musarm

allmän beteckning på kroppsliga besvär som orsakas av mus­­användning. Det kan vara värk och stel­het i fingrar, händer, armar, särskilt i arm­bågen (så kallad tennis­­arm­båge), axlar och nacke. Det brukar upp­träda på samma sida som den arm som man manövrerar musen med. – Mus­­arm före­byggs genom att man und­viker att använda mus och i stället använder styr­platta eller något liknande. Man kan också se till att ha musen fram­för sig, mellan datorn och magen – inte vid sidan av tangentbordet. Det är också viktigt att resa sig från arbets­platsen och sträcka på sig ofta. – Behandling är massage, sjuk­gymnastik och antiinflam­matoriska medel. – På engelska kallas musarm ibland för computer mouse fatigue, men ofta an­vänds bara det över­gripande be­greppet repetitive strain injury, RSI eller, mer precist, mechanical onset repetitive strain injury. – Se belastningsskada och Internationella mus­arms­dagen.

[belastningsskador] [ändrad 24 september 2018]

iHunch

puckelliknande krökning på övre ryggen, orsakad av ständigt tittande på smart mobil. Påminner om så kallad änke­puckel, på engelska dowager’s hump, men förekommer numera också hos unga människor. – I:et i iHunch anspelar på iPhone. – Jäm­för med padd­nacke.

[belastningsskador] [jargong] [ändrad 23 augusti 2018]

 

TCO

  1. – Tjänstemännens Centralorganisation, vars normer för ergonomiskt anpassade bildskärmar, datorer och mobiltelefoner har blivit en inofficiell internationell standard. – Se TCO Certified (länk).
    – In English: Acronym for the Swedish name of the Swedish confederation for professional employees(link). Around 1990, researchers at TCO started developing health and safety standards for computer displays and cell phones, then primarily for the benefit of its members. These standards have become an unofficial world standard. See this link. – For more summaries in English, please click on this link;
  2. förkortning för total cost of ownership, TCO, vilket när det gäller datorer omfattar inköpspris, utbildning, service, underhåll och andra kostnader under datorns livslängd. – På svenska livstidskostnad eller total ägarkostnad.

[ekonomi] [förkortningar på T] [organisationer] [ändrad 7 maj 2017]

 

 

gorillaarm

Hand och arm som vidrör bildskärmen på en bärbar dator med Windows 8 eller 10.
Dålig idé, tycker Apple.

(gorilla arm)gorillaarmsyndromet – värk och trötthet i armen efter lång­varig användning av uppåtstående pekskärm. Ordet har använts av amerikan­ska ergonomer sedan 1980‑talet. – Apple har uppgett att risken för att användarna får gorillaarm är skälet till att inte Apples datorer (men där­emot surfplattor och mobiltelefoner) har pekskärm. – Se artikel i Wired (länk).

[it-relaterade hälsoproblem] [pek] [ändrad 28 mars 2017]