community computing

”bydatorer” – ett sätt att ge fattiga grupper tillgång till datorer och internet, oftast genom en gemensam dator med internetanslutning. För fattiga länder har det funnits, och finns, speciella lågprisdatorer (till exempel Simputer†) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se tek†). På 2010‑talet har fokus hamnat på att tillhandahålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

[lågprisprodukter] [världsförbättring] [ändrad 5 december 2017]

Android One

varumärke för billiga smarta mobiler till­verkade enligt Googles specifikation. (Observera att Android One inte är ett operativsystem: det bygger på standardversionen av Android.) Google till­verkar inte Android One‑telefoner, men upp­muntrar andra företag att göra det. Tele­fonerna ska säljas till lågt pris i fattiga länder. För att få säljas som Android One måste telefonerna givet­vis ha Android och dessutom en upp­sättning minimifunktioner som har fast­ställts av Google. För att hålla priset nere till­handa­håller Google stan­dardiserade komponenter till lågt pris. De första Android One-telefonerna såldes i Indien i sep­tember 2014. Priset var då lite över tusen kronor utan abonnemang. – Se android.com/one.

[lågprisprodukter] [mobilt] [ändrad 23 februari 2018]

gPC

(”green PC”) – en nerlagd lågprisdator med operativsystemet gOS†. Den såldes 2007–2008 på den amerikanska stormarknaden Wal‑Mart för 200 dollar och tillverkades av det sedermera nerlagda Everex. G för green syftar på datorns låga elförbrukning.

[lågprisprodukter] [nerlagt] [persondatorer] [ändrad 16 oktober 2019]

Yolo

  1. – billig smart mobil, utvecklad för den afrikanska marknaden av Intel i samarbete med den kenyanska operatören Safaricom (länk). – Yolo visades först upp i januari 2013, och säljs i afrikanska länder för ungefär tre hundra kronor. Tele­fonen har blivit en fram­gång. – Den kan användas som basstation för wi‑fi: flera an­vändare kan alltså ansluta till inter­net genom tele­fonen. – Se Intels webb­sidor;
  2. YOLO – you only live once.

[förkortningar på Y] [lågprisprodukter] [mobiltelefoner] [nät- och sms-språk] [ändrad 22 augusti 2018]

XO–4 Touch

skoldator från projektet One laptop per child (OLPC – ”hundradollarsdatorn”). – XO‑4 Touch har pek­skärm med teknik från Neonode, men är i övrigt samma dator som XO‑4. Till det yttre liknar den XO‑1. Den började säljas under 2013. (Modellerna XO‑2 och den långt komna XO‑3 kom aldrig i produktion.) –M er om XO‑4 Touch på OLPC:s webbsidor (länk).

[bärbara datorer] [it-resurser för barn] [lågprisprodukter] [one laptop per child] [pek] [undervisning] [ändrad 23 juni 2017]

Aakash

en surfplatta som skulle säljas i Indien till studenter till lågt pris. – Aakash lanserades 2012, och såldes först för ungefär 350 kronor till studerande, men målet sades vara att få ner priset till ungefär 250 kronor. Tillverkare var det brittisk‑kanadensiska företaget Datawind. På ett tidigt stadium uppstod problem med tillverkningsvolym, att hålla det utlovade priset och att klara de utlovade specifikationerna. Det är oklart om några Aakash‑surfplattor har levererats efter 2012. – Aakash hade Android som operativ­system. Aakash, som är hindi för himmel, kallades först för Sakshat. Det var en fortsätt­ning på den indiska sats­ning på lågprisdatorer som började med Simputer. – Se ubislate.co.uk (senast uppdaterad 2014).

[inaktuellt] [lågprisprodukter] [surfplattor] [ändrad 28 juli 2020]

Simputer

(simple computer) – en nerlagd billig enkel dator som utvecklades i Indien för att användas av fattiga bybor. – Simputer lan­se­rades i början av 2002, och kostade då ungefär två tusen kronor. År 2005 var det uppenbart att den inte blivit någon försäljningsframgång, och 2006 upp­hörde marknadsföringen. – Sim­puter var en handhållen penndator med Linux och en StrongArm‑processor. Simputer var konstruerad så att flera användare lätt skulle kunna dela på en dator: varje användare hade ett eget smartkort till datorn med personlig information. – Sim­puter konstruerades av en ideell indisk organisation, The Simputer Trust, och tillverkades av företag på licens. En version för den allmänna marknaden såldes som Amida Simputer. – 2012 kom en annan indisk lågprisdator, se Aakash. – Jäm­för med One laptop per child (”hundradollars­datorn”).

[datorer] [lågprisprodukter] [nerlagt] [ändrad 17 april 2017]