Arraf, Amina

Amina Abdallah Arraf al Omari – en icke existerande syrisk lesbisk bloggare; i själva verket Tom McMaster, en amerikansk man bosatt i Edinburgh i Skottland. – Amina Arraf fram­ställdes som skribenten bakom bloggen A gay girl in Damascus, som blev känd 2011 under upp­roret i Syrien. I bloggen berät­ta­des om hur hon blev gripen av säker­­hets­­polisen, vilket ledde till upprop och andra aktioner i Europa och USA. Sam­tidigt luftades miss­­tankar om att Amina Arraf var en bluff, bland annat därför att en publicerad bild på henne i själva verket före­­ställde en kvinna i London, och den kvinnan protesterade offentligt. I juni 2011 erkände Tom McMaster att Amina Arraf var ett påhitt, och att han var skribenten.

[bluff och båg] [fiktiva namn] [ändrad 18 januari 2018]

tiodollarsdatorn

en icke-existerande indisk lågprisdator som blev omtalad i början av 2009 på grund av ett missförstånd. Figurerade också under namnet ”tjugodollarsdatorn”. Den apparat som hade förhandsvisats och som låg till grund för ryktet var i själva verket en lagringsenhet. Den blev känd som ”Sakshat”, vilket också är namnet på den indiska regeringens satsning på utbildningsteknik. – Indien satsar på att få fram extremt billiga datorer för undervisning. Namnet Sakshat var arbetsnamn på den billiga surfplatta som 2012 lanserades under namnet Aakash. – Jämför med ”hundradollarsdatorn”, One laptop per child, och Simputer†.

[källkritik] [ändrad 22 januari 2019]

mem

  1. – (meme) – det mänskliga kunnandets och vetandets motsvarighet till gener. Alltså tankar, sätt att göra saker samt språk­liga och konst­när­liga uttryck som sprids från människa från människa. Allt som vi lär oss av varandra och för vidare från generation till generation kan kallas för mem, alltså sådant som att göra upp eld, ha på oss kläder, koka eller steka köttet innan vi äter det, begrava de döda, äta kräftor i augusti… – Ordet mem myntades 1976 av biologen Richard Dawkins (länk) i boken Den själviska genen. Ordet kommer av grekiska mimema – imitation. Se också memetik och läs om dataom. – Ordet har kommit att användas om bilder, videor och annat som sprids snabbt genom inter­net, ofta om epidemiska skämt­samma påhitt. Se till exempel breading, cat bearding, Chocolate rain, Hitler, lolcat, plankning, rickrolling, snel hest och uggling. (Ingen av dessa lär likna vad Dawkins tänkte sig med mem.) Seglivade osanna på­stå­enden kallas på engelska för zombie lies, på svenska faktoider. – Se också klickmonster. – Böjning: Språkrådet rekommen­de­rar att man säger och skriver ett mem – flera mem, men en mem – flera memer förekommer också – se Språkrådets webbsidor. – Tidskriften Wired publicerade 2018 en utförlig historik över mem på internet, se denna länk;
  2. – ibland används mem i den inskränkta be­tydel­sen bild med inlagd text (som är humoristisk eller sarkastisk), men det är bara en av många typer av mem.

[mem] [skvaller och rykten] [ändrad 11 juni 2021]