firmadominant

den del av ett företagsnamn som särskiljer företaget. Vanligtvis det namn som företaget är känt under. Ericsson är firmadominant i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Firmadominanten är inte automatiskt skyddad som ett varumärke.

[företag och ekonomi] [upphovsrätt] [ändrad 3 augusti 2019]

lawful interception

eller lawful intercept – laglig avläsning – hemlig polisiär avläsning av data- och telekommunikation med stöd i lag; ofta: de tekniska anordningarna som möjliggör det. Gäller normalt bestämda, namngivna personer eller organisationer som misstänks för brott, och kan bara göras efter domstolsbeslut. Jämfört med avlyssning av traditionell telefoni är laglig avläsning av internetbaserad kommunikation svårare att genomföra, eftersom trafiken på internet är ett flöde av separata paket, som kan vara avsedda för olika mottagare. Paket som inte är avsedda för den person som nämns i domstolsbeslutet får inte avläsas.

[avläsning] [juridik] [ändrad 24 april 2018]

LZW

(Lempel Ziv Welch) – den algoritm för bildkomprimering som används i bildfilformatet GIF och även i TIFF. Algoritmen kan användas för all slags datakomprimering. Den utvecklades av Abraham Lempel, Jacob Ziv och Terry Welch, och var tidigare patenterad av Unisys. En stor kontrovers uppstod 1999 när Unisys, som tidigare hade tillåtit att algoritmen användes i gratisprogram, krävde licensavgifter för all användning. Patentet var dock ogiltigt utanför USA, och i USA gick patentet ut 2004.

[bildbehandling] [förkortningar på L] [upphovsrätt] [ändrad 19 april 2017]

Ponzi scheme

Ponzisvindel eller bara en Ponzi – bedrägeri i form av ett pyramid­spel. De första som går med kan faktiskt vinna pengar, men de som går med senare får stå för pengarna. – Del­tag­arna satsar pengar och utlovas hög avkastning, kanske 30 pro­cent per månad. Det får också de första deltagarna. Avkast­ningen betalas nämligen med pengar som senare tillkommande deltagare sätter in. Men när det inte längre går att rekryt­era nya deltagare avslöjas svindeln: pengarna har aldrig invest­erats i produktiv, lönsam verksamhet. – Uppkallad efter den italienska bedrag­aren Carlo Ponzi (1882—1949), som efter fängelsestraff i USA blev ekonomisk rådgiv­are åt Italiens diktator Benito Mussolini. – Ponzisvindel är en vanlig form av bedräg­eri på internet. – En webb­sida om Carlo Ponzi finns här (borttagen, arkiverad). – Läs också om pyramidförsäljning.

[bluff och båg] [juridik] [ändrad 3 december 2018]

signatur

  1. – se elektronisk signatur;
  2. – (fingerprint) – särskiljande egenskaper hos en teknisk anordning, använda för igenkänning: man säger att individuella datorer, webb­­läsare och annat har signaturer som gör att de kan identifieras när de kommunicerar över nätet, även om kommunikationen görs med teknik som döljer avsändaren. Signaturerna samman­­ställs av inställningar, information om tilläggsprogram, programversioner och andra detaljer som skiljer den ena datorn eller webb­­läsaren från den andra. – Virussignaturer är den information som virusskydd använder för att känna igen data­­virus. – Se också signatur­insamling;
  3. påskrift med initialer. – I traditionell svensk pappers­­baserad administration skiljer man mellan signatur och under­­­skrift. Den som sätter sin signatur (oftast bara initialer) på ett dokument in­tygar bara att hon har läst dokumentet (tagit del på byråkratspråk). På engelska: to initial [something]. En under­­­skrift, däremot, är en namnteck­ning. Att sätta sin underskrift på något, att under­­­teckna, kan vara en juridisk handling och innebär i så fall att man fattar ett be­slut, åtar sig att göra något eller intygar att något är sant;
  4. – påhittat namn som en person an­vänder i vissa sammanhang i stället för sitt riktiga namn, men utan att personens vanliga identitet är hemlig. Ordet signatur an­vänds mest om skri­benter. Är det en artist kallas det för artistnamn. På internet talar man också om handle eller något på nick. – Jäm­för med pseudonymer som an­vänds för att dölja en identitet.

– Signatur är latin och betyder det som man under­­tecknar med.

[identifiering] [juridik] [signaturer] [ändrad 2 maj 2020]

förfalskad inspelning

(counterfeit recording) – något som utges för att vara äkta vara, men som är en kopia som har gjorts utan tillstånd. Detta enligt upphovsrättsorganisationen RIAA:s terminologi. Ofta en CD, DVD eller Blu‑ray disc med inspelad musik respektive film, men counterfeits kan också vara kopior av andra märkesprodukter, som kläder. Köparen tror, eller låtsas tro, att hon köper en originalprodukt. Fodral och omslag är kopior av originalet. – Förfalskade inspelningar ska skiljas från piratutgåvor, som inte utges för att vara originalprodukter. – När det gäller musik och filmer brukar musiken eller filmen vara ”äkta”, det vill säga kopierade från den äkta förlagan, men det har gjorts utan tillstånd av den som äger upphovsrätten. (Men se Sweding.)

[upphovsrätt] [ändrad 15 november 2019]

bootleg

smyginspelning, tjuvinspelning – olovlig inspelning av musik från konsert, i synnerhet om inspelningen görs för att spridas vidare och i vinst­syfte. Motsvarande för andra konst­former. Detta enligt branschorganisationen RIAA:s kategorisering av brott mot upphovsrätten. Andra kategorier är förfalskade inspelningar, piratutgåvor och piratkopiering över nätet. –Ordet: Bootlegging uppstod under förbudstiden i USA när folk gömde spritpluntor i stövel­skaftet (bootleg).

[upphovsrätt] [ändrad 12 november 2019]