Qual­comm hade kommit över tekniken genom att köpa före­taget Iridigm. – En Mirasol‑bild­skärm drog nästan ingen ström så länge som bilden inte ändrades. Bildskärmen an­vände reflek­te­rat ljus (den syntes alltså inte i mörker). Den kunde räknas som elek­tro­niskt papper, och var en tillämp­ning av mikroelektronisk mekanik, se MEMS. Den första pro­dukten med Mirasol‑bild­skärm kom 2011: en läs­platta från det syd­kore­anska företaget Kyobo. Den blev ingen fram­gång och såldes ut till kraftigt ned­satt pris sommaren 2012. Därefter tycks utvecklingsarbetet ha upphört. 2015 köpte Apple Qualcomms Mirasol‑laboratorium på Taiwan. – En PDF om Mirasol-tekniken finns på Qualcomms webbsidor (borttagen).

[bildskärmar] [nerlagt] [ändrad 25 november 2019]

Plastic Logic

ett tyskt företag som utvecklar tunna, böjliga bildskärmar av ”elektronisk plast”. – Företaget satsade först på läsplattor, men tillverkar numera tunna bildskärmar för olika användningsområden. Alla elektroniska komponenter är gjorda av elektriskt ledande eller halvledande plast. – Plastic Logic skulle 2010 släppa en läsplatta under namnet Que, men den lades ner före debuten. – Plastic Logic ingick 2009 samarbete med den amerikanska bokhandelskedjan Barnes and Nobles om att bokhandeln skulle sälja e‑böcker genom Plastic Logics läsplatta. (Jämför med Nook.) – Läs mer på plasticlogic.com.

[bildskärmar] [företag] [läsplattor] [ändrad 24 maj 2019]

DNA storage

DNA-datalagring – lagring av data i syntetiska DNA‑molekyler. Det är en experimentell teknik. De binära siffrorna 1 och 0 omkodas till de fyra baserna i DNA: A, C, G och T. När man senare ska läsa den lagrade informationen omvandlas sekvensen av A, C, G och T tillbaka till ettor och nollor. Forskare på European molecular biology laboratory (se ebi.ac.uk) har lagrat nästan en megabyte med data i DNA och sedan återskapat datamängden i digital och binär form. – Se denna artikel från 2013 (arkiverad). – Datalagring i DNA blir extremt kompakt jämfört med magnetisk datalagring, men att läsa data lagrade som DNA är tidskrävande.

[datalagring] [experimentell teknik] [ändrad 12 december 2019]

memristor

memory resistor” – variabelt elektriskt motstånd med minne, tänk­bar efter­­­trädare till transistorn i elektroniska kretsar. – Det elektriska mot­ståndet i en memristor kan ändras genom att man till­för en svag ström, och memristorn be­håller sedan det in­ställda mot­ståndet till nästa för­ändring. Memristorer kan göras mycket små, 15 nano­­meter, vilket gör att de kan komma till an­vändning när transistorerna inte går att krympa mer. Memristorer är inte binära, utan mot­­ståndet kan ställas in i lägen mellan ett och noll, vilket inne­bär att nya principer för krets­­konstruktion är tänk­bara. – Mem­ristorns existens för­ut­­sågs redan 1971 av forskaren Leon Chua (länk), men det var inte förrän i början av 2008 som forskare på HP konstruerade de första memristorerna. – Se denna artikel. – Hösten 2014 blev det känt att HP (numera HPE) ut­vecklar en ny dator­typ, ”The Machine”, som skulle ha memristorer, men när The Machine senare visades upp hade den vanliga transistorer.

[fysik] [minnen] [processorer] [ändrad 13 maj 2017]