facerape

Facebookintrång – skrivande av genanta eller kränkande inlägg på någon annans Face­book-konto när ägaren har lämnat sin dator obe­vakad. Det anses tillåtet bland ung­domar så länge som det görs som hyss. Kallas på engelska också för frape. På svenska stavas det ibland fejsrejp.

[it-liv] [sociala medier] [ändrad 17 februari 2018]

lifecasting

  1. livssändning – uppvisande av allt man gör i direkt­sändning på internet. Man bär på sig en webb­kamera som i princip alltid är på. Ofta ingår möjlighet till direkt­kommu­ni­ka­tion med de som tittar på. Olika former av life­casting har funnits sedan 1980‑talet. (Med casting som i broad­casting.) – Se också lifelogging och lifestream. – Läs mer i Wikipedia;
  2. vardagsbloggande – när man skriver om sina dagliga göromål på en blogg eller mikro­blogg.
  3. – även: att göra gipsavgjutning av en levande människas kropp.

– Jäm­för med mind­casting.

[bloggar] [it-liv] [videoteknik] [ändrad 5 december 2019]

lifelogging

livsloggning – digital dokumentation av allt en person gör dygnet runt. Man kanske ständigt bär en digital­kamera som spelar in allt man gör, man sparar all e‑post och andra dokument, etcetera. – Se också lifecasting och life­stream samt jämför med quanti­fied self.

[it-liv] [ändrad 15 juli 2017]

internetkafé

lokal där gästerna mot betalning får använda en internet­ansluten dator. Som namnet visar finns det också servering. – Inter­net­kaféer var vanliga på 1990‑talet och 00‑talet, när det var svårt att få tillgång till internet utanför hemmet och arbets­platsen. Internet­kaféer an­vänds också för hemlig kommu­nikation, eftersom användaren inte går att spåra längre än till kaféet. Senare har särskilda internet­kaféer blivit mindre vanliga, dels därför att allt fler har tillgång till internet nästan överallt genom mobil­nätet, dels för att vanliga kaféer och andra lokaler ofta till­handa­håller internetanslutning genom wi-fi, och gästerna har med sig egna datorer eller bara använder mobiltelefon. – Se också LAN‑kafé.

[it-liv] [ändrad 19 juni 2018]

etikett

  1. (label) – i domännamn och webbadresser: del av namnet som åtskiljs från andra delar med punkter (dots). – Exempel: www.idg.se har tre etiketter. Det kan ingå upp till 127 etiketter i ett domän­namn;
  2. – i kommunikation i IP‑nät: en adresslapp som en router bifogar ett paket för att underlätta dirigeringen för de routrar som paketet passerar senare
  3. – (etiquette – fint sätt) – se nät­etikett.

[domäner] [internet] [it-liv] [sociala medier] [ändrad 14 november 2018]

digital dirt

”digital dynga” – pinsamma yttranden som en person har publicerat på internet, och som senare kan användas emot henne; mindre smickrande sanna eller osanna påståenden som andra har publicerat om en person. – Se också blottar­kultur, digital hang­over, digital tatuering, cyber­disinhibi­tion, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bankruptcy, rätt att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [förföljelse] [sociala medier] [ändrad 22 december 2019]