breading

fluga (mem) på internet: att trä en bröd­skiva över huvudet på en katt eller hund, foto­grafera och lägga ut bilden på inter­net. – Se också plank­ning och uggling.

[djur] [mem] [ändrad 9 januari 2018]

rickrolling

Foto av en ung Rick Astley med solglasögon.att lura folk att klicka på en länk till videon ”Never gonna give you up” (länk) med Rick Astley. – Rick­rolling blev så populärt i början av 2007 att folk började sjunga sången i olika samman­hang. (Den blev en så kallad mem.) Rick­rolling lär ha börjat på sajten 4chan. – Ordet kommer av duck­rolling.

[mem] [musik] [ändrad 13 maj 2017]

leet

leetspeak eller leetspeek, även 1337 och hakspeak – alternativ stavning som används i vissa forum på internet. Vanliga bokstäver byts ut mot siffror eller andra tecken som till formen påminner om bok­stäverna, till exempel |-|4(k3r för hacker, 1337 för leet. Det vanliga ordet pwn i leet började däremot troligen som ett skrivfel. – Skriv­sättet har använts sedan 1980‑talet i forum på internet. Det började troligen i gruppen Cult of the dead cow. – Namnet leet speak står för elite speak, eftersom skrivsättet gör texten mer eller mindre obegriplig för alla som inte ingår i den själv­ut­nämnda eliten. Leet är alltså inte till för att spara tid eller utrymme. Så det är inte samma sak som när man skriver 4 U i stället för for you som i sms. Det skriv­sättet kallas för Aol speak” av de som skriver leet. (Se också alay och email short­hand.) – Läs mer i Wikipedia och i boken 1337 h4x0r h4ndb00k av tapeworm (länk) från 2005 av sig­na­turen ”tapeworm” (länk). – Läs också denna artikel på Macmillan Dictionary: länk.

[hackare] [kuriosa] [språk] [ändrad 31 oktober 2017]

prank

  1. – hyss, practical joke – ett ord som på sociala medier används om utmaningar som i vissa fall är farliga. Kända exempel är Tide Pod challenge och Bird Box challenge – utmaningen är att leva med ögonen förbundna i 24 timmar. Det har till och med hänt att människor har kört bil med ögonen förbundna. – Flera sociala medier har varnat för farliga pranks och bannlyst videor och andra inlägg om farliga pranks. Se till exempel YouTubes webbsidor;
  2. skämt som i aprilskämt, spritt genom internet. Alltså försök att lura folk utan att ställa till skada. Jämför med hoax;
  3. – kriminella handlingar kallas ibland också för pranks – se pranking4profit.

[it-humor] [mem] [sociala medier] [ändrad 23 januari 2019]

wi-fi-bråk

användning av namnet på ett wi‑fi‑nät som meddelande till grannarna. Till exempel kan man kalla sitt nätverk för ”Sänkljudetförhelvete”. Namnet på wi‑fi‑nätet visas nämligen på grannarnas datorer när de väljer nät, såvida ägaren inte har angett att nätverket ska vara dolt. Det är alltså ett alternativ till att sätta upp arga lappar i trappuppgången. Fenomenet uppmärksammades redan hösten 2012.

[kuriosa] [trådlöst] [ändrat 18 mars 2019]

snel hest

avsiktlig felstavning av snäll häst. – Ut­trycket var en fluga (en mem) på inter­net under 00‑talet. Bland annat uppmanade Pirat­byrån folk att sms:a Klapa snel hest till Henrik PonténAnti­­pirat­­byrån, och 2005 till ett debatt­­program i tv om pirat­kopiering, vilket ledde till att tv:s tele­fon­växel klapp­a­de ihop. Det finns också klad hest (=glad häst) och hest mot folk­grupp. – Se också hästar finns inte. – Läs mer på bartoll.com/snelhest.se (stängd) och denna grävande artikel. – Jäm­för med lolcat.

[djur] [mem] [ändrad 13 maj 2017]

mem

  1. – (meme) – det mänskliga kunnandets och vetandets motsvarighet till gener. Alltså tankar, sätt att göra saker samt språk­liga och konst­när­liga uttryck som sprids från människa från människa. Allt som vi lär oss av varandra och för vidare från generation till generation kan kallas för mem, alltså sådant som att göra upp eld, ha på oss kläder, koka eller steka köttet innan vi äter det, begrava de döda, äta kräftor i augusti… – Ordet mem myntades 1976 av biologen Richard Dawkins (länk) i boken Den själviska genen. Ordet kommer av grekiska mimema – imitation. Se också memetik. – Ordet har kommit att användas om bilder, videor och annat som sprids snabbt genom inter­net, ofta om epidemiska skämt­samma påhitt. Se till exempel breading, cat bearding, Chocolate rain, Hitler, lolcat, plankning, rickrolling, snel hest och uggling. (Ingen av dessa lär likna vad Dawkins tänkte sig med mem.) Seglivade osanna på­stå­enden kallas på engelska för zombie lies, på svenska faktoider. – Se också klickmonster. – Böjning: Språkrådet rekommen­de­rar att man säger och skriver ett mem – flera mem, men en mem – flera memer förekommer också – se Språkrådets webbsidor. – Tidskriften Wired publicerade 2018 en utförlig historik över mem på internet, se denna länk;
  2. – ibland används mem i den inskränkta be­tydel­sen bild med inlagd text (som är humoristisk eller sarkastisk), men det är bara en av många typer av mem.

[mem] [skvaller och rykten] [ändrad 11 september 2019]

Fawkes, Guy

stiliserad bild på Guy Fawkes-mask(1570–1606) – en engelsman som avrättades för att han den 5 no­vem­ber 1605 försökte spränga engelska kungen och par­la­mentet i luften (the gun­powder plot). Den 5 november kallas därför för Guy Fawkes day. – Masker som sägs före­­ställa Guy Fawkes an­vänds på 2010‑talet, först av an­hängare av Wiki­­­Leaks, sedan av pro­test­­rörelsen Occupy Wall Street och rörelsen Anonymous. Maskerna har ett dia­boliskt leende, upp­åt­vridna mus­tascher och ett smalt hak­skägg. (Hur Guy Fawkes faktiskt såg ut är oklart – de flesta porträtt är gjorda efter hans död.) – Masken förekom först i serie­­romanen V for Vendetta 1982—1992, senare filmad (länk). – Läs också om Million mask march.

[aktivism] [kuriosa] [personer] [ändrad 19 juni 2020]