computed axial lithography

(CAL) – datorberäknad 3d-litografi – en teknik som används i en typ av 3d‑skrivare: tredimensionella föremål skapas genom att flera laserstrålar från olika riktningar härdar en ljuskänslig vätska i en behållare. Vätskan, en syntetisk harts (på engelska: resin), stelnar på de punkter där flera laserstrålar korsar varandra i vätskan. När processen är avslutad kan man lyfta upp det fasta objektet ur vätskan. – Metoden är inspirerad av datortomografi, på engelska computed [axial] tomography, ett sätt att skapa tredimensionella avbildningar (”röntgenbilder”) av kroppens insida. Här har man vänt på processen och i stället använt tredimensionella bilder eller ritningar för att skapa tredimensionella fasta objekt.

[3d-skrivare] [3d] [11 juni 2019]

duplex printing

dubbelsidig utskrift – utskrift på båda sidorna av papperet. Detta görs automatiskt av skrivaren utan att en operatör behöver vända på pappersarken. Förutsättningen är givetvis att texten som ska skrivas ut är så lång att den inte ryms på en sida. – Kallas också för tvåsidig utskrift.

[skrivare] [31 maj 2019]

Replicator

The Replicator – en 3d‑skrivare som kan forma ett helt föremål på ett par minuter. – Skrivaren, som presenterades i januari 2019, har utvecklats på University of California i Berkeley i samarbete med Lawrence Livermore National Laboratory (llnl.gov). Den arbetar med en trögflytande vätska och ljus. Vätskan hälls i en behållare som roterar medan den exponeras för noggrant inställt ljus, projicerat som bilder. Ljuset gör att vätskan härdas i den önskade formen. En fördel, förutom tidsvinsten, är att föremålet inte blir uppbyggt i lager, som det blir med de vanligaste 3d‑skrivarna. Det blir därför inga trappstegskonturer, men bättre hållfasthet. Ledaren för utvecklingen, professor Hayden Taylor (länk), beskriver processen som en omvänd form av datortomografi. Hittills har forskarna kunnat framställa föremål i storlekar upp till tio centimeter. – Namnet är taget efter replikatorn i tv‑serien Star Trek: en maskin som kan tillverka vad som helst med användning av lagrade molekyler. – Se artikel i tidskriften Science och Berkeleys webbsidor. – Det planeras att använda Replicator på rymdresor för att framställa syntetiskt brosk – se detta pressmeddelande från Lawrence Livermore National Laboratory: llnl.gov/news….

[3d] [3d-skrivare] [ändrad 27 maj 2022]

radskrivare

  1. skrivare som skriver ut hela rader på en gång. Sådana skrivare används fortfarande av organisationer som behöver göra stora mängder utskrifter av ren text. – En vanlig konstruktion är att radskrivaren har en vals som är lika lång som utskrifterna är breda. Valsen är sammansatt av ett antal ringar, och på varje ring finns en komplett uppsättning bokstäver, siffror och andra tecken. En mekanism kan ställa in varje ring för sig så att ringarna tillsammans får en rad med text som kan skrivas ut. Valsen, vänd så att raden med text ligger närmast papperet, trycks sedan mot papperet. Radskrivare är oöverträffat snabba och kan skriva över två tusen rader i minuten. Nackdelen är att det inte går att skriva ut grafik. – Det finns andra sätt att konstruera radskrivare. – På engelska: line printer;
  2. – även: en lokalredaktör som får betalt av en tidning per publicerad rad text.

[skrivare] [ändrad 17 april 2019]

portrait

om fotografier och utskrifter: stående, vertikal [orientering], porträtt[‑format] – bild- och pappersformat där den smalaste sidan är nertill. Utskrifter är oftast i stående format, men foto­grafier är ofta i liggande format (kameror, men inte mobiltelefoner, är byggda för det). – Alternativet på engelska heter landscape.

[foto] [skrivare] [ändrad 4 april 2020]

landscape

om fotografier och utskrifter: horisontell [orientering], landskap[-sformat], liggande, breddare – bild- och pappersformat där den bredaste sidan är nertill. Foto­grafier brukar vara i liggande format (kamerorna är byggda för det), men utskrifter är oftast stående. – Alternativet på engelska heter portrait.

[foto] [skrivare] [ändrad 11 november 2018]