mammatroll

kvinna som i sociala medier och på andra sätt aggressivt kritiserar hur andra kvinnor sköter sina barn. – I extrema fall har mammatroll, enbart utifrån vad de berörda kvinnorna har skrivit på sociala medier, anmält mödrar som de inte känner till socialnämnden eller polisen. – Uttrycket mammatroll började användas i slutet av 2010‑talet. Alternativt: mammapoliser, mammamaffian, de allvetande mödrarna (DAM). Män – pappatroll – kan givetvis också bära sig åt på samma sätt. – Se artikel från 2017 i tidningen mama och ordet troll.

[sociala medier] [troll] [ändrad 27 maj 2022]

trolla

att trolla – att bete sig som ett troll i diskussionsforum på internet. (Ordet kan givetvis också stå för det som en trollkarl – en illusionist – gör på scen.)

[diskussioner] [troll] [ändrad 5 december 2019]

concern troll

”bekymmerstroll” – en som ger bekymrade, till synes välmenta, råd i ett diskussionsforum, men som är ute efter att störa eller tysta diskussionen. (Se troll, betydelse 1.) – Ett concern troll kan varna för att andra diskussionsdeltagare kan råka illa ut på grund av sina åsikter, eller påpekar andra icke‑existerande eller irrelevanta problem. (Jämför med 4 D:s of disinformation.)

[desinformation] [diskussioner] [troll] [ändrad 12 december 2017]

trollfabrik

(troll farm, troll factory) – propagandistgrupp som har till uppgift att sprida falska eller vilseledande påståenden på internet. Oftast anställd av en stat. Medlemmarna nästlar sig in i sociala medier och andra forum och agerar som vanliga privat­per­soner. – Använd­ning av troll­fabriker är ofta ett inslag i informationspåverkan. – Till skillnad från vanliga troll brukar trollfabriker­nas skribenter inte vara provoka­tiva, utan de vill verka trovärdiga. – Läs också om motparten, älvor. – Se till exempel artikel i New York Times (länk). –  Troll­fabrik var 2015 ett av årets nyord enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[desinformation] [politik] [troll] [årets nyord] [ändrad 22 februari 2022]