digitalt boende

(digital living) – användning av sammankopplad digital (datoriserad) utrustning i hemmet, även för utrustning som tidigare har varit fristående. Även belysning, vitvaror och uppvärmning ska kunna styras från datorsystemet. Termen används också om samma slags teknik för arbetsplatser.

[it-liv] [sakernas internet] [ändrad 24 september 2018]

digital estate

digitalt dödsbo –– en persons tillgångar på nätet (se digital assets, digitala tillgångar). – Ut­trycket syftar i synnerhet på lösen­ords-skyddade konton som kan bli oåtkomliga för de efter­levande efter ägarens död. Det finns företag som låter personer deponera sina konton och lösen­ord medan de lever så att de kan över­lämnas till dödsboet efter deras död. Sådana företag kallas för digital estate management services. – Se också digitalt testa­mente och Inactive account manager.

[it-liv] [ändrad 5 augusti 2017]

phubbing

att negligera en person genom att tala i mobiltelefon i stället för med personen. – Av phone och snubbing, ’’av­snopp­ning’’.

[it-liv] [jargong] [ändrad 8 augusti 2017]

 

förstaskärm

tv-skärm eller annan bildskärm som man tittar på samtidigt som man använder en andraskärm. Andraskärmen kan vara en smart mobil, en surfplatta eller en bärbar dator. Första­skärmen visar ett tv‑program som tittaren ser på, samtidigt som tittaren kommenterar eller söker efter extrainforma­tion på andra­skärmen. – På engelska: first screen.

[bildskärmar] [it-liv] [ändrad 30 juni 2018]

Inactive account manager

funktion för hantering av Google-konton som inte används. – Användaren kan ställa in vad som ska hända med materialet på kontot när kontot inte har använts en viss tid. Man kan ange att allt som sparats på kontot ska raderas, eller att en eller flera andra personer ska få tillgång till informationen. Det är ett digitalt testamente. (Se också digital estate.) – Eftersom inaktiviteten kan bero på att kontohavaren har avlidit kallas tjänsten ibland för Google Death. – Se Googles supportsidor.

[it-liv] [webbtjänster] [ändrad 30 oktober 2017]