Barbra Streisand-effekten

(the Barbra Streisand effect) – det att ansträngningar att få bort sanna eller falska uppgifter på internet får motsatt effekt: intresset ökar och uppgifterna sprids till fler. Benämningen kommer av Barbra Streisands försök 2003 att få bort ett flygfoto av sitt hus från internet (se Wikipedia). – Läs också om Devin Nunes.

[kuriosa] [ändrad 21 mars 2019]

Whopper sacrifice

en reklamkampanj från 2009 där ham­burgar­kedjan Burger King gav en gratis ham­burgare till alla som strök tio kontakter på Face­book (se avvänna). Kampanjen kördes som en applikation på Face­book, men Facebook stängde av den efter tio dagar. Under de dagarna hade över 230 000 kontakter strukits och 23 000 ham­burgare delats ut. Sajten whoppersacrifice.com är ner­lagd.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 10 januari 2019]

cat bearding

fluga på internet (mem) våren 2013. Man foto­gra­ferar sig själv med en katt som skägg. Man håller då katten så att dess under­käke är vänd mot kameran. För bilder, klicka här.

[djur] [mem] [ändrad 13 maj 2017]

Littorin

göra en Littorin – fluga på internet 2013 (en mem): man fotograferar sig sittande på toaletten med fötterna i ett fotbad och en hund eller katt i knät och lägger ut bilden på nätet. Upp­kallad efter förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (se Wikipedia) som i maj 2013 la ut en sådan bild på sig själv.

[djur] [mem] [ändrad 9 januari 2018]

Lynx

  1. – en webbläsare för enbart text. – Lynx har ett rent text­baserat användargräns­snitt. Man använder inte mus för att välja och klicka på länkar. Nyare versioner av Lynx kan hantera bild och video genom att starta andra program och visa materialet i dem. Lynx finns i versioner för de flesta operativ­system. – Läs mer i Wikipedia. – Se också lynx.invisible‑island.net. – Namnet: Lynx är engelska för lodjur. – Om du vill se hur en existerande webbsida ser ut i Lynx kan du pröva på denna länk (krånglar ibland);
  2. – se Firewire, Hidden Lynx och Lucid Lynx.

[användargränssnitt] [webbläsare] [ändrad 18 april 2017]

Cohens lag

(Cohen’s law) – ”Den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att [sätt in valfritt argument här] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen.” Lagen finns också i en ut­vidgad variant: ”Den som tar till argu­mentet att den som tar till argumentet att den som tar till argumentet att […] har därmed förlorat dis­kus­sionen har därmed förlorat diskussionen har därmed förlorat diskussionen.” – Lagen formulerades 2007 av en Brian Cohen.

[diskussioner] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

Mayfields paradox

(Mayfield’s paradox) – ”att hålla alla borta från ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, och att få alla med i ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, men mellan dessa extrem­lägen är kostnaden relativt låg.” – Lagen formulerades av it‑säker­hets­experten Ross Mayfield (blogg). – Med att få med ”alla” menas att få alla att faktiskt använda systemet, in­klu­sive personer som på grund av funk­tions­hinder eller av andra skäl har svårt att använda datorer.

[it-säkerhet] [lagar] [tillgängligt] [ändrad 23 mars 2020]

Moores lag

(Moore’s law) – säger i sin ursprungliga form att antalet komponenter på halv­ledar­kretsar fördubblas med 12 månaders mellanrum. Numera brukar man säga att mellanrummet är 18 månader. – Mer exakt gäller lagen kretsar som tillverkas på det mest ekonomiska sättet. Ofta lägger man till att priset på samma tid dessutom halveras. – Gordon Moore formulerade sin lag 1965 i artikeln ”Cramming more components onto integrated circuits” (länk). Då räknade Moore med att kapaciteten skulle fördubblas årligen, men efter empiriska observa­tioner ändrade Moore 1975 för­dubblings­takten till var 24:e månad. Att det numera oftast står var 18:e månad beror på en annan Intel­chef, David House, har angett den tiden. – Lagen har hållit sedan början av 1960‑talet. (Den bör inte för­växlas med Murphys lag.) – Se också Wirths lag och Kryders lag.

[lagar] [ändrad 30 juli 2019]

Finagles lag

(Finagle’s law)Finagles lag om dynamiska negativer lyder: ”Allt som kan bli fel blir fel.” Att Finagles lag har blivit känd som Murphys lag bevisar att den stämmer. – Finagles lag kommer från sciencefictionböckerna av Larry Niven om Ringworld (se Wikipedia). I dem har gruvarbetare på en asteroid en gud som heter Finagle, och denna gud har en galen profet som heter Murphy. Därav förväxlingen med den reelle och inte alls galne flyg­ingen­jören Ed Murphy och hans lag.

[fel] [lagar] [ändrad 5 juli 2017]