concern troll

”bekymmerstroll” – en som ger bekymrade, till synes välmenta, råd i ett diskussionsforum, men som är ute efter att störa eller tysta diskussionen. (Se troll, betydelse 1.) Ett concern troll kan varna för att andra diskussionsdeltagare kan råka illa ut på grund av sina åsikter, eller påpekar andra icke‑existerande eller irrelevanta problem. (Jämför med 4 D:s of disinformation.)

[desinformation] [diskussioner] [illa omtyckta personer] [ändrad 12 december 2017]

anonymice

(anonymous + mice – möss) – föraktfull beteckning på folk som skickar anonym e-post för att de inte vill stå för sina åsikter. Även anonymouses.

[illa omtyckta personer] [ändrad 4 oktober 2018]