skrivarintrång

dataintrång genom skrivare i nätverk. – Skrivare har utrymme för lagring av program och filer för sidor som ska skrivas ut, men skrivare är också ofta oskydd­ade mot virus, trojanska hästar och andra skadeprogram. Genom nätverket har skrivare också tillgång till datorer och servrar. – Skrivarintrång kan ha två former:

  1. – angriparen får skrivaren att skicka kopior av de dokument som skrivs ut till angriparen. Detta görs av ett program som angriparen har installerat i smyg på skrivaren;
  2. – skrivaren används för att infektera datorer och servrar i nätverket. Syftet kan vara sabotage eller att samla in information. Detta kan göras av en trojansk häst som angriparen har installerat i smyg på skrivaren.

– På engelska: printer intrusion.

[attacker] [industrispionage] [skadeprogram] [skrivare] [ändrad 21 juni 2017]

fab lab

fabrication laboratory (även: fablab) – verk­stad där man till­verkar föremål direkt från digitala modeller. Ett fab lab använder ut­rust­ning som 3d‑skrivare, och kan till­verka många olika typer av föremål i enstaka exemplar eller små serier. Fab labs började som en satsning från MIT Media Lab, se fab.cba.mit.edu.

[innovation och produktion] [3d-skrivare] [ändrad 21 augusti 2020]

bläckskrivare

(inkjet printer eller ink printer) – vanlig typ av skrivare för hemmabruk och kontor. – Bläckskrivare skriver ut text och bild genom att spruta små droppar av flytande färgämne, bläck, på papper. Tekniskt finns det flera sätt att göra detta, se till exempel sublimeringsskrivare. – Bläckskrivare är numera den billigaste typen av skrivare, och tekniken lämpar sig utmärkt för färgutskrifter. Kvaliteten på utskrifterna blir däremot inte så hög som med laserskrivare eller speciella fotoskrivare. – Bläckstråleskrivare är den ursprungliga svenska termen, men den dras numera oftast ihop till bläckskrivare – se Datatermgruppen (länk).

[skrivare] [ändrad 20 december 2019]