glass

(engelska för glas):

  1. – se inter­aktiva glasögon;
  2. – jargong för bildskärmar i olika storlekar (även på mobiltelefoner, smarta klockor och liknande); i överförd bemärkelse hela datorn, telefonen etcetera;
  3. – digital instrumentering till skillnad från mätinstru­ment med mekanisk visning.

Telepathy

interaktiva glasögon utvecklade av Takahito Iguchi. – En prototyp visades upp 2013 under namnet Telepathy One på mässan SXSW, men den kom aldrig i produk­tion. Telepathy One var en elegantare, men också enklare, variant av Google Glass. Utförandet var troligen tekniskt ogenomförbart. – Senare har Telepathys glas­ögon konstruerats om för att man ska kunna bära dem utanpå vanliga glas­ögon. Den senaste modellen är utvecklad för industri­ellt bruk och ser ut därefter. – Se tele‑pathy.org.

[interaktiva glasögon] [ändrad 22 maj 2019]

glassware

program skrivna för Google Glass (se Project Aura). – Enligt upp­gifter som blev kända i april 2013 krävde Google av fri­stå­ende ut­veck­­lare för Google Glass att programmen skulle vara gratis och fria från reklam. Ut­veck­larna fick inte heller sälja upp­gifter om an­vänd­arna vidare.

[interaktiva glasögon] [mjukvara] [ord på -ware] [ändrad 9 januari 2019]

förstärkt verklighet

(augmented reality) – teknik som kombinerar människans sinnes­­intryck med dator­­genererade in­tryck i real­tid. Den vanliga ytter­världen som vi uppfattar med ögon, öron och andra sinnes­organ kom­pletteras alltså med virtuella in­slag medan vi går och står. Det för­ut­sätter speciella inter­aktiva glas­ögon eller liknande ut­rustning. En metod som är i praktiskt bruk fungerar så att man tittar på en historisk turistattaktion genom bildskärmen på en smart mobil med kamera. På bild­skärmen visas då motivet med dator­­genererade tillägg, till exempel en re­kon­struktion av hur man tror att en ruin såg ut innan den blev ruin. Det liknar virtuell verklighet, fast blandat med vanliga sinnes­­intryck. – Jäm­­för med annotated reality, augmented virtuality och blandad verklighet (mixed reality).

[användargränssnitt] [interaktiva glasögon] [virtuell verklighet] [ändrad 19 december 2019]