longevity escape velocity

livslängdens flykthastighet, på engelska förkortat LEV – tänkt framtida stadium av medicinsk vetenskap där människornas livslängd förlängs snabbare än de närmar sig döden. Alltså ett slags odödlighet. – Ut­trycket har myntats av Aubrey de Grey (se Wikipedia), engelsk författare och forskare i åldrande. Det har anknytning till transhumanism. (Escape velocity, flykthastighet, syftar annars på den hastighet som rymdfarkoster måste ha för att övervinna jordens drag­nings­kraft och komma ut i yttre rymden.)

[framtidsvisioner] [hälsa] [it-liv] [2 juli 2017]

mikrodosering

(microdosing) – intag av mycket små doser av psykofarmaka eller psyke­del­iska medel. Det görs för att man ska hålla sig pigg och alert, möjligtvis också mer kreativ. Det brukar röra sig om ungefär en tion­del av de doser som används när man tar ämnena i berusningssyfte. I mitten av 2010‑talet uppges mikrodosering ha blivit vanligt bland programmerare och andra utvecklare i Silicon Valley. – Se artikel i Business Insider.

[hälsa] [it-liv] [ändrad 16 juli 2017]

delningsekonomi

(sharing economy) – samhälle där man delar på tjänster och ägodelar, ofta med hjälp av tjänster på internet. I stället för att alla har var sin bil så arrangerar man bilpooler; i stället för att bo på hotell bor man hos en privatperson genom Airbnb eller liknande tjänster. Internetbaserade tjänster gör att sådana förmedlingar fungerar snabbt och ger var och en stor valfrihet. – Se delning. – Delningsekonomi var ett av 2015 års nyord enligt Språkrådet och Språktidningen, se denna länk.

[it-liv] [webbtjänster] [ändrad 13 oktober 2018]

tumkultur

(thumb culture) – ett samhälle där folk är skickliga på SMS-ande och annat som kräver flyhänta tummar.

[it-liv] [meddelanden] [ändrad 29 september 2018]

technoburb

stadsliknande industriområde ”utanför förstäderna” med ovanligt många it-företag samt köpcenter, restauranger och bostadshus. – Ordet myntades 1997 av den amerikanska professorn Robert Fishman i boken Bourgeouis Utopias. Ett kapitel ur boken finns i denna pdf. – Ordet består av techno och burb som i suburb.

[it-liv] [ändrad 25 maj 2017]

second-hand speech

högljutt prat i mobiltelefon. (Anspelar på second-hand smoking, så på svenska blir det ”passivt mobillyssnande”.)

[it-liv] [mobilt] [ändrad 21 november 2018]

mode confusion

  1. Bild ur Disneyfilmen där Kalle Anka, Musse Pigg och Långben är på camping.
    Ingen statusförvirring här inte – ännu.

    – förvirring eller stress som orsakas av att man har svårt att skilja mellan likartade apparater och annan utrustning – prylstress. Trivialt exempel: vilken fjärrkontroll hör till tv:n och vilken hör till Blu ray‑spelaren?;

  2. – i självkörande bilar och liknande, till exempel flygplan: statusförvirring – svårighet att avgöra om ifall det är föraren eller den självkörande bilens automatik som manövrerar fordonet. Detta kan vara ett allvarligt problem i en kritisk situation, i synnerhet om föraren väntar sig att fordonet automatiskt ska hantera en farlig situation när så i själva verket inte sker.

[användargränssnitt] [it-liv] [psykologi] [ändrad 16 september 2019]