trollfilter

åtgärd som utestänger troll från diskussioner på internet. Alltså personer som skriver provocerande, hatiska, kränkande eller olagliga saker, vanligtvis anonymt. – Notera att det inte finns något program som kallas för trollfilter. Vanligtvis brukar ”trollfilter” innebära att man kräver registrering och inloggning för alla som vill göra inlägg i en diskussion. – Se också bozo filter.

noob

odräglig nybörjare i datorspel; dålig och påfrestande spelare; en som klagar i stället för att lära sig. Stavas ofta med nollor: n00b. Även: nub. Ordet är en variant av newbie eller newb (nybörjare). Noob uttalas likadant som newb, men noob är alltid ett skällsord, medan newb inte behöver vara det.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 12 december 2017]

refusenik

en som vägrar att använda mobiltelefon, finnas på Face­book eller att göra något annat ”som ”alla gör””. – Ordet: Kommer av ryska otkaznik (otkaz betyder ’vägra’, ’avslå’) – en oppo­si­tio­nell som vägrats ut­­rese­­till­­stånd från Sovjet­­unionen. Det ryska ordet står alltså för någon som har blivit vägrad, inte för någon som vägrar. Den engelska halv­­över­­sätt­ningen refusenik kan däremot an­vändas om alla som proteste­rar mot något. – Se också luddit och techno­­tard.

[digitalfritt] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 12 juni 2017]

digital inföding

(digital native) –– en som har vuxit upp med internet och mobil­tele­foner, och därför tar sådant som själv­klart. Kallas ibland också för generation e. Mot­satsen kallas för digital invand­rare. –– Se också generation Z.

[it-folkgrupper] [ändrad 1 januari 2018]