FireWire

en föråldrad standard för anslutning av utrustning till dator, lanserad 1987 och avvecklad 2013. Den har ersatts av Thunderbolt och USB. – FireWire klarade snabb dataöverföring och passade bra för digital video och andra krävande applikationer. Det var en buss och en standard för kontaktdon. Man kunde koppla ihop upp till 63 apparater (hårddiskar, skrivare, videokameror…) i en kedja och ansluta dem till ett enda FireWire-uttag i en dator. FireWire kunde överföra upp till 800 megabyte per sekund, och kunde dessutom göra det med garanterad datatakt, vilket var värdefullt när man spelade in digital video. FireWire krävde dessutom inte någon central styrenhet (en dator), utan varje enhet kunde självständigt sända och ta emot data. Nackdelen var att tekniken är dyr. – FireWire utvecklades med början 1986 på initiativ av Apple som en ersättning för SCSI, och lanserades 1997. Det blev en standard under beteckningen IEEE 1394, och användes också i Windows-världen. Sony marknadsförde firewire som i.Link, och det marknadsfördes också under namnet Lynx. FireWire trängdes ut runt 2019 av USB, som visserligen inte var lika snabbt (då), men som användes på all utrustning för Windows: Apple tillverkade sina sista datorer med FireWire 2012. För krävande användning har Thunderbolt tagit över FireWires roll. – Branschorganisationen för FireWire var 1394 Trade Association (länk), vilande sedan 2015.

[nerlagt] [sammankoppling] [ändrad 30 januari 2018]

Microsoft Azure

Microsofts plattform för it-system i molnet. – Micro­soft erbjuder kunder att mot betalning ha sina program och andra filer på Micro­softs servrar, där pro­gram­men också körs. Tjänsten är till­gäng­lig för kunder sedan januari 2010. I Microsoft Azures plattform ingår operativ­systemet Windows Azure, Azure Remoteapp† och ut­veck­lings­verk­tyg för program som ska köras i molnet. – Se azure.microsoft.com.

[molnet] [ändrad 17 december 2018]

inkrementell

(incremental)med successiva tillägg; förbättrad lite i taget:

  1. – inkrementell systemutveckling – systemutveckling där man börjar med de viktigaste funktionerna och sedan lägger till mindre centrala funktioner i tur och ordning. Se också bottom‑up. – Ska inte blandas ihop med iterativ systemutveckling;
  2. – inkrementell backup – metod för backup: efter första backupen säkerhetskopieras vid varje tillfälle bara det som har ändrats sedan förra gången; det som redan har säker­hets­kopi­e­ra­ts, och inte har ändrats, ligger kvar;
  3. – se inkrementell bränning;
  4. – se inkrementell sökning.

[backup] [språktips] [systemutveckling] [sökningar] [ändrad 27 april 2020]

Ångström

  1. – internationell måttenhet: en tiondels miljon­dels milli­meter eller 0,1 nanometer. Kallas på engelska ofta för angstrom, men för­kortas all­tid Å. – Upp­kallad efter den svenska vetenskapsmannen Anders Jonas Ångström (1814—1874, se Wikipedia), som var en av pionjärerna för spektro­­skopi (alltså konsten att dra slutsatser om materiens samman­­sättning genom analys av det ljus som materien avger);
  2. Ångström Distribution – ett utförande av Linux avsett för inbyggda system. Skrivs ibland Ang­strom, men utvecklarna bakom systemet insisterar på att namnet ska skrivas Ångström. – Se wp‑angstrom‑distribution.org.

[fysik] [inbyggda system] [linux] [måttenheter] [ändrad 27 oktober 2018]