Gram

ett nerlagt företag som vidareutvecklade teknik från Palm†, främst webOS. – Gram startades 2012 av dåvarande Hewlett‑Packard† efter att Hewlett‑Packard hade köpt webOS. Inriktningen var då moln­tjänster för mobil handhållen ut­rust­ning. Företaget var mycket hemlighetsfullt. Gram hade en webbplats, gram.com, men inget publicerades på den. – 2013 köpte sydko­re­anska LG (länk) rätten att använda webOS från Hewlett‑Packard, som dock fortfarande ägde rättigheterna och patenten. LG använder webOS i tv‑appa­ra­ter. Gram följde med i köpet och blev en del av LG Silicon Valley Lab. En stor del av personalen från Gram slutade inom ett år efter köpet på grund av konflikter som gällde design och funktion, men LG har fort­satt att utveckla webOS. LG har också använt varumärket Gram för en tunn och lätt bärbar dator, men den har inget samband med företaget Gram. – Webbsajten gram.com fanns kvar, utan innehåll, till sommaren 2016. – En utförlig berättelse finns på sajten Gigaom (länk).

[nerlagt] [operativsystem] [ändrad 18 november 2018]

Open WebOS

operativsystemet webOS med öppen käll­kod. – Hewlett-Packard släppte käll­koden fri i början av 2012 och startade ett ut­vecklings­projekt för systemet, inlednings­­vis med personal från Hewlett-Packard. – Pro­jektet, som numera stöds av LG, har funnits på webosproject.org (nere i maj 2017, troligen för gott, men kopia finns på Internet Archive).

[linux] [nerlagt] [ändrad 14 maj 2017]

Moblin

avvecklat Linux-baserat operativ­system för smarta mobiler, numera del av Tizen. – Moblin stod för Mobile Linux. Egent­ligen var det namnet på hela pro­jektet: ut­veck­lings­platt­form, operativ­system och appli­ka­tioner. Pro­jek­tet Moblin på­börja­des av Intel, och över­läts i april 2009 till Linux Foundation (se pressmeddelande). 2010 beslöt Intel att Moblin skulle gå upp i operativ­systemet Meego, som Intel då ut­veck­lade till­sammans med Nokia. Meego har sedan dess i sin tur gått upp i Tizen.

[linux] [mobilt] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]

ink

  1. – ”bläck” – allmän beteckning på tekniker för hantering av text, bilder och gester som är skrivna på pekskärm med elek­tro­nisk penna eller med finger;
  2. – se inkML;
  3. – ett avvecklat program från Apple för igen­känning av handskriven text som har skrivits direkt på pekskärm med elektronisk penna eller finger. Användaren kunde skriva handskriven text eller rita ovanpå ett dokument som visades på bildskärmen, och detta blev sedan en del av dokumentet. Ink följde med OS X (numera macOS) i versionen Leopard. Det kunde an­vändas i program för ritplattor. – Ink, även känt som Inkwell, var en vidareutveckling av ett liknande program i den nerlagda handdatorn Newton (MessagePad). – Se Apples webbsidor (borttaget);
  4. – se E Ink.

[bildskärmar] [grafiskt användargränssnitt] [nerlagt] [pek] [xml] [ändrad 21 februari 2018]

Freespire

avvecklad variant av Linux för persondatorer. – Freespire var, som namnet antyder, rätt likt det likaså avvecklade Linspire†, men spreds gratis och fritt. Den senaste versionen var från 2007, så Freespire är i praktiken avvecklat. – Sajten freespire.com har inget med operativsystemet att göra, utan används till en kampanj mot Linspires grundare Michael Robertson.

[linux] [nerlagt]

Linspire

(tidigare Lindows eller Lind– – –s) – avvecklat Linux-baserat ope­ra­tiv­system, utvecklat för att vara så likt Windows som möjligt. Linspire kom­plet­te­rat med programmet Wine kunde köra Windowsprogram. – Linspire köptes 2008 av sedan dess nerlagda Xandros† som la ner ope­ra­tiv­sys­temet. – Första versionen av Linspire hette Lindows och kom 2002 från företaget med samma namn. I en del länder, bland annat Sverige, hette det Lind– – –s, vilket uttalades ”Lindash”. Det berodde på att Microsoft hade gått till domstol för att stoppa namnet Lindows, som onekligen låter rätt likt Windows. Både operativsystemet och företaget bytte 2004 namn till Linspire. 2008 köpte Xandros företaget, och avvecklade varumärket. – En fri nära släkting till Linspire var Freespire†.

