e-thrombosis

e-blodpropp – blodpropp som orsakas av långvarigt stillasittande framför dator. Om något liknande drabbar flygresenärer kallas det för ekonomiklassyndrom.

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 6 mars 2018]

ljuspenna

(light pen) – äldre pekdon som liknar en penna. – Ljus­pennor fungerade till­sammans med tjocka bild­skärmar, alltså bildskärmar med katod­stråle­rör. Man höll ljuspennan direkt mot skärmen när man ville rita eller markera något. Ljus­pennan hette så för att den hade en ljus­känslig sensor i spetsen. Genom att mäta exakt när bild­skärmens katod­stråle passerade ljus­pennan kunde den, eller rättare sagt dess driv­rutiner, avgöra exakt var på bild­skärmen den var. Det var alltså inte bildskärmen som läste pennan, utan det var pennan som läste av bildskärmen. (Bilden på en tjock bild­skärm skapas av en enda stråle som sveper över skärmen 60 gånger per sekund eller mer.) – Ljus­pennan upp­fanns 1955 och användes till slutet av 1980‑talet. Den användes bland annat 1963 i Ivan Suther­lands demon­stra­tion Sketch­pad. Ljus­pennan kom senare ur bruk, dels därför att man kunde göra samma sak med musen, dels därför att använd­arna fick be­last­nings­skador av att hålla pennan intill bildskärmen (se gorilla­arm). Ljus­pennor fungerar inte heller särskilt bra med LCD-skärmar (platta bildskärmar).

[användargränssnitt] [belastningsskador] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]

cybersjuka

(cyber sickness) – yrsel, illamående, huvudvärk orsakade av rörliga bilder på dator­skärm. Påminner om åksjuka. – Cybersjuka orsakas troligen av att ögonen upp­fattar rörelse i för­håll­ande till ytter­världen, medan resten av kroppen inte upplever mot­svar­ande rörelse. Liknande besvär är väl kända inom flyget vid övning med simulator. – Cyber­sjuka kan vara en fara vid bil­körning. – Se artikel i New York Times (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 2 januari 2018]

ögonkramp

huvudvärk och övergående svårighet att se tydligt på långt håll. – Ögonkramp kan upp­komma när man länge har tittat på något som är nära ögonen, till exempel en mobil­telefon eller en bok. Ögon­musk­lerna blir då an­strängda och får svårt att åter­anpassa sig till seende på längre håll. Man talar också om falsk närsynthetfalsk därför att den brukar gå över. – För att undvika ögon­kramp bör man ta paus då och då från mobilen och gärna hålla den på längre håll än man brukar. – Ögon­kramp var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språktidningen (länk). – På engelska: eyestrain eller eye muscle strain

[it-relaterade hälsoproblem] [ändrad 25 mars 2019]