social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till in­forma­tions­­över­­belast­ning (information over­­load), men be­skriver ett över­­mått av med­delanden och önske­mål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla med­delanden, nya kontakter, in­bjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som an­vändaren upp­manas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. An­vändaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och smfs.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i in­kommande med­delanden från sina sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]

cool

– vad som är cool hänger på tre regler som har formulerats av den amerikanska journalisten Malcolm Gladwell:

  1. – när de som inte är cool upptäcker att något är cool så är det inte cool längre;
  2. – du kan inte skapa cool – cool är något man upptäcker;
  3. – man måste vara cool för att veta vad som är cool.

– ”The three rules of cool” finns i artikeln ”The Coolhunt” på Malcolm Gladwells webbsidor (länk).

[it-liv] [jargong] [kuriosa] [ändrad 22 januari 2018]

digitalt boende

(digital living) – användning av sammankopplad digital (datoriserad) utrustning i hemmet, även för utrustning som tidigare har varit fristående. Även belysning, vitvaror och uppvärmning ska kunna styras från datorsystemet. Termen används också om samma slags teknik för arbetsplatser.

[it-liv] [sakernas internet] [ändrad 24 september 2018]

digital estate

digitalt dödsbo – en persons tillgångar på nätet (se digital assets, digitala tillgångar). – Ut­trycket syftar i synnerhet på lösen­ords-skyddade konton som kan bli oåtkomliga för de efter­levande efter ägarens död. Det finns företag som låter personer deponera sina konton och lösen­ord medan de lever så att de kan över­lämnas till dödsboet efter deras död. Sådana företag kallas för digital estate management services. – Se också digitalt testa­mente och Inactive account manager.

[it-liv] [ändrad 5 augusti 2017]

phubbing

att negligera en person genom att tala i mobiltelefon i stället för med personen. – Av phone och snubbing, ’av­snopp­ning’.

[it-liv] [jargong] [ändrad 8 augusti 2017]

 

förstaskärm

tv-skärm eller annan bildskärm som man tittar på samtidigt som man använder en andraskärm. Andraskärmen kan vara en smart mobil, en surfplatta eller en bärbar dator. Första­skärmen visar ett tv‑program som tittaren ser på, samtidigt som tittaren kommenterar eller söker efter extrainforma­tion på andra­skärmen. – På engelska: first screen.

[bildskärmar] [it-liv] [ändrad 30 juni 2018]

Inactive account manager

funktion för hantering av Google-konton som inte används. – Användaren kan ställa in vad som ska hända med materialet på kontot när kontot inte har använts en viss tid. Man kan ange att allt som sparats på kontot ska raderas, eller att en eller flera andra personer ska få tillgång till informationen. Det är ett digitalt testamente. (Se också digital estate.) – Eftersom inaktiviteten kan bero på att kontohavaren har avlidit kallas tjänsten ibland för Google Death. – Se Googles supportsidor.

[it-liv] [webbtjänster] [ändrad 30 oktober 2017]