byggnadsinformationsmodellering

(building information modeling, förkortat BIM; även: building information management) – metod att dokumentera och visualisera byggprocessen och en byggnads livscykel. Man skapar en tredimensionell modell av det som ska byggas, och till den modellen knyts information om de beslut som fattats och vad som har gjorts och behöver göras. Ett syfte med modellen är att alla inblandade ska ha samma information. Exakt vad som menas med byggnadsinformationsmodellering varierar. Flera länder har fastställt standarder.

[industriell it] [ändrad 5 augusti 2019]

benchtop

bänk-, laboratorie-, verkstads-  – om utrustning som är avsedd för forskning, laboratorier och verkstäder. Utrustningen ska stå på en arbetsbänk. Det brukar inte vara vanliga persondatorer, utan specialprodukter. – Jämför med desktop.

[hårdvara] [industriell it] [ändrad 15 augusti 2019]

rapid fab

rapid fabrication – snabb tillverkning av komponenter, reservdelar och prototyper i enstaka exemplar med 3d-skrivare.

digital tvilling

datorprogram som efterliknar något i den yttre världen så detaljerat att programmet kan användas för experiment och test i stället för det som programmet efterliknar:

  1. – i medicin: datorprogram som representerar en människokropp och som används för simulering av hur en person påverkas av faktorer som läkemedel, kost, motion och annat;
  2. – i industriell it: representation av en bestämd maskin i form av mjukvara. Den materiella maskinen förser sin digitala tvilling med data om sitt tillstånd. Inspektion och felsökning kan då i många fall göras på den digitala tvillingen. På så sätt slipper man stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs. – De data som överförs från den materiella maskinen till den digitala tvillingen kan gälla allt som är mätbart: varvtal, bränsleförbrukning, temperatur, driftstimmar och annat.

– På engelska: digital twin. – Digital tvilling var ett av årets nyord 2019 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[industriell it] [medicinsk teknik] [ändrad 27 december 2019]