General Magic

  1. General Magics märke.

    – ett nerlagt amerikanskt företag som på 1990‑talet arbetade på utveckla en typ av handhållen dator med trådlös datakommunikation och ett speciellt nätverk. – General Magic blev aldrig framgångsrikt, trots att flera ledande företag backade upp satsningen: både Sony och Motorola lanserade kortlivade handhållna datorer för General Magics ope­ra­tiv­system Magic Cap OS. – General Magic grundades 1990 när det fortfarande inte var givet att internet skulle bli det allmänna datornätet, och när handhållna datorer inte var särskilt kraft­fulla. Före­taget utvecklade därför ett nätverk som kunde köras över upp­ring­da tele­fon­linjer och som hade agenter (självständigt arbetande pro­gram) som var distribuerade i nätet och som kunde flytta sig vid behov och besöka och exekveras på anslutna servrar för att samla in, bearbeta och skicka information. Programmen skulle alltså till stor del exekveras i nätet, inte på den handhållna datorn. (Om jag ville veta vilka filmer som visades på en bio skulle min handhållna dator skicka dit en agent som besökte bions server, exekverades där och hämtade informationen och sedan skickade tillbaka den till mig och min handhållna dator.) Detta programmerades med ett programspråk som hette Telescript. – Intresset för General Magics teknik minskade i mitten av 1990‑talet, bland annat för att webben och sökmotorer gjorde systemet med agenter mindre intressant. Företaget lades slutligen ner 2002. – General Magic började 1989 inom Apple som ett försök att realisera visionen Knowledge Navigator†. 1990 avknoppades General Magic från Apple. När Apple 1993 lanserade Newton†, som saknade inbyggd trådlös datakommunikation, tog det udden av intresset för General Magic. – Flera kända personer arbetade på General Magic, bland annat Andy Hertzfeld och Andy Rubin. – Läs mer i Wikipedia;

  2. – ett schweiziskt företag som har tagit över namnet – se generalmagic.com.

[företag] [it-historia] [nerlagt] [ändrad 30 november 2019]

Thompson, Ken

(Kenneth Lane Thompson, 1943) – amerikansk datavetare som på 1960‑talet utvecklade Unix tillsammans med Dennis Ritchie†. Thompson uppger själv att han utvecklade de två första versionerna av Unix på egen hand. Thompson var 19662000 anställd på Bell Labs. År 2000 anställdes han av Google. Ken Thompson har bland annat varit ledande i utvecklingen av operativsystemet Plan 9 och dess efterföljare Inferno, teckenkodningen UTF‑8 och programspråket Go. – Ken Thompson har bland annat fått Turingpriset (länk).

[it-historia] [ken thompson] [personer] [unix] [26 juli 2017]

integrerad krets

(integrated circuit, ibland monolithic integrated circuit) – elektronisk krets som har tillverkats i ett stycke. – I en integrerad krets realiseras komponenterna (transistorer, dioder, kondensatorer med mera) och materialet som leder ström mellan komponent­erna (koppar) genom etsning. Vid tillverkningen lägger man lager efter lager av olika material på ett underlag och avlägsnar genom etsning allt som inte ska ingå i kretsen. Det går därför inte att ta bort eller byta ut komponenter. – Integrerade kretsar är en förutsättning för alla moderna datorer och mobiltelefoner och nästan all annan elektronik. Att realisera elektroniska kretsar med miljoner komponenter som diskreta kretsar skulle vara praktiskt taget omöjligt, och om det gick skulle kretsarna ta enormt mycket plats. Jämfört med diskreta kretsar är integrerade kretsar:

  • –små;
  • –snabba;
  • –strömsnåla och:
  • – billiga.

Jack Kilby visade upp den första integrerade kretsen 1958. För det fick han Nobelpriset år 2000. Ett halvår senare, oberoende av Kilby, visade Robert Noyce upp en annan typ av integrerad krets. Det är Noyces kon­struk­tion, baserad på kisel, som är föregångare till den teknik som an­vänds nu. (Kilbys integrerade krets var baserad på germanium.) Före Kilby hade andra forskare experimenterat med samma idé utan att lyckas realisera den.

[elektronik] [it-historia] [ändrad 24 januari 2022]

cassette interface

kassettgränssnitt (för datalagring) – i de äldsta hobbydatorerna: möjlighet att ansluta en kassettspelare för datalagring på musikkassett. Man använde de vanliga kassetterna enligt Philips standard, eftersom de var vanliga och billiga. – Cassette interface board – kretskort (för hobbydator) med kassettgränssnitt.

[datalagring] [nostalgi] [ändrad 22 augusti 2016]

Gopher

Närbild av kindpåsråtta.
Kindpåsråtta.

ett system för publicering av dokument på internet. – Gopher lanserades 1991, och påminner om webben, som kom senare samma år. Den viktigaste skillnaden är att ett webbdokument kan ha länkar till andra dokument i själva texten. Men i Gopher är dokumenten rena textfiler (bilder kan ingå), och länkar till andra dokument visas separat. Redan i mitten av 1990‑talet hade webben trängt undan Gopher. – Gopher är ett strukturerat sätt att ordna dokument i ett filsystem och publicera filsystemet på internet så att andra kan söka i det och hämta dokument. Det kräver betydligt mindre resurser (i form av kraftfulla och snabba datorer) än webben. Därför har Gopher fortfarande förespråkare (2017), och det finns fortfarande Gopherservrar som är aktiva. Webbläsare brukar kunna hämta och visa dokument från Gopher, men på andra hållet går det inte. – Gopherdokument är sökbara, och det finns två sökmotorer för Gopher, nämligen Veronica och Jughead (jämför med Archie†). – Läs mer i Wikipedia och läs The Gopher Manifesto (länk, brukar fungera även om den är överstruken). – Namnet: Gopher, kindpåsråtta, är en symbol för Minnesota och University of Minnesota där Gopher ut­veck­lades. Ordet kan också uttalas likadant som gofer – budpojke.

[internet] [it-historia] [ändrad 27 april 2017]