prosument

  1. producent + konsument – en som hjälper till att sammanställa eller utforma det som hon konsumerar, till exempel genom att sammanställa material (musik, nyheter, bilder) i en ny form som sprids vidare;
  2. professionell + konsument – amatör som ställer lika höga krav på utrustning (kameror, musikinstrument etcetera) som professionella användare;
  3. proaktiv + konsument – konsument med ett aktivt förhållande till tillverkarna – en som flitigt kommer med förslag och klagomål.

– På engelska: prosumer.

marknadsledtid

time-to-market (TTM) – tiden från idé till färdig produkt som är klar för leverans (alltså tillverkad och förpackad). Liknande begrepp är:

  • – produktledtid (time-to-technology) – tiden från idé till att produkten är konstruerad och tillverkningen kan börja;
  • – ledtid (bara ledtid) eller leveransledtid (time‑to‑customer) – tiden från att kunden beställer till att kunden får det hon har beställt.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [ändrad 21 november 2019]

innovation

  1. – en uppfinning som (a) – fungerar, (b) – produceras och (c) – används;
  2. – den process som gör en uppfinning till en innovation.

cuddletech

”mysteknik” – teknik som har byggts in i ett charmigt, roligt eller nostalgiskt yttre och som undviker att framhäva tekniken. Populärt runt år 2000. Exempel: Apples iMac (den första modellen med tjock, bullig bildskärm) och Volkswagen Beetle (den nya ”Bubblan”). – Även: blobject. – Fler ord som slutar på -tech.

[formgivning] [trender] [ändrad 9 juni 2017]

CAD

  1. – computer assisted (eller aided) design – teknik för att göra rit­ningar och konstruk­tioner på dator­skärm. Äldre program för CAD var ofta tvådimensionella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visualisering, och CAD-rit­ningen kan tas som underlag för rapid prototyping, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra tillverknings­processen (se CAM). – Se också building information management. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.

[applikationer] [cadcam] [förkortningar på C] [grafiskt användargränssnitt] [illa omtyckta personer] [industriell it] [ändrad 5 juni 2020]

CAM

computer assisted (aided) manufacturing – datorstyrd till­verkning, vanligtvis med utgångspunkt från CAD (computer assisted / aided design). Ofta skriver man CAD‑CAM.

[cadcam] [förkortningar på C] [ändrad 2 augusti 2020]