gaussisk oskärpa

(Gaussian blur eller Gaussian smoothing) – i digital bildbehandling: ett sätt att få en skarp bild att se mer eller mindre suddig ut. Effekten påminner om när man betraktar något genom frostat glas. Samma metod används också för att retuschera bort skador i bilder. – Matematiskt går det till så att värdet för varje bildpunkt i bilden räknas om till ett nytt värde med utgångspunkt från bildpunktens grannar. En mörk punkt med ljusa grannar blir alltså lite ljusare, en ljus punkt med mörka grannar blir lite mörkare. Ju längre bort de angränsande bildpunkterna finns, desto mindre betydelse får de för det nya värdet. Viktningen av de angränsande bildpunkterna följer normalfördelningskurvan (the Gaussian curve), därav namnet. Resultatet av omräkningen blir att alla bildpunkter närmar sig det mellangrå. – Se också Gauss. – Se Wikipedia.

[bildbehandling] [ändrad 1 juni 2019]

ljudikon

earcon, ear icon – ljudsignal som används i stället för en bild (ikon) eller text i ett användar­gräns­snitt. En digital­kamera kan till exempel spela upp ljudet av en slutare när den tar en bild, trots att kameran egentligen är ljudlös. Tangentbord på datorer har klickljud som kan slås på och stängas av. – Ljud­ikoner represen­terar händelser, resurser eller instruk­tioner. Ljud­ikoner kan ingå i användar­gräns­snitt för syn­skadade, i kroppsburna datorer och hand­hållna apparater, men också i vanliga datorer och mobil­telefoner. Vanliga ring­signaler och andra signaler i mobil­telefoner är enkla exempel på öronikoner. – Ljud­ikoner är ofta lånade från äldre, mekanisk teknik – se skeuomorfism.

[användargränssnitt] [ljud och bild] [ändrad 18 december 2018]

cgi

  1. CGI – kanadensiskt konsultföretag med huvud­kontor i Quebec. – CGI köpte i maj 2012 brittiska Logica, som i sin tur 2006 hade köpt svenska WM‑data. Logica hette LogicaCMG 2002—2008 efter att ha gått samman med ett annat brittiskt företag, CMG, sedan bara Logica. Men numera används bara namnet CGI. – Se cgi.se;
  2. – se common gateway interface;
  3. – se computer-generated images.

finder

  1. – Finder – fil­hanteraren i Macintosh. Visas i det fönster som man använder för att söka och ordna filer. Finder kommer fram om man klickar på symbolen för Finder (ett kvadra­tiskt leende ansikte) eller om man klickar på ⌘-n på skriv­bordet. – Finder har funnits på Mac­intosh sedan den första Macen 1984, och kallas för Finder även på svenska;
  2. – om kameror: se sökare.

[användargränssnitt] [filer] [kameror] [ändrad 3 oktober 2018]

talbok

inläst bok för blinda och synskadade. Även för andra personer som har funktionsnedsättningar som gör att de inte kan läsa tryckta böcker. – Talböcker bör skiljas från ljud­böcker, som är till för alla. Talböcker brukar ha tekniska funktioner som gör det lätt att orientera sig i dem. De brukar vara i formatet Daisy. Fram­ställ­ningen av talböcker är reglerad i lag (se denna länk) och finansieras med skatte­pengar. Talböcker får bara lånas ut till personer som behöver dem, och de får inte säljas i bok­handeln. Både talböcker och ljudböcker kallas för audio books på engelska. Tal­böcker kallas ibland också för talking books.

