Jabber

 1. – tidigare namn på XMPP, en öppen standard för snabbmeddelanden (IM);
 2. – Jabber Inc, (tidigare) amerikanskt företag som utvecklar XMPP som en kommersiell produkt för före­tag. Det är i grunden samma teknik som i det fria pro­jektet XMPP. Jabber Inc blev i september 2008 uppköpt av Cisco – se denna länk;
 3. – i engelsk nätverksjargong: enhet som i ett nätverk stör de elektriska signalerna och därför ställer till krångel.

[företag] [jargong] [meddelanden] [nätverk] [uppköpt] [ändrad 10 maj 2019]

heisenbugg

(heisenbug) – en bugg som för­svinner eller ändrar be­te­ende när man försöker kart­lägga den eller rätta till den. En vanlig orsak är race condition. – Ordet syftar på Werner Heisen­berg (1901—1976, se Wikipedia), den tyska fysikern som bland annat är känd för sin osäker­hets­relation (ju mer noggrant man fast­ställer en partikels position, ju mindre vet man om dess hastig­het, och omvänt). Närmare bestämt syftar ordet heisenbugg på principen inom kvant­­fysiken att varje försök att iaktta och mäta elementarpartiklar påverkar det man försöker mäta. – Läs också om mandelbugg och schrödinbugg.

[fel] [jargong] [programmering] [ändrad 28 maj 2018]

Couchpotato

 1. – program som kan söka efter filmer på Usenet och ladda ner dem till användarens dator. – Se couchpota.to;
 2. – couch potatoslöfock, slacker, soffpotatis – en som sitter (eller ligger) i soffan och tittar på tv.

RDF

 1. – resource description format – regler (ramverk) för beskrivning av innehållet på webbsidor på ett sätt som maskiner kan förstå och använda. RDF konstruerades för att beskriva metadata, men det har med tiden blivit ett sätt att direkt ordna datamängden. Informationen som sammanställs med RDF, RDF‑filen, kan alltså ses som en post i en databas. RDF‑filen ingår i webb­sidan, men visas normalt inte för be­sök­a­ren. Den är avsedd för funktioner i webbläsaren. Syftet är att möjliggöra mer intelligenta sökningar på webben. – Läs också om frågespråket Sparql. – RDF tripleRDF‑triplett – den grundläggande be­skriv­ningen av relationen mellan två objekt i RDF: subjekt, predikat (=relationen), objekt. Till exempel Tim Cook (subjekt) – är vd (predikat) – för Apple (objekt); en valp (subjekt) – är unge (predikat) – till en hund (objekt). – Läs mer på webbens tekniska ledningsgrupp W3C:s webbsidor (länk);
 2. – se reality distortion field.

[förkortningar på R] [jargong] [psykologi] [webbpublicering] [ändrad 12 juni 2012]

uncanny valley

kusliga dalen” – obehag eller fruktan inför alltför människo­­liknande androider (robotar). – Filmbranschen har upp­täckt att publiken tycker om uppenbara robotar som C‑3PO i Stjärnornas krig, men om robotarna blir riktigt människo­­lika blir det obehagligt eller mot­­bjudande. – Ut­trycket kusliga dalen myntades 1970 av den japanska forskaren Masahiro Mori (se Wikipedia). En engelsk över­­sättning av artikeln där han beskrev fenomenet finns här. – Se också Jeremy Hsus artikel ”Why ’Terminator’ is so creepy” (länk).

[psykologi] [robotar] [ändrad 26 november 2017]

post

 1. – på engelska record – i databaser: samman­­hörande data om en person, ett föremål eller en händelse. Brukar visas som en rad (row) i en tabell. Varje post be­står i sin tur av ett eller flera fält, som namn, adress, telefon­nummer. Posten identi­fieras av ett nyckel­­fält, till exempel personnummer;
 2. – a post – ett in­lägg (i diskussion på inter­net). Den engelska termen post eller posting an­vänds ofta på svenska i denna betydelse. Skriv hellre in­lägg. – To postatt göra ett in­lägg (i diskussion på inter­net), att publi­cera ett inlägg, att göra ett in­lägg; även att posta (med engelsk­­påverkat uttal – ”Hon har postat det på Face­book”). Ursprunglig betydelse av engelska to post är att sätta upp eller att anslå [ett plakat];
 3. – kort för post-production. – ”We’ll fix it in post” – ”vi rättar till det i postproduktion”, ofta underförstått: ”vi skjuter upp pro­blemet tills vidare”.

– Se också item och e‑post.

[databaser] [diskussioner] [jargong] [ändrad 4 september 2018]

fail

 1. – instruktion i DOS vid fel: med­dela felet till det program som det upp­stod i. Om pro­grammet kan hantera felet fort­sätter pro­gram­­körningen, annars avbryts den. – Fail var ett av de klassiska fyra alternativen Abort, retry, ignore, fail?;
 2. – misslyckande, fiasko – kort för failure, ofta skrivet FAIL – vanlig jargong i slutet av 00-talet och senare som uttryck för skade­glädje. Man ropar Fail! högt när någon miss­lyckas. Används också om slående dum­heter och självmot­sägelser. Ett riktigt mag­plask kallas för epic fail (se epic). Motsatsen till fail är win. – Se artikel i New York Times. – Fail var 2013 årets näst vanligaste ord på inter­net enligt Global language monitor. – Fail, F, är också i USA betyget Under­känd (liksom F i Sverige). – Jäm­för med LULZ;
 3. – allmän betydelse: tekniskt fel.

[fel] [jargong] [programkörning] [ändrad 15 september 2018]