Digital agenda för Sverige

DAFS – regeringens strategi för användning av it. Presenterades i oktober 2011. Fullständigt namn: ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”. – Kan laddas ner som pdf här.

[it-politik] [ändrad 12 april 2018]