booty grazing

sändning av samma SMS, till exempel ”Vad har du för dig i kväll” till så många som möjligt i hopp om att få en dejt. Meddelandet bör vara så ospecifikt att man kan skicka det till vem som helst. – Av booty i betydelsen kap, byte och graze i betydelsen snabbt söka igenom. Företeelsen förekom på 00‑talet. – Se också Urban Dictionary: länk. – Jämför med war dating.

[it-liv] [meddelanden] [ändrad 27 oktober 2020]

köttvärlden

(meatspace) – den fysiska världen, där män­niskor träffas ansikte mot ansikte. Kallas också för kött­rymden. – Se också IRL.

[it-liv] [ändrad 13 augusti 2020]

digital asset

– digital tillgång:

  1. – en persons e-post­konton, konton på sociala nätverk, auktions­sajter, betal­nings­sajter och annat. – Utrycket an­vänds i dödsbout­red­ningar: en avliden persons konton kan vara okända, eller oåtkomliga i brist på lösenord. Även om de digitala till­gångarna saknar ekonomiskt värde kan informationen vara betydelsefull för de an­höriga. I USA finns företag som ägnar sig åt digital estate manage­ment för att förebygga detta problem;
  2. – ett företags tillgångar i form av digitalt lagrad information.

[företag och ekonomi] [it-liv] [personuppgifter] [ändrad 6 mars 2018]

facerape

Facebookintrång – skrivande av genanta eller kränkande inlägg på någon annans Face­book-konto när ägaren har lämnat sin dator obe­vakad. Det anses tillåtet bland ung­domar så länge som det görs som hyss. Kallas på engelska också för frape. På svenska stavas det ibland fejsrejp.

[it-liv] [sociala medier] [ändrad 17 februari 2018]