får

biometrisk identifikation är ett får en registrerad an­vänd­are som systemet lätt känner igen. – På engelska: sheep. Det finns också getter, lamm och vargar.

[biometri] [ändrad 1 november 2017]

Windows Hello

biometrisk inloggning i Windows 10 och efterföljare. – Fingeravtryck eller ansiktet räcker för inlogg­ning med autentisering. I så fall behövs inget lösenord. – De biometriska uppgifter som används för autentisering lagras på användarens dator. De skickas inte genom nätet. – Windows Hello ska kunna användas för inloggning och autenti­sering på tjänster på nätet. Inte heller då skickas biometrisk informa­tion genom nätet. – Windows Hello presenterades i mars 2015. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[biometri] [inloggning] [windows] [ändrad 12 mars 2023]

PalmSecure

en teknik för hand­flate­igen­känning från Fujitsu. Det används för autentisering. Palm­Secure har funnits sedan 2007 och är inbyggt i många datorer från Fujitsu. Användaren autentiserar sig genom att hålla handen i luften strax ovanför en avläsare. PalmSecure används också i kortterminaler och uttagsautomater. – Läs mer på Fujitsus webbsidor: länk.

[biometri] [ändrad 1 april 2020]

venigenkänning

(vein pattern recognition) – metod för identi­fi­ering: avläs­ning och igenkänning av det mönster som venerna bildar i varje män­ni­skas hand. Mönstret är unikt för varje män­ni­ska, och omöj­ligt att ma­ni­pu­lera. (Venerna är de blod­­kärl som för blod från kroppens olika delar till­baka till hjärtat.) Venigenkänn­ing är en form av kropps­­av­läs­ning, biometri. – Se också handflateigen­känning.

[biometri] [ändrad 2 september 2019]

Touch ID

fingeravtrycksläsare på tidigare modeller av Apples iPhone och på iPad. – Touch ID fanns på iPhone modell 5S fram till modell 8 Plus och finns på iPad Air 2 och iPad Mini 3 och senare. Den presenterades i september 2013. –iPhone X, som visades upp i september 2017, saknade Touch ID och använde i stället ansiktsigenkänning – se Face ID. – Fingeravtrycksläsaren var / är inbyggd i hemknappen på telefonen. Den kan användas för att låsa upp telefonen i stället för en sifferkod (som också kan användas). Funktionen kan också användas för inloggning på olika tjänster och betalningar. Flera personer kan registrera sina fingeravtryck på samma tele­fon. – Se Apples webbsidor (länk).

[biometri] [mobilt] [ändrad 2 september 2019]

gångigenkänning

(gait recognition) – identifiering av människor utifrån deras sätt att gå. Det är ett slags biometri. – Teknik för gångigenkänning har utvecklats på bland annat Georgia Tech – se länk. – Gait analysis, på svenska gånganalys, gångartsanalys eller hältutredning, är studiet av hur människor och djur, i synnerhet hästar, rör sig när de går eller springer. Görs bland annat för att upptäcka skador, men kan också användas för identifiering. – Se också igenkänning. – Helt apropå: länk.

[biometri] [ändrad 14 december 2020]