hodl

om bitcoin: jargong för att behålla sina bitcoin oavsett hur mycket växelkursen stiger. En hodlare (hodler) avstår från att spekulera och behåller sina kryptopengar tills bitcoin blir allmänt accepterat som betalningsmedel. – Hodl är en felstavning av engelska hold, känd sedan 2013 (se detta diskussionsinlägg). Det har sedan tolkats som en bakronym för ”hold on for dear life”. – Läs också om Hodl Rally (hodlrally.com).

[jargong] [kryptovalutor] [ändrad 12 juni 2019]

blockbelöning

(block reward) – ett antal bitcoin som går till den som lägger ett nytt block till blockkedjan. – Att lägga ett block till blockkedjan innebär att ett antal nya betalningar bekräftas som giltiga och kan ses och kontrolleras av alla i bitcoinnätverket. Detta förutsätter en komplicerad matematisk beräkning. Beräkningarna blir svårare och svårare med tiden, samtidigt som antalet bitcoin som genereras blir färre per tidsenhet. Dessutom blir det fler och fler så kallade grävare som tävlar om blockbelöningarna, men bara en av dem kan få belöningen för varje block. Det har lett till att grävarna skaffar allt mer kraftfulla datorsystem, så kallade grävardatorer, för att ha en chans att lösa problemet först. Blockbelöningen var från början 50 bitcoin, men den halveras varje gång som 210 000 block har lagts till blockkedjan. Belöningen är 12,5 block i februari 2018. Blockbelöningen kan ses som en kompensation för att grävaren har ställt sin datorkapacitet till bitcoinnätverkets förfogande. – Andra kryptovalutor har liknande system, ofta utvecklade för att vara mindre tidskrävande än det som används i bitcoin.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [13 februari 2018]

proof-of-burn

(”bevis på bränning”, ”bevis på uppeldning”) – krav på att den som vill ha tillgång till en viss tjänst eller resurs i ett blockkedje-baserat nätverk först ska förstöra ett visst belopp i kryptovaluta. Beloppet ska skickas till ett konto som ingen har tillgång till, och överföringen ska dokumenteras. – Proof-of-burn är ett av flera sätt att kräva en prestation av den som begär en tjänst eller tillgång till en resurs. Det görs för att försvåra missbruk och attacker. Jämför med bevis på arbete, proof-of-work, bevis på auktoritet, proof-of-authority, och bevis på insats, proof-of-stake. – Kravet på att beloppet ska brännas förekommer i nystartade nätverk. Den som vill vara med måste göra en uppoffring, men ingen av initiativtagarna eller någon annan ska tjäna på det: därför ska pengarna förstöras. Detta anses öka tilltron till nätverket.

[blockkedjor] [kryptovalutor] [proof of] [ändrad 26 mars 2018]

dogecoin

en kryptovaluta som skapades som ett skämt 2013 av programmeraren Billy Markus (se twitter.com/billym2k). Den nådde i januari 2018 ett marknadsvärde på en miljard dollar. Dogecoin är en variant av en annan kryptovaluta, litecoin. Ordet doge, en skämtsam variant av dog (hund), är ett så kallat mem.

[kryptovalutor] [8 januari 2018]

kryptokapning

det att en angripare i hemlighet använder andras webbläsare för att gräva kryptovaluta. Angriparen använder ett program i Javascript. Det installeras i smyg på offrens datorer när de besöker en infekterad webb­sida. Ett känt sådant program har utvecklats av företaget Coinhive. Även på den infekterade webbsidan har programmet vanligtvis installerats utan utgivarens vet­skap. När programmet väl har installerats börjar det göra beräkningar (”mining”) som behövs för att angriparen ska bli ägare till kryptovaluta. Det enda som offret märker är att processorn får mycket mer att göra. Beräkning­arna som krävs när man gräver kryptovaluta har blivit så krävande att det behövs ett nätverk av samverkande datorer för att grävandet ska nå framgång. Det finns tillägg till webbläsaren som blockerar kryptokapning. – Läs mer i denna artikel i Wired. Även: kryptonappning. På engelska: cryptojacking. Det är en sammandragning av cryptocurrency och hijacking.

[kryptovalutor] [it-säkerhet] [ändrad 10 september 2018]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Be­näm­ningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

Bitcoin cash

(BCC eller XBC) – en förgrening av kryptovalutan bitcoin, lanserad i augusti 2017. Med att Bitcoin cash är en förgrening menas att alla pengar i Bitcoin cash-systemet från början är vanliga bitcoin, men när man börjar använda dem som Bitcoin cash fungerar de inte längre i bitcoinsystemet. (Transaktionerna bokförs nämligen inte längre i bitcoinsystemets liggare, utan i en annan, oberoende liggare.) Syftet med införandet av Bitcoin cash uppges vara att möjliggöra snabbare och billigare transaktioner. Den maximala längden på blockkedjan har ökats till åtta megabyte, jämfört med en megabyte för bitcoin. –Se bitcoincash.org.

[kryptovalutor] [4 augusti 2017]