bildupplösning

(image resolution) – mått på hur små detaljer som kan urskiljas i en bild. Upplösningen anges i antal pixel (bild­punkter) i en bild, till exempel i ett digital­foto. Man mäter längs kanterna, till exempel tio bildpunkter per millimeter. – Ob­ser­vera: Ordet upplösning används i flera betydelser, i grunden två olika:

  • – Den vedertagna tekniska betydelsen är antal bild­punkter (pixel) per millimeter (eller per tum eller annat längd­mått – ytupplösning). Detta är användbart när bilderna är tryckta på papper eller annat material. Det spelar då ingen roll ifall en bild är stor eller liten: klipper man ett foto itu har de två delarna var för sig fortfarande samma upp­lösning som den hela bilden hade;
  • – Den andra betydelsen av upp­lös­ning är pixel­mått, alltså antalet bild­punkter i bilden, oavsett hur stor man gör bilden när den visas (filupplösning). Till exempel 1920⨯1080. Detta är relevant för bilder som lagras som bildfiler och som kan visas på bildskärmar av olika storlek – från mobiltelefoner till jättebildskärmar. Det är antalet bildpunkter i bildfilen som räknas, oavsett hur bilden visas. – Denna användning av ordet upplösning har blivit vanlig eftersom digitala bilder och video kan visas på bild­skärmar av olika storlek, från mobiltelefoner till stor­bilds‑tv. Då är antalet bild­punkter per millimeter inget absolut värde, eftersom måttet i millimeter varierar: det är pixelmåttet som avgör bildernas detaljrikedom;
  • – Gränsfall är biofilm, diabilder och tv-sändningar.

– Notera att i analog fotograf­e­ring och tryckning mätte man upplösningen i linjer per millimeter. – Se också rastertäthet.

[bildbehandling] [upplösning] [skrivare] [ändrad 15 september 2022]

QXGA

quantum extended graphics array – bildskärmsinställning som ger mycket hög detaljskärpa (”definition”) på speciella bildskärmar. Upplösningen är 2048⨯1536 punkter, vilket ska jämföras med 1024⨯768 punkter som, när QXGA presenterades 2001, var det högsta pixelmått som kunde väljas på vanliga bildskärmar. QXGA används mest för digital video och i digitala videoprojektorer. Tekniken har utvecklats av JVC (länk).

[bildskärmar] [förkortningar på Q] [upplösning] [ändrad 27 december 2020]

skärmupplösning

antalet pixel på en bildskärm. – Skärmupplösning brukar anges som antal pixel horisontellt ⨯ antal pixel vertikalt. Numera (2022) brukar skärmupplösningen för bildskärmar för persondatorer vara minst 1920⨯1080. I persondatorns barndom var det 640⨯480. – Terminologi: Upplösning är, strikt talat, antalet pixel per tum (eller per annan längdenhet), oavsett hur stor bildskärmen är. ”Skärmupplösning” som det beskrivs här ovanför är alltså inte upplösning i den betydelsen, utan ett pixelmått. En stor och en liten bildskärm kan ha samma skärmupplösning, till exempel 1920⨯1080, men eftersom pixlarna måste trängas på en mindre yta på den lilla bildskärmen har den lilla bildskärmen högre upplösning i strikt bemärkelse – den har fler pixel per tum. Eftersom skärmupplösning (eller bara upplösning) är den allmänt använda beteckningen på bildskärmens pixelmått lär ordet inte missförstås. – På engelska: screen resolution. – Jämför med bildupplösning och screen res.

[bildskärmar] [upplösning] [ändrad 9 februari 2022]

definition

  1. – om bilder och bildskärmar: skärpa, tydlighet – skarp och tydlig återgivning av små detaljer och nyansskillnader. – De­fi­ni­tion i denna betydelse är ingen teknisk term och inget som kan mätas. (I varje fall inte på något allmänt veder­taget sätt.) Det ska inte för­växlas med upp­lös­ning eller pixelmått, även om det finns sam­band. De­finit­ion är något som be­trak­taren upp­lever tack vare en lyckad kom­bi­na­tion av egenskaper som hög upplösning, kantskärpa, nyans­rike­dom och frihet från flimmer. Ordet används också om ljud i liknande betydelse. – Läs också om high-definition tv (HDTV);
  2. – en beskrivning som så exakt som möjligt anger betydelsen av ett ord. En definition ska tydligt avgränsa ordets betydelse. Man ska med hjälp av definitionen kunna avgöra ifall ordet kan användas om en viss företeelse. (Definition är från början ett latinskt ord som kan översättas med avgränsning.) I denna ordlista finns en del definitioner, men oftare är det ordförklaringar.

