snaparazzi

beteckning på privatpersoner som tar bilder på olyckor, naturkatastrofer eller attentat med kameramobil och säljer eller ger bilderna till nyhets­medier; också: amatörfotografer som försöker ta bilder på kändisar. Ordet anspelar på italienska paparazzo, plural paparazzi – fotografer som jagar kändisar och fotograferar dem, gärna i genanta situationer. Motsvarande böjning: en snaparazzo, flera snaparazzi. – Se också hackerazzi.

[foto] [illa omtyckta personer] [ändrad 29 juni 2017]

hackerazzi

hackare som bryter sig in i kändisars e‑post­konton och läser deras mejl, eventuellt för att sprida innehållet vidare. Av hacker och paparazzi (ita­li­en­ska för på­flugna kändis­foto­grafer). – Notera: en paparazzo, flera paparazzi, alltså en hackerazzo, flera hackerazzi. – Se också snaparazzi.

[hackare] [illa omtyckta personer] [ändrad 29 juni 2017]

noob

odräglig nybörjare i datorspel; dålig och påfrestande spelare; en som klagar i stället för att lära sig. Stavas ofta med nollor: n00b. Även: nub. Ordet är en variant av newbie eller newb (nybörjare). Noob uttalas likadant som newb, men noob är alltid ett skällsord, medan newb inte behöver vara det.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 12 december 2017]

trollfilter

åtgärd som utestänger troll från diskussioner på internet. Alltså personer som skriver provocerande, hatiska, kränkande eller olagliga saker, vanligtvis anonymt. – Notera att det inte finns något program som kallas för trollfilter. Vanligtvis brukar ”trollfilter” innebära att man kräver registrering och inloggning för alla som vill göra inlägg i en diskussion. – Se också bozo filter.

[diskussioner] [ändrad 24 november 2019]

refusenik

en som vägrar att använda mobiltelefon, finnas på Face­book eller att göra något annat ”som alla gör”. – Ordet: Kommer av ryska otkaznik (otkaz betyder vägra, avslå) – en oppo­si­tio­nell som vägrats ut­­rese­­till­­stånd från Sovjet­­unionen. Det ryska ordet står alltså för någon som har blivit vägrad, inte för någon som vägrar. Den engelska halv­­över­­sätt­ningen refusenik kan däremot an­vändas om alla som proteste­rar mot något. – Se också luddit och techno­­tard.

[digitalfritt] [it-folkgrupper] [jargong] [ändrad 12 juni 2017]

digital inföding

(digital native) – en som har vuxit upp med internet och mobil­tele­foner, och därför tar sådant som själv­klart. Kallas ibland också för generation e. Mot­satsen kallas för digital invand­rare. – Se också generation Z.

[it-folkgrupper] [ändrad 1 januari 2018]