konvergerad infrastruktur

it-system som hanteras som en enhet. – Resurser som applikationsservrar, minnesservrar, databaser och nätverksutrustning styrs tillsammans på ett centraliserat sätt. Detta anses möjliggöra mer effektiv användning av resurserna och gör det enkelt att flytta it-systemet till molnet (i så kallade containrar). – På engelska: converged infrastructure, förkortat CI.

[it-system] [1 februari 2019]

mjuk borttagning

(soft delete)borttagning som går att ångra. Filen, mejlet eller andra data som har tagits bort (raderats) sparas i en särskild mapp och kan återställas vid behov. – Alla persondatorer med grafiskt användargränssnitt har en papperskorg som fyller samma funktion. Uttrycket mjuk borttagning används främst i Microsofts molntjänst Azure (se denna länk). Där är det en tilläggsfunktion som även kan spara data som har raderats från papperskorgen.

[filer] [it-system] [8 januari 2019]

återläsning

inläsning av förlorade eller skadade data från backupserver till de datorer, servrar eller annan utrustning där de fanns före förlusten eller skadan. – Även: inläsning av översända data som har repeterats därför att mottagaren inte har kunnat avläsa dem korrekt. – På engelska: readback eller restoring.

[backup] [it-säkerhet] [10 december 2018]

OpenWrt

ett operativsystem för inbyggda system, främst routrar för wi‑fi, baserat på Linux. Det sprids till användare som vill byta ut den mjukvara som deras routrar levererades med mot program av deras eget val. Fördelen med det uppges vara att användarna kan anpassa mjukvaran efter sina egna behov och önskemål. – OpenWrt har utvecklats sedan 2010 av tyska OpenWrt Project. Namnet kommer av routern WRT54G, som var den första som operativsystemet utvecklades för. – Se openwrt.org.

[inbyggda system] [linux] [trådlöst] [26 november 2018]