[bildskärmar] [foto] [språktips] [upplösning] [ändrad 19 september 2018]

4k

bildformat för tv och bildskärmar med ungefär 4 000 bildpunkter (pixel) på bildens lång­sida. Det ger extra hög upp­lösning jämfört med till exempel HDTV. Det finns flera vanliga 4k-format: 4096⨯2304, 4096⨯2160, 4096⨯2034 och 3840⨯2160 (känt som 4K UHD). – k i 4k står för tusen. Förkort­ningen 2k kan på samma sätt stå för bild­­format med runt 2 000 bildpunkter på lång­sidan. (Båda förkort­ning­arna skrivs oftast med stort K, alltså 2K och 4K, men när k står för tusen ska bok­­staven k enligt internationell standard vara liten). – Se också 8k.

[bildskärmar] [radio och tv] [upplösning] [ändrad 10 december 2019]

pixelmått

digital bilds yttermått angett i pixel, till exempel 1280⨯960 pixel. – Det är ett mått på detaljtätheten i bilden. Pixelmåttet säger inget om bildens storlek mätt i millimeter, eftersom samma antal pixlar kan ingå i en stor eller liten bild, beroende på bild­skärmens storlek. En bild som visas på två olika stora bildskärmar får ju olika yttermått i millimeter på bildskärmarna, men den har samma pixelmått på båda. Pixelmått kallas ibland för upplösning, vilket är en utvidgning av den tra­di­tion­ella be­tyd­elsen av upplösning. – Se också pixeldjup.

[bildskärmar] [foto] [upplösning] [ändrad 19 september 2018]

upplösning

  1. – mått på hur små detaljer som kan urskiljas i en bild. I digitala bilder är det antalet bildpunkter (pixel) per längdenhet. – Ett vanligt sätt att mäta upplösning i analog teknik är att avbilda tätt liggande linjer. Upplösningen definieras då som det kortaste avståndet mellan linjerna då linjerna fortfarande kan särskiljas. Upplösning brukar anges i punkter per tum (dots per inch, dpi) eller pixel per tum (pixels per inch, ppi), ibland omräknat till pixel per centimeter. Detta är den definition av upplösning som traditionellt används inom optik och vid tryckning. Mer precist: ytupplösning;
  2. – se skärmupplösning;
  3. – i digital fotografi: antalet pixel i bildfilen utan längdmått. Till exempel 1024⨯768. Detta kallas också för pixelmått. Bildpunkterna i kamerans minne har ju inget mått som kan anges i millimeter. Upp­lös­ning i traditionell betydelse, alltså angett i pixel per centimeter, kan inte anges förrän bilden realiseras på bildskärm eller skrivs ut, och då varierar ju måtten beroende på bildskärmens storlek;
  4. – om processorer: mått på hur små detaljer som kan framställas vid processortillverkning. Mäts numera vanligtvis i nanometer (miljarddels meter). Under 2020 utvecklade Intel en processor med en upplösning på sju nanometer. Apples processorer M1 och M2 har en upplösning på fem nanometer. I oktober 2022 meddelade Samsung att företaget 2027 kommer att tillverka processorer med en upplösning på 1,4 nanometer (se pressmeddelande). Då närmar man sig den gränsen då kvantfysikens effekter gör det svårt att få elektronerna att hålla sig i rätt fåra;
  5. – ofta också: mått på hur små detaljer som kan urskiljas i motivet. Man kan till exempel säga att satellitbilderna som används i Google Earth har hög upplösning. Då handlar det inte om upplösningen på bildens yta, utan om att man till exempel kan urskilja en bil eller en person på jordytan. Den upplösningen beror på kamerans (eller kikarens) upp­lös­ning och på avståndet till motivet, samt i praktiken också på yttre omständigheter som vibrationer och dis.

– Skilj mellan upplösning och det vaga begreppet definition (om bilder). – Se också pixeldjup och bildupplösning. – På engelska: resolution.

[bildbehandling] [bildskärmar] [kameror] [processorer] [upplösning] [språktips] [ändrad 5 oktober 2022]