Anoto

ett svenskt företag som utvecklar en smart penna som används till­sammans med ett speciellt mönstrat papper. – Pennan skriver på papper som en vanlig penna, men samtidigt avläser den vad den skriver. Det speciella papperet har ett knappt synligt mönster av prickar som pennan kan avläsa. Små varia­tioner i prickarnas position i mönstret gör att mönstret inte upprepar sig. På en yta av tusen­tals kvadrat­mil finns det inte två fläckar med exakt samma mönster. Detta innebär att Anotos penna registrerar exakt vilken del av mönstret som den skriver på. Den informationen kan användas för att med automatik sortera det som skrivs. Olika delar av mönstret kan reserveras för olika ändamål: en del är för kalendrar, en del är för dagböcker, en del är för blanketter och så vidare. Företag kan köpa egna delar av mönstret. Exempel: på en ifyll­nings­blankett avsedd för Anoto är de tryckta led­texterna (namn, adress och så vidare) avsedda för användaren. Men det är i själva verket det knappt synliga mönstret av prickar som talar om för pennan vilket fält den skriver i. Med ledning av den informationen kan pennan trådlöst överföra det som användaren har skrivit till en databas och se till att rätt uppgift hamnar i rätt fält. Sam­tid­igt är pappersblanketten ifylld på vanligt sätt och läsbar för människor. – Anoto grundades av Christer Fåhraeus, som 1997 tänkte ut prick­mönstret. Anoto licensi­erar ut sin teknik till tillverkare av smarta pennor, papper och skrivare. Anoto köpte i november 2015 en ameri­kansk till­verk­are av smarta pennor, Livescribe. – Se anoto.com.

[företag] [pennor] [ändrad 12 juni 2019]

Livescribe

en smart penna från före­taget med samma namn (länk). – Live­scribe skriver på papper som en vanlig penna, men avläser samtidigt det som skrivs (eller ritas) så att det kan över­föras till en smart mobil. Där tolkas hand­skriven text till text som datorer kan bear­beta och lagra. Live­scribe har också en inspelningsfunktion, så att man kan spela in ett telefon­samtal eller ett föredrag samtidigt som man gör anteck­ningar. Live­scribe köptes i november 2015 av Anoto. –Se livescribe.com.

[användargränssnitt] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

Phree

(troligen nerlagd) – en smart penna som kan användas på nästan alla underlag. – Det man skriver eller ritar med Phree visas direkt på bildskärmen på en smart mobil eller dator; Phree lämnar däremot inga spår på underlaget som den skriver på, så man kan skriva på byx­benet eller på bordsduken om man vill. Men man måste alltså ha en smart mobil påslagen. Phree kan också användas som telefon­lur, kopplad till mobilen. – Phree har utveck­lats av före­taget OTM Tech­no­logies och lanserades under 2015. – Se otmtech.com (nere sedan december 2022).

[försvunnet] [pennor] [ändrad 20 december 2022]

smart penna

(smartpen, smart pen, digital pen) – penna eller pennliknande föremål som kan överföra det man skriver eller tecknar till en dator eller smart mobil och integrera det med applikationer i datorn eller mobilen. – Skillnaden mot läspennor är att läspennor läser något som redan är skrivet, men en smart penna använder man för att skriva och rita. Det man skriver och ritar kan sedan sparas och bearbetas i olika program, vanligtvis efter att man har överfört informationen till en dator eller mobil. – En del smarta pennor kan användas som vanliga pennor, det vill säga att de har något slags bläck så att man vid behov kan skriva på papper. Andra är enbart avsedda att användas kopplade till dator eller mobil: man ser på bildskärmen vad man skriver eller ritar. – Smarta pennor har något slags teknik för att uppfatta pennspetsens rörelse i förhållande till under­laget. Smarta pennor fungerar mer självständigt än elektroniska pennor (stylusar) som används för att skriva på bildskärmar, till exempel på smarta mobiler och, förr, på penndatorer. Smarta pennar upp­fattar själva sin rörelse och skickar informationen till en dator eller mobil, medan stylusarnas rörelser uppfångas av den bildskärm som de är avsedda för. En av de första smarta pennorna var Anoto, som fungerar ihop med ett speciellt mönstrat papper.

[användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]