krets

(circuit) – elektroniska komponenter som är sammankopplade för att fylla en funktion, till exempel att lösa matematiska problem, bearbeta data eller koppla telefonsamtal. Se också integrerad krets. – Orden krets, processor och chipp används ofta som om de var utbytbara, men de beskriver olika aspekter av samma sak. Processorn är en del av datorn med en bestämd funktion, och kretsen är den konkreta konstruktion som realiseras i form av halv­ledar­kompo­nenter och ledare, utformade för att fylla den önskade funktionen. Den materiella produkten – en fyrkantig bit med många små ben – är ett chipp.

[processorer] [ändrad 20 december 2019]

synchronous dynamic random access memory

synkront DRAM, SDRAM. – En allmän beteckning på minneschipp som matar ut data i en takt som är synkroniserad med systemklockan. Man anger därför vanligen hastigheten hos SDRAM i megahertz, inte i nanosekunder som med andra typer av minnen.

[minnen] [ändrad 8 juni 2018]

 

chipp

(kortform av mikrochip med för­svenskad stavning) – processor eller datorminne i form av en integrerad krets (en vanligen rektangulär kisel­bit, innesluten i en kapsel i fri­märks­stor­lek och med förgyllda ben eller kontaktytor). Ett enda chipp inne­håller tusen­tals eller miljon­tals transistorer. – Kretsen är kon­struktionen, chippet är en realisering av kretsen och processor är kretsens funktion. – För engelska chip­set (”set of chips”), se chipp­sats.

[elektronik] [processorer] [ändrad 3 december 2019]

VGA

Bild på VGA-kontakt, hane.
VGA-kontakt. Används för anslutning av bildskärm till dator.

Video graphics array – äldre standardteknik för anslutning av bildskärmar till datorer. Den har efterträtts av andra standarder som klarar högre upplösning, men som ofta är bakåtkompatibla med VGA. De nya standarderna har ofta förkortningar som slutar på -GA. VGA-kontakten används fort­far­ande för anslutning av bildskärm till stationär dator. – VGA infördes 1987 av IBM, och anammades snabbt av andra tillverkare. Tekniken sparade ut­rymme i datorn, eftersom hela styr­kretsen för bildskärmen rymdes på ett chipp i stället för, som tidigare, på ett kretskort. De flesta datorer kan fortfarande hantera VGA, men i de flesta sam­man­hang används nyare standarder. – VGA är en analog teknik som fort­far­ande används (2017). I slutet av 2005 före­slogs ett snabbare, digitalt gränssnitt för bildskärmar, UDI, men det har inte slagit igenom. – Be­teck­ningen VGA används ofta om en bildskärmsinställ­ning på 640⨯480 punkter, men VGA klarar också andra format. VGA är också benämningen på en typ av kabel och kontakt.

[bildskärmar] [förkortningar på V] [ändrad 2 maj 2017]

mod chips

modification chips – chipp som kan monteras på spelkonsolers kretskort och som gör det möjligt att spela andra spel än de som speldatortillverkaren erbjuder. (Till exempel japanska versioner av spel som inte finns i amerikansk version och piratkopierade spel.) Mod chips anses olagliga i USA.

[processorer] [spel] [ändrad 3 december 2019]

customer-owned tooling

(COT) – beställarägda verktyg – princip för tillverkning av chipp på beställning: beställaren ansvarar för tillverkningen, till exempel chippens layout, i minsta detalj. Tillverkningsföretaget tillhandahåller lokaler och utrustning, men beställaren levererar alla de filer som behövs för tillverkningen. Principen används mer och mer sedan början av 2000-talet.

[innovation och produktion] [processorer] [ändrad 3 december 2019]