Spotify

tjänst som spelar upp musik gratis och lagligt över internet. – Användarna måste ha ett konto, som är gratis, och kommer åt tjänsten genom ett webbaserat program som laddas ner från internet. Musiken spelas upp strömmande, och det är inte meningen att användarna ska kunna lagra musiken på sin egen dator. Det hela finansieras av annonser. Om man skaffar ett betalt abonnemang slipper man annonser. – Spotify drivs av ett svenskt företag med samma namn. Spotify har avtal med musikförlag om all musik som är tillgänglig på tjänsten. – Läs också om Rdio† och Wimp. – Se spotify.com. – Läs också om Youtubify

återgivningsrätt

rätten att utan tillstånd återge målningar, fotografier och andra konst­verk i recen­sioner, forsk­ning, utbildning och nyheter. Ligger nära citat­rätt och regleras i upp­hovs­rätts‑lagens paragraf 23 (länk). – Återgivningsrätt och citat­rätt mot­svarar fair use i ameri­kansk upp­hovs­rätt. – I ett kontro­versi­ellt utslag i april 2016 fastslog Högsta domstolen att sajten Offentlig konst (länk), trots återgivningsrätten, inte hade rätt att publicera bilder på statyer och andra konstverk som är uppställda utomhus på allmän plats. – Se pressmed­del­ande från HD.

[kultur och underhållning på webben] [upphovsrätt] [ändrad 21 mars 2019]