lolcatese

Omslaget till The Lolcat Bible.

avsiktligt felstavad och ogrammatisk engelska som används i texten till lolcats. – I en pionjärgärning har hela Bibeln över­satts till lol­catesiska, se lolcatbible.com (arkiverad). En över­sätt­nings­tjänst från engelska till lolcatesiska har av någon anledning lagts ner, men programkoden finns bevarad på Drupal, se denna länk (från 2009). – Se också artikeln ”Lolcatese – learn it or eat my dust” av Colleen Dick (länk) från 2008 (brukar fungera) och samma artikel på originalspråket, sparad på Way­back Machine: ”Lolcatese u lerns it or eatz mai dust sucka” (länk).

[djur] [kuriosa] [språk] [ändrad 29 april 2020]

Postels lag

”Var försiktig med vad du gör, var fri­kostig med vad du tar emot.” – Prin­cipen handlar på hur man bör agera i ett dator­nät­verk: man ska nog­grant följa alla regler när man sänder till andra, men när man tar emot meddelanden från andra ska man vara to­le­rant mot even­tu­ella fel, så länge som hel­heten är möjlig att tyda. – Upp­kallad efter inter­netpion­jären Jon Postel (1943—1998, se Wikipedia). Den är också känd som robusthetsprincipen (the ro­bust­ness princi­ple). (Se också robusthet.)

[internet] [lagar] [ändrad 29 oktober 2018]

Ig Nobel Prize

en parodi på Nobelpriset, utdelad varje år på Harvard. – Priset går till tio forsknings­­rön som ”först får folk att skratta, sedan får dem att tänka”. – De första åren delades prisen ut för forsknings­­rön som ”inte kan, eller inte bör, upprepas”. Prisen går ofta till seriösa forskare som har valt ett absurt ämne, som ”homo­sexuell nekro­fili hos andhannar”, men också till pristagare som be­traktas som pseudovetenskapliga. – Ig Nobelpriset delas ut av riktiga Nobelpristagare vid en studentikos ceremoni i september varje år. De flesta pristagarna kommer. – Namnet: Ig Nobel anspelar på ordet ignoble (tarvlig, van­­hedrande) och, uppenbarligen, på Nobelpriset. – Bakom priset står tidskriften Annals of improbable research (improbable.com). – Se improbable.com/ig. – 2019 års pristagare finns på denna länk.

[kuriosa] [utmärkelser] [ändrad 13 september 2019]

anternet

skämtsamt om myrarten pogono­myr­mex barbatus sätt att styra myrornas vand­ringar på ett sätt om påminner om internet. Närmare bestämt påminner det om inslag i proto­kollet TCP. – Se pressmeddelande från Stanford (från 2012).

[kuriosa] [ändrad 16 oktober 2019]

antisociala nätverk

(anti-social networks) – omvändning av sociala nätverk: i stället för att ha en lista över vänner, som man utbyter in­for­ma­tion med, gör man upp en lista med fiender. Man kan sedan bli ”vän” med fien­der­nas fiender. Antisociala nätverk bör främst (men inte alltid) ses som skämt. – Kända antisociala nät­verk är (var) Enemy­book, Hatebook och Snubster, alla nerlagda (2016), men 2016 kom den antisociala dejtingappen Hater (haterdater.com). – Läs också om det antisociala bloggverktyget txt.fyi.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 17 januari 2018]

svart svan

  1. – (black swan) – osannolik händelse som, om den inträffar, får omfattande konse­kvenser. En ”svart svan” är extremt osannolik enligt en potenslag. Men den kan inträffa och kan då få katastrofala följder – eller lyckosamma följder. – Benämningen svart svan i denna betydelse kommer från boken The black swan från 2007 av Nassim Nicholas Taleb. – Se också drakkung, grå noshörning, independently and identically distributed, den långa svansen,  Paretoprincipen­, svart elefant och Zipfs lag;
  2. – benämning på ett logiskt felslut: eftersom man bara har sett vita svanar drar man slut­satsen att svarta svanar inte finns. (De finns, men är säll­synta – se denna länk.)

[riskbedömning] [sannolikhet] [ändrad 26 april 2020]

Warty Warthog

namn på version 4.10 av operativ­systemet Ubuntu (ett ut­för­ande av Linux), släppt i oktober 2004. Det var den första versionen av Ubuntu som hade namn efter ett djur (vårtsvin), men den är inte namngiven i bokstavsordning som de följande versionerna: Warty Warthog följdes av Hoary Hedgehog.

[ubuntu] [ubuntu-versioner] [ändrad 4 oktober 2019]