[linux] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 4 september 2017]

4T

4T Sverige AB – företaget som drev tjänsten WyWallet† fram till maj 2015. Då såldes WyWallet och därmed också 4T till Payex. Varumärket försvann 2017 när 4T integrerades med Payex, se pressmeddelande. 4T ägdes från början av de fyra svenska mobil­opera­tö­rerna Tele2, Telia, Telenor och Tre.

[betalningar] [företag] [uppköpt] [ändrad 15 juli 2018]

Google Knol

ett avvecklat uppslagsverk på nätet. Det var artiklar i olika ämnen, skrivna av namngivna personer. Vem som ville fick skriva, och det var gratis. Google startade tjänsten 2007, men meddelade i november 2011 att den skulle avvecklas, vilket definitivt skedde i maj 2012. – Knol skilde sig från Wikipedia genom att skribenterna var namngivna och inte behövde vara opartiska eller redovisa sina källor. Det kunde finnas flera artiklar om samma ämne, även med samma rubrik. Skribenterna avgjorde själva ifall läsarna skulle kunna ändra i texten (se wiki). Från den 1 maj 2012 finns Knols webbplats inte kvar, men skribenterna fick möjlighet att flytta sina artiklar till sajten Annotum† (annotum.org), som avvecklade verksamheten 2016, även om sajten finns kvar. – Namnet: Knol anspelade på knowledge.

[nerlagt] [webbuppslagsverk] [ändrad 10 september 2019]

Caldera

nerlagt amerikanskt företag som från 2002 hette The SCO Group. Det köptes 2011 upp av ett annat företag som sedan bytte namn till TSG Group, som sedan dess har begärts i konkurs. – Caldera grundades 1994 med målet att skapa ett alternativ till Windows, baserat på Linux. Det fick ekonomiskt stöd av Novells† dåvarande chef Ray Noorda. 1996 köpte Caldera operativsystemet DR-Dos från Novell. Köpet innebar att Caldera ärvde en pågående rättslig process mot Microsoft. Saken gjordes upp i godo. År 2000 köpte Caldera operativ­systemet Unix­Ware från Santa Cruz Operation (SCO). – 2002 började Caldera delta i utvecklingen av United­Linux, och senare samma år köpte Caldera rätten till namnet SCO och blev The SCO Group, som sedan 2011 i praktiken är nerlagt efter att ha förlorat ett antal processer mot andra it-företag.

[företag] [namnbyte] [nerlagt] [ändrad 11 januari 2019]

WyWallet

nerlagd svensk tjänst för betalning med mobiltelefon. Grundad 2012, nerlagd i maj 2018 – se meddelande till kunder. – Wy­Wallet grundades av företaget 4T, som i sin tur ägdes av de fyra svenska mobil­operatörerna Telenor, Tele2, Telia och Tre. I maj 2015 såldes det till Payex (länk). – WyWallet blev kontroversiellt i början av 2013 när bland annat Storstockholms lokal­­trafik, SL, slutade att ta emot vanliga SMS‑be­tal­ningar, och i stället krävde att alla som be­talade sin biljett med mobil­­tele­fon skulle använda Wy­Wallet. Wy­Wallet krävde i sin tur att alla som betalade med mobiltelefon skulle registrera sig. Det kunde ta flera minuter, även om det bara gällde en bussbiljett. Det motiverades med lagens krav att betalningsförmedlare ska ha kund­­känne­dom. Huru­vida detta krav är avsett att tillämpas på så små be­lopp som priset för en buss­biljett har be­tvivlats. (Se Lag [2009:62] om åtgärder mot penning­tvätt och finansiering av terrorism, kapitel 2, paragraf 2, länk.) – Efter att Wy­Wallet hade infört krav på registrering sjönk SMS‑bidragen till väl­­gören­­hets­organisationer genom WyWallet dramatiskt (men de åter­hämtade sig senare). – I juni 2013 förenklade Wywallet registrerings­proceduren (se Wikipedia).

– In English: WyWallet was a Swedish payment service for payments by mobile phone. It was first operated by the 4T company, founded by the four Swedish mobile operators Telenor, Tele2, Telia and Tre. In May, 2015, WyWallet was bought by Payex, who closed down the service in May, 2018. – WyWallet became contro­versial in early 2013 because of its requirement that payers register, even if they were only paying small amounts by phone. Also, some regional public transportation companies required that mobile phone payments for tickets be made through WyWallet only. The registration procedure meant that paying for one bus ticket could take several minutes. The requirement was justified as being required by the know your customer clause of the Swedish law regulating payment services, although that law was probably not meant to apply to micro­payments. Wy­Wallet later in 2013 simplified the registration procedure. – For more summaries in English, please click here.

[betalningar] [företag] [nerlagt] [ändrad 15 juli 2018]