[böcker] [funktionsnedsättning] [ljudinspelningar] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]

spegellös

spegellös systemkamera – digital systemkamera som liknar en spegelreflexkamera, men saknar den upp­fäll­bara spegeln. I stället är sökaren elektronisk. Sökaren är alltså en liten bild­skärm som visar den bild som upp­fångas av bild­sensorn. Sökaren kan vara ett titt­hål av klassisk typ eller en större bildskärm på kamerans bak­sida: ofta har kameran båda. – Alla enklare digital­kameror är spegel­lösa – termen är bara relevant för systemkameror där den står för ett alternativ till spegel­reflex­kameror. – En spegelreflexkamera har en upp­fäll­bar spegel som på optisk väg reflekterar den bild som kommer in genom objektivet till sökaren. Spegeln skymmer bildsensorn (eller filmen på äldre kameror). När foto­grafen tar en bild måste spegeln därför fällas upp så att bilden kan upp­fångas av bild­sensorn. Nackdelen med detta är att det tar tid att fälla upp spegeln, den tar plats och den låter. – Det finns också spegel­reflex­kameror med en fast, halvgenomskinlig spegel.

[kameror] [ändrad 7 augusti 2018]

sökare

på kameror: anordning som hjälper fotografen att förutse hur bilden blir. Vanligtvis en liten öppning med en lins upptill på kamerans baksida, anpassad för att fotografen ska sätta ögat tätt intill. Det var den vanliga typen av sökare på kameror på film. Men på digitalkameror är sökaren ofta en liten bildskärm som är kopplad till sensorplattan, eventuellt kompletterad med en traditionell sökare. Den lilla bildskärmen kan vara monterad med gångjärn så att den kan vridas i olika vinklar. – På kameror för film var sökaren en optisk anordning: på spegelreflexkameror visade den en reflektion av den bild som objektivet projicerade, alltså exakt samma bild som skulle fastna på filmen; på andra kameror var det en separat optisk anordning. – På engelska: finder, viewfinder.

[kameror] [ändrad 30 juni 2018]

Daisy

Bild från filmen 2001: Ett rymdäventyr där astronauten Dave Bowman stänger av datorn HAL.
HAL sjunger Daisy.
  1. Digitalt anpassat informationssystem, DAISY – internationell standard för digitala talböcker. (Alltså inlästa böcker avsedda för blinda och syn­skadade.) – DAIDY efter­liknar de möjlig­heter som finns i tryckta böcker. Det finns alltså inne­hålls­för­teck­ningar, sidnummer, möjlighet till sökning och man kan lämna bok­märken. – DAISY utvecklades av svenska Talboks- och punkt­skrifts­biblioteket, numera Myndig­heten för till­gängliga media (länk) med början 1988, och har blivit en inter­nationell standard som förvaltas av The DAISY Consortium, se daisy.org. Artikel om DAISY:s historia, se här;
  2. – to sing Daisy – att avsluta något för gott, att stänga av en dator för sista gången. Uttrycket anspelar på en scen i filmen 2001: ett rymd­äventyr (se IMDb: länk) där datorn HAL sjunger sången ”Daisy” (på svenska ”Isabella”, mer känd som ”På en bicykel gjord för två”) medan den successivt stängs av. – Se detta klipp på Youtube: länk;
  3. – [to] daisy chain – se kedjekoppla;
  4. – daisy wheel printer – se skön­skrivare.

[böcker] [funktionsnedsättning] [förkortningar på D] [jargong] [ljudinspelningar] [nätverk] [skrivare] [spelfilmer] [tillgängligt] [ändrad 3 juli 2017]

 

tv-on-demand

beställ-tv – möjlighet att se tv‑pro­gram när man själv önskar. Pro­gram­men sänds från tv-sta­tionen till tittaren på beställning. Det förut­sätter IP‑tv. – Skill­naden mellan tv-on-demand och video-on-demand (beställ­video) är att beställ­video brukar ha ett utbud av filmer (ungefär som en DVD‑butik på nätet), medan tv‑on‑demand har tv‑pro­gram från de vanliga sändningarna. Tv‑on‑demand till­handa­hålls i Sverige ofta under varumärket Play, se också playfunktion. – Jäm­för med tablå-tv, broadcast tv och broadcasting.

[radio och tv] [ändrad 26 oktober 2017]