CTIA The wireless association

en branschorganisation för företag som arbetar med mobil och trådlös kommu­ni­ka­tion. I stort sett alla företag som tillverkar mobil­tele­foner eller annan utrust­ning för trådlös kommu­ni­ka­tion är med, liksom nästan alla företag som är opera­törer. – CTIA anordnar mässan CTIA Wireless. – Organisa­tionen grundades 1984, och hette då Cellular tele­communi­cations industry associ­ation, därav förkortningen CTIA, som sedan 2004 är en pseudo­förkort­ning. CTIA står alltså officiellt inte längre för något. – Se ctia.org.

[konferenser och mässor] [mobilt] [organisationer] [pseudoförkortningar] [trådlöst] [ändrad 8 augusti 2019]

IFA

årlig mässa för konsumentelektronik i Berlin. – IFA har an­ord­nats sedan 1924 med uppe­håll för andra världs­kri­get. Räknas som en av världens viktigaste mässor för kon­su­ment­elek­tro­nik. – Namnet: IFA är numera en pseudo­­för­­kort­­ning som inte står för något. Men från början stod det för Inter­­nationale Funk­­aus­stellung (”inter­natio­nell radio­utställ­ning”). – Se IFA:s webb­plats (länk).

[mässor och kon­fe­renser] [pseudoförkortningar] [ändrad 10 november 2018]

Cebit

årlig it-mässa i Hannover i Tyskland. Anordnas tidigt på våren. – Cebit var i många år världens största it‑mässa. Den har anordnats sedan 1970, först som en del av Hannover­mässan, men sedan 1986 som en separat utställning. – Del­tagar­antalet på Cebit har minskat kraftigt sedan stor­hets­tiden på 1990‑talet. I början på 2010‑talet har China Hi‑Tech Fair fler besökare. – Arrangören, Deutsche Messe (länk), an­ord­nar också Cebit­mässor i Australien, Kina och Turkiet. 2003 och 2004 anordnades också Cebit­mässor i USA. – Se messe.de.

[mässor och konferenser] [ändrad 20 augusti 2019]

Burning man

Brinnande träfigur som står på något som ser ut som ett brinnande flygande tefat. Svart natthimmel.
2013 års Burning man.

årlig karneval i Black rock desert (länk) i Nevada runt månadsskiftet augusti—september. – Eve­ne­manget, som inte får kallas för festival, pågår en vecka. Höjdpunkten är att del­tagarna bränner en jättelik trä­figur. Det görs alltid lör­dagen närmast före Labor day (Labor day är första mån­dagen i sep­tem­ber). – Karnevalen, som äger rum långt ute i öknen utan kommu­nika­tioner och be­kväm­ligheter, lockar tio­tusen­tals deltagare, inte minst från Silicon Valley. 2018 var det ungefär 70 000 deltagare, vilket är högsta tillåtna antalet. Arrangörerna, Black Rock City LLC (länk), har begärt tillstånd ta emot upp till 100 000 deltagare. – Läs mer på burningman.org. – Evenemang som har inspirerats av Burning Man kallas för burns, och anordnas på många platser. Afrika­burn har an­ordnats i Sydafrika sedan 2007, se afrikaburn.com. I Stock­holm har Urban Burn anordnats årligen sedan mars 2016, se urbanburn.se och sida på Facebook.

[sammankomster] [ändrad 31 augusti 2019]

Enigma

  1. – en portabel krypterings-maskin som under andra världs­kriget användes av Nazitysk­lands trupper i fält och till sjöss. Enigmas kryptering knäcktes av brittiska mate­ma­tiker och krypto­­experter under ledning av Alan Turing i Bletchley Park. Detta underlättades av att de brittiska styrkorna när de evakuerade Nordnorge i juni 1940 fick med sig tre intakta Enigma‑maskiner. Britterna kunde därför följa tyskarnas krypterade radiotelegrafi med bara någon timmes fördröjning. Detta anses ha bidragit till att förkorta kriget med uppemot ett år. – I själva verket var Enigma en serie maskiner med variationer i uppbygg­naden. En detaljerad beskrivning finns i Wiki­pedia. – En Enigma‑simulator finns på denna länk. En funge­rande Enigma‑maskin i original såldes i april 2015 på auktion i New York för 269 000 dollar. – Enigma är inte samma maskin som Lorenz SZ42 eller Geheimfernschreiber, G‑skrivaren, som knäcktes i Sverige av Arne Beurling;
  2. – teknik för att utföra beräkningar och analys på krypterade data. Beräkning­arna görs alltså på data som fortfarande är krypterade, se homomorfisk kryp­te­ring. Tekniken har utvecklats av Guy Zyskind (länk) från MIT och företagaren Oz Nathan. Den bygger på samma mate­ma­tiska metoder som används i bitcoin för att säker­ställa att samma digitala pengar inte används på två ställen samtidigt (dubbelspendering). – Enigma presen­te­rades sommaren 2015. En ingående beskriv­ning finns på enigma.media.mit.edu;
  3. – årlig konferens om it‑säkerhet, anordnad av Usenix med början 2016. – Se Usenix webbsidor.

Enigma betyder gåta och kommer av grekiska ainigma – dunkelt tal.

[it-historia] [it-säkerhet] [konferenser] [kryptering] [ändrad 16 april 2019]

RSA

en känd algoritm för asymmetrisk kryptering. RSA är också ett kryptosystem baserat på RSA-algoritmen. – RSA är upp­kallat efter upphovsmännen Ron Rivest (länk), Adi Shamir (se Wikipedia) och Leonard Adleman (länk). RSA presenterades 1977 och var den första asymmetriska krypteringsalgoritmen. Sedan dess har andra matematiker ut­vecklat liknande algoritmer. (Se också Diffie-Hellman.) – RSA-algo­ritmen till­hör före­taget RSA Se­cu­ri­ty. RSA Security ingår numera i EMC, men under eget namn (rsa.com), och marknadsför RSA‑algoritmen som del av ett kryptosystem. Andra organisa­tioner får an­vända RSA‑algoritmen mot betalning. – RSA Conference, RSAC, är en säkerhets­kon­ferens som har anordnats sedan 1991, se rsaconference.com.

[företag] [förkortningar på R] [kryptering] [mässor och kon­ferenser] [ändrad 10 januari 2019]