Svarte Petter

”bli sittande med Svarte Petter” – bli innehavare av något som man inte vill ha och som man inte kan göra sig av med efter att andra har lyckats slippa. Det kan gälla en värdelös ekonomisk tillgång eller ett besvärligt problem. – Uttrycket kommer från kortspelet Svarte Petter, där det gäller att göra sig av med spelkort. Förlorare (det finns ingen vinnare) blir den som till sist bara har kortet Svarte Petter, troligen uppkallat efter en tysk stråtrövare. – På engelska motsvaras uttrycket närmast av ”be left holding the baby” och ”be left holding the bag”. – Se också the greater fool theory. – Svarte Petter (Black Pete) är också en figur i serierna om Musse Pigg.

[kuriosa] [spel] [språktips] [27 april 2021]

emergent spel

(emergent gameplay) – spel där regler och förutsättningar ändras under spelets gång. – Förändringarna kan bero på spelarnas handlingar och på yttre händelser. Emergenta spel är oftast datorspel, men emergens kan också förekomma i andra slags spel, till exempel i rollspel. – Det går ingen skarp gräns mellan emergenta spel och förgrenade spel. I förgrenade spel finns ett antal förprogrammerade ”berättelser” (branching narratives), och det beror på spelarens handlingar vilken som väljs. Men varje förgrening är så att säga en snitslad bana. Emergenta spel förväntas snarare bygga upp en ”berättelse” baserad på vad spelarna gör och ibland även på yttre händelser. – Se också emergens.

[spel] [23 april 2021]

degenererad strategi

ett sätt att spela datorspel som drar fördel av ett fel eller förbiseende i spelets uppbyggnad. – Den som använder en degenererad strategi kan inte sägas fuska, men hon spelar inte på det sätt som spelets utvecklare hade tänkt sig. Vanligtvis blir det en förenklad upplevelse av spelets miljö. – På engelska: degenerate strategy.

[spel] [23 april 2021]

tv-spel

datorspel som spelas med en tv som bildskärm. – Spelkonsoler har ingen bildskärm, utan måste anslutas antingen till en tv eller till en bildskärm för datorer. I spelkonsolernas barndom på 1970- och 1980‑talen var tv den enda möjligheten att få bild – de flesta användare hade ingen dator, och om de hade dator så var bildskärmen liten och svartvit. Spelens grafik var anpassad för tv‑skärmar. Moderna spelkonsoler kan däremot kopplas till tv eller bildskärm. – Numera kallas ofta alla slags datorspel för tv‑spel, även om de spelas på persondatorer eller smarta mobiler. Ibland används ordet tv‑spel om det slags spel som var vanliga förr, till exempel arkadspel, oavsett vad de spelas på.

[spel] [4 mars 2021]

Randonautica

Ruta från en YouTube-film med texten Beware of the app called Randonautica.
Från en YouTube-film.

ett spel som visar användaren till oförutsägbara platser i närområdet. Det är en app för smarta mobiler. – Randonautica påstår att användaren – randonauten – kan påverka vilken plats appen väljer genom att tänka på något som hon önskar hitta. Detta påstås vara möjligt genom något som kallas för kvantentropi (se Randonauticas webbsidor). Mer allmänt är syftet att få användarna att gå till platser som de annars inte skulle besöka. – Randonautica orsakade moralpanik sommaren 2020 efter att Randonautica hade lett ett par tonåringar i Seattle till en koffert som innehöll två styckade människokroppar. Det kom då rapporter om andra otäcka upplevelser (se artikel i Expressen). – Randonautica är gratis upp till tio platser per dag, och man kan inte vinna något eller tävla. Appen utvecklades av amerikanen Joshua Lengfelder (länk) och lanserades i början av 2020. Den har sedan dess laddats ner i flera miljoner exemplar. Termen randonaut (rando- som i random, naut=sjöman) hade redan använts i en grupp på Telegram, där Lengfelder deltog. – Se randonautica.com.

[geo] [kuriosa] [utomhusnavigering] [4 mars 2021]

loremaster

  1. – en typ av deltagare i flera rollspel;
  2. – en person med ingående kunskaper om datorspel, fantasylitteratur, tv‑serier eller annan populärkultur, eventuellt en irriterande besserwisser.

– Förkortas ibland LRM. – Engelska lore, som i folklore, står för de kunskaper, berättelser och traditioner som i en folkgrupp förmedlas från generation till generation. Ordet lore är besläktat med svenska lära. Ordet har överförts till rollspel och datorspel.

[it-folkgrupper] [spel] [2 mars 2021]

LRM

  1. – left-to-right mark – dolt tecken som i text anger att tecknen ska sättas från vänster till höger. – Det är den skrivriktning som används i det latinska alfabetet och i många andra alfabet. Tecknet LRM  används i praktiken bara i texter som innehåller växlingar mellan alfabet med olika skrivriktning, till exempel växling mellan det latinska alfabetet och det arabiska alfabetet, som skrivs från höger till vänster. Komplementet är då RLM, right-to-left mark. Vanligtvis är skrivriktningen förinställd i applikationer, beroende på vilka språk de är avsedda för. – Koder för LRM och RLM finns bland annat i Unicode och HTML;
  2. – se loremaster.

[förkortningar på L] [spel] [typografi] [2 mars 2021]

Capture the flag

(CTF) – i it-säkerhet: tävling i att hitta något som har dolts i ett it-system. Flaggan är det som har dolts. Det förekommer flera sätt att klara uppgiften, till exempel forcering av kryptering eller knäckande av lösenord. CTF‑tävlingar kan användas som ett sätt att pröva säkerhetslösningar. – Benämningen Capture the flag har hämtats från utomhuslekar där det gäller att hitta något gömt (se också geocaching).

[it-säkerhet] [spel] [8 januari 2021]