Dolby Digital

en teknik för kodning av ljud i digital form, utvecklad av Dolby Laboratories (länk). – Den senaste versionen heter Dolby Digital Plus. Dolby Digital Plus kodar ljudet i sju kanaler plus en extra kanal för specialeffekter och djupbas. Helst bör man alltså ha åtta högtalare, men uppspelningsprogrammet klarar av att anpassa ljudet till ljudsystem med färre högtalare. – Alla versioner av Dolby Digital komprimerar ljudet för att minska behovet av lagrings- och överföringskapacitet. Komprimeringen sker genom att ljud som det mänskliga örat uppfattar som brus tas bort. – Läs mer här.

[musik] [ändrad 16 oktober 2018]

CMX

(Connected media experience) – ett dödfött filformat för digitala musikalbum, avsett att bli en digital motsvarighet till LP- och CD‑album. En klickbar fil (i själva verket en sammansatt fil) skulle innehålla ett antal spår med musik samt text och bilder, som ett albumomslag. Bakom CMX, som tillkännagavs 2009, stod musikbolagen EMI, Sony, Universal och Warner Music Group. Det hela tycks ha runnit ut i sanden. – Apple har haft ett liknande format, iTunes LP†.

[filformat] [förkortningar på C] [försvunnet] [musik] [ändrad 18 juni 2018]

chiptune

musik som är skriven för att spelas upp med ljudkortet på en persondator eller en spelkonsol, oftast av äldre modell. När sådan musik skrivs för nyare datorer försöker man ofta efterlikna det karakteristiska ljudet.

[musik] [spel] [ändrad 1 november 2019]

Kopimashin

en dator byggd för att slå världsrekord i pirat­kopie­ring. – Kopi­mashin byggdes 2015 av Peter Sunde Kolmi­soppi, känd från Pirate Bay. Det är en Raspberry Pi-dator, en liten LCD‑skärm och några rader källkod. Den kopierar Gnarls Barkleys hit ”Crazy” hundra gånger i sekunden, vilket blir över åtta miljoner gånger på ett dygn. Kopiorna raderas omedelbart. – Syftet är att belysa det absurda i påstå­endet att musik­branschen förlorar sju kronor varje gång någon laddar ner en pirat­kopierad låt. Om det skulle stämma förlorar musikbranschen alltså över sex miljoner kronor om dagen på Kopimashin. Peter Sunde Kolmi­soppi har sagt att han tänker bygga totalt tretton Kopimashindatorer för att på så sätt ruinera musikbranschen. – Se konsthack.se.

[kuriosa] [musik] [pirat] [upphovsrätt] [ändrad 21 juni 2018]

Musica piano

en tjänst som till­handa­håller noterna till tusen­tals klassiska musik­stycken i format för surf­plattor. Till noterna finns in­spel­ningar av musiken, synkron­i­se­ra­de med noterna. Tjänsten kommer från musikförlaget Könemann i Budapest (länk), och finns på musicapiano.com.

[musik] [surfplattor] [ändrad 14 februari 2018]

UCSB Cylinder audio archive

inspelningar från vaxcylindrar, till­gäng­liga över nätet från University of California Santa Barbara (UCSB). – Vaxcylindrar var det första mediet för inspel­ning av ljud. De uppfanns 1877 av Thomas Edison. Både tal och musik från slutet av 1800‑talet har be­varats på vaxcylindrar. Problemet var länge att spela upp cylindrarna, som består av vax, men är täckta med tunn metallfolie, utan att samtidigt förstöra dem. Numera kan man läsa av ljudspåren utan att uppspelningsapparaten vidrör cylindern, alltså utan att skada den. – UCSB Cylinder audio archive har över 15 000 inspelningar. – Se cylinders.library.ucsb.edu.

[arkiv] [ljudinspelningar] [ändrad 19 januari 2020]

MP3

filformat för musik i digital och kraftigt komprimerad form. – En MP3‑fil tar ungefär en tolftedel så stor plats som en originalfil från en musik‑CD. – MP3 används flitigt för att överföra musik­filer på internet. Ibland används MP3 som be­teck­ning på all digital musik på internet, oavsett om den har lagrats som MP3 eller i något annat fil­format. – För­kort­ningen MP3 står för MPEG-1 audio layer-3. – MP3-formatet utvecklades på tyska Fraunhoferinstitutet som 2002 kom med ett nytt filformat för musik, mp3PRO. – Se också AAC.

[filformat] [förkortningar på M] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 februari 2018]

skämsfilter

inställning som döljer för andra vilka låtar man lyssnar på med Spotify. Det går att använda om man har kopplat Spotify till Face­book. Då kan normalt vänner på Face­book se vilka låtar man lyssnar på med Spotify. Men med in­ställ­ningen Private listening kan man dölja det.

[musik] [sociala medier] [ändrad 27 december 2017]