Privacy shield

ett avtal som reglerar överföring av data mellan EU och USA, underkänt i juli 2020 av EU-domstolen. – Avtalet, som i synnerhet gäller personuppgifter och dataskydd, godkändes av EU i februari 2016. Det ersatte det tidigare avtalet Safe Harbor†, som också hade underkänts av EU‑domstolen. – Se pressmeddelande från EU. – Privacy shield har fått kritik för att det innehåller kryphål som ger alltför stora möjligheter till övervakning. Se till exempel vad Electronic frontier foun­da­tion (EFF) skriver: länk. – EU-domstolens utslag, som säger att Privacy shield inte ger tillräckligt skydd för personuppgifter som överförs till USA, kallas för Schrems II. Utslaget innebär att företag och andra organisationer (personuppgiftsansvariga) själva måste förvissa sig om att deras överföring av personuppgifter till länder utanför EU sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.

[dataskydd] [eu] [inaktuellt] [personuppgifter] [politik] [övervakning] [ändrad 19 september 2020]

bredbandskoordinator

tjänsteman som 2o15—2025 ska främja och samordna utbyggnaden av bredband i Sverige. Det ska finnas en bredbandskoordinator i varje län. På PTS finns en central för bredbandskoordinatorerna. – Se pressmeddelande från regeringen, nytt pressmeddelande från regeringen och Bredbandsforums webbsidor.

– In English: Broadband coordinators are Swedish officials working for the rollout of broadband services in Sweden during the period 2015–2025. There is one in each administrative district (län).  – For more summaries in English, please click here.

[bredband] [it-politik] [svenska myndigheter] [ändrad 30 januari 2021]

Dig.2020

Västernorrlands läns satsning på att minst 90 procent av hushållen och företagen i länet skulle ha bredband med minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Det anslöt till regeringens bredbandsmål. Projektet ska ha pågått till 2022. Det finns ingen information om utfallet. – Se länsstyrelsens webbsidor (länk).

[bredband] [it-politik] [ändrad 11 februari 2023]

digital inclusion

digital tillhörighet, digitalt innanförskap – mått på andelen medborgare som har dator och internetanslutning samt förmåga att använda dem.

[it-liv] [it-politik] [ändrad 25 juli 2020]

RIT-avdrag

informellt: avdrag på skatten för it‑tjänster i hemmet. – Regeringen Löfven (S+MP) och Allianspartierna kom överens om RIT‑avdraget i den migrationspolitiska överenskommelsen som slöts i oktober 2015 (länk, se fjärde sidan). Avdraget gäller arbetskostnad för enklare tjänster som installation och service. – Benämningen ansluter till förkortningarna ROT‑avdrag och RUT‑avdrag (se Skatteverkets webbsidor: länk).

[förkortningar på R] [it-politik] [support] [ändrad 25 oktober 2015]

– In English: The RIT tax deduction is a tax deduction for labor costs of basic IT‑related jobs in private homes in Sweden. It was decided on in October 2015 as part of the migration policy agreement between the Social Democratic / Green party government coalition and the four opposition Alliance parties. The name RIT alludes to two existing tax deduction programs, the ROT and RUT tax deductions for home repair and maintenance jobs and household services respectively. – For more summaries in English, please click at this link.