Cohens lag

(Cohen’s law) – ”Den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att [sätt in valfritt argument här] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen.” Lagen finns också i en ut­vidgad variant: ”Den som tar till argu­mentet att den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att […] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen har därmed förlorat diskussionen.” – Lagen formulerades 2007 av en Brian Cohen.

[diskussioner] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

Mayfields paradox

(Mayfield’s paradox) – ”att hålla alla borta från ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, och att få alla med i ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, men mellan dessa extrem­lägen är kostnaden relativt låg.” – Lagen formu­le­ra­des av it‑säker­hets­experten Ross Mayfield (blogg). – Med att få med ”alla” menas att få alla att faktiskt använda systemet, in­klu­sive personer som på grund av funk­tions­hinder eller av andra skäl har svårt att använda datorer. – Fler lagar.

fyra obestridliga lagar om datasäkerhet

– four irrefutable security laws:

  1. – användare vill klicka på saker;
  2. – programkod vill vara fel;
  3. – tjänster vill vara på, och:
  4. – säkerhetsfunktioner kan användas för att ställa till skada.

– Lagarna formulerades 2010 av Malcolm Harkins, då säkerhetsdirektör på Intel, nu på Cylance (länk).

[it-säkerhet] [lagar] [ändrad 17 oktober 2019]

Moores lag

(Moore’s law) – säger i sin ursprungliga form att antalet komponenter på halv­ledar­kretsar fördubblas med 12 månaders mellanrum. Numera brukar man säga att mellanrummet är 18 månader. – Mer exakt gäller lagen kretsar som tillverkas på det mest ekonomiska sättet. Ofta lägger man till att priset på samma tid dessutom halveras. – Gordon Moore formulerade sin lag 1965 i artikeln ”Cramming more components onto integrated circuits” (länk). Då räknade Moore med att kapaciteten skulle fördubblas årligen, men efter empiriska observa­tioner ändrade Moore 1975 för­dubblings­takten till var 24:e månad. Att det numera oftast står var 18:e månad beror på en annan Intel­chef, David House, har angett den tiden. – Lagen har hållit sedan början av 1960‑talet. (Den bör inte för­växlas med Murphys lag.) – Se också Wirths lag och Kryders lag.

[lagar] [ändrad 30 juli 2019]

Finagles lag

(Finagle’s law)Finagles lag om dynamiska negativer lyder: ”Allt som kan bli fel blir fel.” Att Finagles lag har blivit känd som Murphys lag bevisar att den stämmer. – Finagles lag kommer från science­fiction­böckerna av Larry Niven om Ringworld (se Wikipedia). I dem har gruv­arbetare på en asteroid en gud som heter Finagle, och denna gud har en galen profet som heter Murphy. Därav för­väx­lingen med den reelle och inte alls galne flyg­ingen­jören Ed Murphy och hans lag.

[fel] [lagar] [ändrad 5 juli 2017]

Fitts lag

(Fitts’s law) – tiden det tar att nå ett mål är en funktion av avståndet till målet och målets storlek. – Lagen är uppkallad efter den amerikanska psykologen och ergonomen Paul Fitts (1912—1965). Han var specialist på flyg­säkerhet och formulerade sin lag 1954 som en matematisk beskrivning av mänskliga målinriktade rörelser. Numera brukar Fitts lag åberopas vid utformning av grafiska användar­gränssnitt. – Läs mer i Wikipedia.

[grafiska användargränssnitt] [lagar] [ändrad 17 oktober 2019]

42

– svaret på den yttersta frågan, uträknat av den gigantiska superdatorn Deep Thought i Douglas Adams radioserie och bokserie Liftarens guide till galaxen. Problemet är att när Deep Thought efter tusentals år har räknat ut svaret, alltså 42, är det ingen som vet vilken den yttersta frågan är.

[it-humor] [mem] [ändrad 31 maj 2017]

Adams, Douglas

(1952—2001) – engelsk författare och humorist, känd för Liftarens guide till galaxen (The hitch­hikers guide to the galaxy). Det var först, 1978, en radio­serie som sändes i BBC, sedan blev det en trilogi i hela fem delar (1978—1992). Bok­serien har filmats två gånger. – Douglas Adams humor tilltalar nördar, och därför har namn och uttryck som han har myntat blivit namn på dator­­program: Babel fish, Deep Thought och Trillian samt allt som inne­håller talet 42 utan vettig anledning. – Se också h2g2. – Douglas Adams var mycket intresserad av datorer och var med och utveck­lade flera dator­­spel. – Hand­­duks­dagen hög­­tidlig­­hålls till Douglas Adams minne.

[böcker] [douglas adams] [film] [it-humor] [konst och litteratur] [personer] [radio och tv] [ändrad 31 maj 2017]

Murphys lag

Porträtt av Ed Murphy,
Edward A Murphy,

(Murphy’s law)”Om det finns två eller flera sätt att göra något på, och ett av dem kan ställa till katastrof, så kommer någon att göra på det sättet.” – Det är den ursprungliga formuleringen från 1949, hämtad från den amerikanske flyg­vapen­ingenjören kapten Edward A Murphy (1918—1990), citerad av hans son Robert Murphy. Den vanliga, mer kända formuleringen av Murphys lag är i själva verket Finagles lag. (En kortare formulering i Murphys anda skulle vara ”Om det alls går att göra fel så kommer någon att göra fel.”) – Murphys lag är inte lagen om alltings jävlighet, utan ett uttryck för Ed Murphys nitiska perfektion­ism. Han ansåg att fel kunde förebyggas – men bara om man kollade och dubbel­kollade och garderade även mot de mest osannolika misstag. Produkterna skulle vara idiotsäkra. – Se artikel i Scientific American, maj 1997. – Murphys lag har likheter med Sods lag, Spodes lag och fysikens fjärde lag, men absolut inte med Moores lag. Därtill kommer Muphrys lag.

[fel] [lagar] [ändrad 26 april 2018]