35 millimeter

  1. 35-millimetersfilm – den 35 millimeter breda film som används i så kallade små­bilds­kameror. Själva bildrutan är 24×36 millimeter, utom i så kallat halvformat, som är 18×24 millimeter. Detta var den vanligaste typen av film före digitalkamerorna. Samma film används i de flesta professionella filmkameror;
  2. 35-millimetersobjektivobjektiv med brännvidden 35 millimeter, som ger lätt vidvinkel på en småbildskamera med bildrutor på 24×36 millimeter. (Men med andra mått på bildrutan ger samma brännvidd en annan bildvinkel.) – Se också 35‑mm equi­valent.

[foto] [kameror] [ändrad 26 april 2018]

AAC

  1. förkortning för Advanced audio coding – en standard för ljudkomprimering med högre ljud­kvali­tet än MP3, och med mindre utrymmes­krav för den kom­pri­me­rade filen. Ut­veck­lad av det tyska Fraunhofer‑institutet (länk). Full­­stän­d­igt namn: MPEG‑4 AAC. En äldre version är MPEG‑2 AAC. – AAC har an­ta­gits som kom­pri­me­rings­pro­gram för digitalradio‑standarden DRM. – AAC an­vändes också i Apples iPod†, men AAC är inte en teknik som Apple äger, vilket många tror. – En vidareutveckling av AAC är high‑efficiency AAC, HE‑AAC, ibland marknadsförd som AAC+;
  2. augmentative and alternative com­mu­ni­ca­­tion, se alter­na­tiv och kompletter­ande kom­­mu­­ni­­ka­­tion.

[förkortningar på A] [komprimering] [ljudinspelningar] [tillgängligt] [ändrad 13 maj 2019]

cord-cutting

kabelklippning, [att] klippa sladden – det att man säger upp kabel‑tv‑abonnemanget för att i stället titta på tv‑program som överförs över internet. Uttrycket används i USA. – Se också over‑the‑top och zero tv.

[radio och tv] [ändrad 11 december 2017]

narrowcasting

”snävradio”, ”snävsändning” – sändning av video, musik, röstmeddelanden och annan information till en mindre grupp mottagare samtidigt, till exempel ett antal butiker. – Ordet anspelar på broadcasting, på svenska rundradio. – Jämför med slivercasting.

[ord på -casting] [radio och tv] [ändrad 20 april 2022]