facepalm

ta sig för pannan” – ofta: att täcka hela ansiktet med handen (palm=handflata) som uttryck för be­svik­else, frust­ra­tion eller skam. Ordet har inget med Face­book att göra, men används ofta i sociala medier och mikro­bloggar, ofta skrivet så här: *face­palm*. Även: face palm och *face palm*.

[jargong] [sociala medier] [ändrad 5 januari 2018]

wardriving

– att köra omkring i bil och leta efter trådlösa nätverk. Wardriving görs:

  1. – för att man ska kunna använda någon annans trådlösa nät utan lov (nätsnyltning). Syftet är ofta att kunna skicka spam utan att avsändaren kan spåras, eller att besöka suspekta webb­sidor. Kallas också för på engelska för piggy­backing. – Se också drive-by spamming och neighbor­net;
  2. –  som hobby: man kartlägger de trådlösa näten i ett område, men använder dem inte.

– För­klaring till uttrycket, se war.

[it-säkerhet] [trådlöst] [ord på war] [ändrad 20 augusti 2017]

geek

expert på datorer eller annan teknik, eventuellt med originell eller avvikande personlighet. – Före 1990 var engelska geek mer ned­sät­tande än nerd (nörd). Ordet var då en direkt förolämpning. Det stod för en blek finnig tönt med tjocka glas­­ögon. Sedan dess har betydelsen glidit så att många (men inte alla) använder geek som beröm utan ned­­sättande bibetydelser: ”En geek är en nörd som får saker ur händ­erna.” – The top geek eller übergeek – den tekniskt mest kunniga personen. – En för­klaring till att geek har blivit ett berömmande ord kan vara att det behövs som alternativ till hackare. Det ordet har glidit åt andra hållet och används ofta om datorintresserade ungdoms­brottslingar. – Se också artikel i The Atlantic (länk). – Verbet to geek kan tolkas som att ägna mycket tid åt datorn. – Ordet: Geek an­vändes förr i USA om bisarra cirkusartister, och det kommer av ett gammalt ord som är besläktat med svenska gäck som i ”driva gäck”. – Se också dork och omvänd­ningen, keeg. – Det finns en humanitär orga­nisa­tion som heter Geeks without bounds, se gwob.org (nere i oktober 2019; en annan som heter Geeks without frontiers (geekswf.org) samt PeaceGeeks (peacegeeks.org); se också denna sida.

[it-folkgrupper] [jargong] [språktips] [ändrad 10 oktober 2019]

compcierge

”PC-piccolo” – en som hjälper hotell­gäster att få datorn att fungera. Av computer och concierge. Kallas också för tech­no­logy butler.

[jargong] [support] [yrken] [ändrad 6 december 2019]

lamer

(engelska) – klåpare – en som inte vet hur man gör, eller inte bryr sig. Ordet kommer av lame i be­tydel­sen dålig, oduglig; ”tunn”. Stavas på svenska ibland lejmer.

  1. – klåpare som försöker sig på data­intrång, data­vandalism eller piratkopiering med misslyckas – en dålig hackare;
  2. – deltagare i datorspel (fler­användar­spel på internet) eller i en virtuell värld som irriterar andra genom sin okunskap och ovilja att lära sig. I synnerhet person som av­sikt­ligt provo­ce­rar andra genom att göra sig dummare än hon är;
  3. – allmän beteckning på illa omtyckta personer i dator­spel och virtuella världar.

[dumhet] [illa omtyckta personer] [jargong] [spel] [ändrad 19 november 2018]

Daisy

Bild från filmen 2001: Ett rymdäventyr där astronauten Dave Bowman stänger av datorn HAL.
HAL sjunger Daisy.
  1. Digitalt anpassat informationssystem, DAISY – internationell standard för digitala talböcker. (Alltså inlästa böcker avsedda för blinda och syn­skadade.) – DAIDY efter­liknar de möjlig­heter som finns i tryckta böcker. Det finns alltså inne­hålls­för­teck­ningar, sidnummer, möjlighet till sökning och man kan lämna bok­märken. – DAISY utvecklades av svenska Talboks- och punkt­skrifts­biblioteket, numera Myndig­heten för till­gängliga media (länk) med början 1988, och har blivit en inter­nationell standard som förvaltas av The DAISY Consortium, se daisy.org. Artikel om DAISY:s historia, se här;
  2. – to sing Daisy – att avsluta något för gott, att stänga av en dator för sista gången. Uttrycket anspelar på en scen i filmen 2001: ett rymd­äventyr (se IMDb: länk) där datorn HAL sjunger sången ”Daisy” (på svenska ”Isabella”, mer känd som ”På en bicykel gjord för två”) medan den successivt stängs av. – Se detta klipp på Youtube: länk;
  3. – [to] daisy chain – se kedjekoppla;
  4. – daisy wheel printer – se skön­skrivare.

[böcker] [funktionsnedsättning] [förkortningar på D] [jargong] [ljudinspelningar] [nätverk] [skrivare] [spelfilmer] [tillgängligt] [ändrad 3 juli 2017]

 

spoof

fejk, parodi, imitation – ofta: en parodi som är så lik före­bilden att det är svårt att se skillnad. Det kan också vara en mer över­driven parodi. – I datorteknik: an­vänd­ning av falsk identitet – se spoofing.

[identifiering] [jargong] [språktips] [ändrad 11 december 2018]