wrench menu

meny för inställningar i ett program. Kallas på engelska för wrench menu (blocknyckelmeny) för att den markeras med en bild av en blocknyckel (fast nyckel).

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 september 2020]

dragspelsmeny

 meny med utfällbara poster. Varje alternativ i menyn representeras av en enradig text med ett eller flera ord. Men om man klickar på ett av alternativen så visas en längre text (eller annan information) som hör ihop med alternativet. Klickar man en gång till så stängs den posten. – På engelska: accordion menu.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 10 september 2019]

dock

(dock) – i användargränssnittet till macOS: en list där användaren kan ha ikoner till program som hon vill ha nära till hands. Docken innehåller också ikoner för aktiva program och minimerade fönster samt papperskorgen. Docken brukar vara längst ner på bildskärmen och är alltid tillgänglig, även om den kan vara tillfälligt dold. Docken i macOS härstammar från en liknande komponent i NextStep†. – Påminner om akti­vi­tets­fältet i Windows.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 28 september 2020]

spring-loaded folder

självöppnande mapp – i grafiska användargränssnitt: mapp som öppnar sig automatiskt när man drar ikonen för en fil över mappen och håller den där någon sekund. Syftet är att göra det lätt att flytta filer i mappsystemet. De öpp­nade mapparna stängs automatiskt när man släpper filen som ska flyttas. – Självöppnande mappar fanns i Mac OS† version 9, och infördes i version 10.2 av Mac OS X (numera macOS). – Se Apples webbsidor (borttaget).

[gränssnittskomponenter] [macos] [ändrad 15 oktober 2018]

widget

  1. – allmänt engelskt ord för ”pryl”, ”grej”. Jämför med gadget. – Ordet widget används främst om tillbehör och verktyg, men inte om kompletta ”prylar” som mobiltelefoner och kameror (=gadgets);
  2. – se gränssnittskomponent;
  3. – litet program på webbsida;
  4. – förr: litet program för Dashboard i Mac OS X Tiger och följande versioner av Mac OS X, som numera heter macOS, fram till Catalina 2019. Med Catalina tog Apple bort Dashboard och därmed widgets i denna betydelse. – Widgets på Mac var enkla program skrivna med Javascript, HTML och CSS, och de brukade fungera genom att ta hjälp av webben och av andra program på datorn.

[grafiskt användargränssnitt] [macos] [ändrad 31 augusti 2020]

meny

(menu) – lista över instruktioner i ett program eller operativsystem, visad på bild­skärm. – I äldre it‑system fyllde en meny­ hela bildskärmen, och de olika instruktionerna var numrerade: man valde en av instruktionerna genom att skriva motsvarande siffra. I datorer med graf­iskt användargränssnitt används oftast rullgardinsmenyer, som tar minimalt utrymme när de inte används. Se också dragspelsmeny, hamburgarmeny och poppuppmeny. – I appar för smarta mobiler undviker man textmenyer: tillgängliga instruktioner repre­sen­te­ras oftast av ikoner som är dolda när de inte används. – Ordet: Det kallas för meny på grund av likheten med restaurangmenyer.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 7 augusti 2018]

förloppsindikator

(progress bar) – i användargränssnitt: mätare som visar hur ett tidskrävande jobb successivt blir klart. Det kan vara nerladdning av en stor fil från internet, uppackning av en komprimerad fil eller installation av ett programpaket. Förloppsmätare brukar se ut som en liggande gammaldags termometer. ”Kvicksilvret” går från vänster till höger, från start till klart. – Jäm­för med throbber.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 14 november 2019]