AVA

ett verktyg för test av ett företags motståndskraft mot social manipulering. (Alltså försök att få anställda att röja hemligheter, som lösen­ord, genom be­dräg­ligt beteende, på engelska social engineering.) AVA utsätter anställda för fingerade försök till social manipulering. – AVA har utvecklats av den nyazeeländska säkerhetsexperten Laura Bell, grundare av företaget Safestack (academy.safestack.io).

[social manipulering] [testning] [ändrad 18 januari 2021]

blagging

att snacka till sig [något] – i it-säker­het: att skaffa person­upp­gifter eller annan känslig in­for­ma­tion genom att ringa runt till företag och myndigheter och fråga, ofta även utge sig för att vara an­ställd på före­taget. – Ordet blagging, to blag, kan också betyda snacka i neutral be­märk­else. (Det har inget att göra med blogging.) – Se också social manipulering (social engineering).

[social manipulering] [ändrad 11 april 2018]

pretexting

[användning av] falska förevändningar (pretexts) – det att man ljuger om sin identitet eller om sitt ärende för att lura någon att lämna ut in­for­ma­tion som borde hållas hemlig. Det är en form av social manipulering (social engineering). – Ordet: Pretext i betydelsen förevändning har inget med text eller texting att göra. Det har i stället att göra med textil – något man täcker över sanningen med.

[bluff och båg] [social manipulering] [ändrad 17 november 2017]